ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-11-23 13:01

Dyżur ekspertów ZUS


O czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i inne pytania dot. świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji odpowiadać będą eksperci rzeszowskiego ZUS podczas dyżuru w środę 24 listopada w godz. 10.00–11:30 pod nr tel. 17 858 61 85.

W pierwszym półroczu 2021 r. na Podkarpaciu ZUS wypłacił 2 mln zł więcej niż w 2020 r.
W pierwszym półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na Podkarpaciu 1111 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 7,1 mln zł (w analogicznym okresie w 2020 roku: 865 odszkodowań – 5,1 mln zł).

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (pozostałe kwoty znaleźć można na www.zus.pl).

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Powinien on zawierać :
- wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
- protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację ,że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie, do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz wydłużenie załatwienie sprawy, a tym samym późniejszą wypłatę świadczeń. Należy podkreślić, że jeżeli do wypadku przy pracy doszło po 1 stycznia 2020 r., to protokół ma być sporządzony na nowym wzorze.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586535