ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2022-05-09 19:49

Rozpoczęła się VI edycja Mistrzostw Kadry BHP 🏆


Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa Mistrzostwa Kadry BHP wracają do kalendarza najważniejszych wydarzeń branży bhp. 9 maja 2022 roku wystartowała kolejna, VI już edycja tego ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy.
🏆
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień bhp, integracja branży, a także utworzenie prestiżowego rankingu specjalistów zajmujących się tą tematyką. Konkursowi patronują najważniejsze instytucje państwowe, takie jak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także organizacje pozarządowe, w tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, która od 2014 r. prowadzi działalność edukacyjną i popularyzacyjną, jako inicjatywa firm CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics. W 2022 r. do koalicji dołączyła firma MILWAUKEE®. – Mistrzostwa Kadry BHP to wyjątkowy konkurs, który już na stałe wpisał się w kalendarz działań Koalicji. Ogromnie cieszę się, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa wracamy do organizacji tego prestiżowego wydarzenia. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Polska. – Dla laureatów przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej puli ponad 10 tys. złotych – dodaje.
🏆
Konkurs jest testem wiedzy online z zakresu szeroko rozumianego bhp. Pytania obejmują zarówno zagadnienia ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące poszczególnych branż. Pierwszy etap, w którym uczestnicy odpowiedzą na 30 pytań zamkniętych z zakresu bhp, potrwa od 9 do 29 maja 2022. Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę http://www.bezpieczniwpracy.pl w zakładkę „Mistrzostwa” lub bezpośrednio kliknąć w link: https://bit.ly/MistrzKadryBHP22
🏆
Pięćdziesięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów przejdzie do drugiego etapu, który będzie się składał z dwóch części: testu online (20 pytań) oraz 5 pytań otwartych. Finaliści będą mieli ograniczony czas na rozwiązanie testu, spersonalizowany link będzie aktywny od 9 do 10 czerwca. – W tym roku komisja konkursowa przygotowała zestaw pytań, który będzie wymagał od uczestników nie tylko znajomości przepisów, ale również prawidłowego wnioskowania, a w części z pytaniami otwartymi, wiedzy praktycznej, na które odpowiedzi oceni komisja konkursowa. Mam nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs będzie cieszył się dużą popularnością, a na początku lipca poznamy zwycięzcę VI edycji Mistrzostw Kadry BHP – mówi Ryszard Szefler, przewodniczący Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP, regionalny kierownik sprzedaży kategorii środków ochrony indywidualnej w Europie Środkowej i Wschodniej w MILWAUKEE®.
🏆
Skład komisji konkursowej VI edycji Mistrzostw Kadry BHP:
- Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Ewa Gawrysiak, menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Środkowo-Wschodnią w TenCate Protective Fabrics,
- Józef Gierasimiuk, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
- Rafał Hrynyk, przewodniczący Platformy ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawcy RP,
- Marta Jaskulska, specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy,
- dr hab. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan,
- Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP,
- Radosław Pych, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
- Ryszard Szefler, regionalny kierownik sprzedaży kategorii środków ochrony indywidualnej MILWAUKEE® w Europie Środkowej i Wschodniej,
- Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS Polska,
- Tadeusz Zając, społeczny doradca prezydenta organizacji Pracodawcy RP.
🏆

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47394364