ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-06-09 12:59

Kontrole związane z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących na placach budów całej Polski


Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła 1 czerwca na placach budów całego kraju
240 kontroli związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących.
Kontrole obejmą, w szczególności bezpieczeństwo organizowania prac z wykorzystaniem
tych maszyn, w tym likwidację nieprawidłowości i szczególnych zagrożeń, występujących
podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków, zarówno dla operatorów żurawi, jak
też dla osób wykonujących swoje zadania w zasięgu pracy żurawi oraz dla osób
postronnych. Ponadto jednym z podstawowych aspektów kontroli będzie przestrzeganie
przepisu limitującego czas pracy operatorów, wprowadzonego właśnie ze względu
na bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób pracujących na placu budowy.
Kontrole będą prowadzone w dwuosobowych zespołach inspektorskich,
składających się z:
- prawnika, odpowiedzialnego za sprawdzenie przepisów o czasie pracy
i wynagrodzeniach, jak również aspektów zawierania umów cywilnoprawnych
w okolicznościach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę;
- inżyniera specjalizującego się w kontrolach sektora budowlanego, którego zadaniem
będzie weryfikacja spełniania wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, zarówno w zakresie żurawi, jak też pozostałych zagadnień technicznego
bezpieczeństwa pracy na kontrolowanej budowie.
W uzasadnionych przypadkach, gdy kontrola wymagać będzie specjalistycznej
wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców, do zespołu kontrolnego zostanie włączony
inspektor pracy specjalizujący się w tej tematyce.
Wyniki kontroli zostaną również wykorzystane do oceny funkcjonowania zapisów
nowego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy podczas obsługi żurawi
i przedstawienia propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych.
W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 313 kontroli w miejscach wykonywania
prac budowlanych wiążących się z transportem pionowym z wykorzystaniem żurawi.
W 83% kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które uregulowano środkami prawnymi.
Najczęściej były to decyzje ustne, zrealizowane jeszcze w trakcie kontroli, co przyczyniło
się do natychmiastowego wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wypadkowych oraz
nieprawidłowości.

Źrodło: GIP

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41634275