ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2022-01-20 13:54

Podsumowanie działalności Zarządu Głównego OSPSBHP w 2021 r.


OSPS BHP Zarząd Główny podsumował działalność w 2021 r. Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z podjętych w ubiegłym roku działań.

Rozwiązano konkurs na logo OSPSBHP oraz opracowano księgę znaku, dzięki czemu ujednolicono identyfikację, formularze pism, materiały promocyjne i reklamowe.

W związku z dalszą, niesprzyjającą spotkaniom sytuacją kontynuowano cykle wideokonferencji „Pytanie do eksperta” (IV i V edycja), a także zorganizowano jednodniowe seminaria on-line: „Współpraca i odpowiedzialność w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego” i „Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. Odbyły się również szkolenia dedykowane członkom zarządów oddziałów OSPSBHP: „Jak kreować wizerunek OSPSBHP”, „Administrowanie stron oddziałów”, „Jak skutecznie motywować członków OSPSBHP do społecznej pracy na rzecz OSPSBHP”.

Ponadto rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”, którą zwieńczono webinarium na temat dobrych praktyk laureatów.

4 stycznia br. zostały podjęte decyzje o kolejnych, najbliższych działania Zarządu. Znalazły się w nich plany organizacji: wideokonferencji z cyklu Pytanie do eksperta (VI edycja) pt. "Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń", której rozpoczęcie zaplanowane jest na 21 marca; Rady Stowarzyszenia we Wrocławiu 22 kwietnia oraz seminarium pt. „Dobre praktyki we wdrażaniu normy 45001” podczas Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej SAWO w Poznaniu. Kontynuowany zostanie konkurs „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47394490