ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2022-05-13 12:01

Prezentacja kolejnego wykładowcy Konferencji ATESTU: M. Majka


Przedstawiamy kolejnego z naszych konferencyjnych wykładowców!
Termin konferencji zbliża się coraz większymi krokami!
Nie zwlekaj! Mamy jeszcze wolne miejsca!
Zarejestruj się na: https://www.atest.com.pl/konferencja

Zaprezentowane zostaną często spotykane błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji budynków zakładów pracy i użyteczności publicznej. Powszechną bolączką behapowców jest pomijanie ich przy tworzeniu założeń dotyczących nowych inwestycji i modernizacji zakładu pracy, przez co nie mogą na tym etapie zgłaszać wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp. Potem przestawia się im gotowy projekt budowlany lub wykonawczy i oczekuje jego „zatwierdzenia”, albo zaprasza się na odbiór obiektu, często wraz z sugestią, żeby nie zgłaszali uwag. Niezgodności z przepisami najczęściej występują wtedy, gdy przepisy techniczno-budowlane odwołują się do przepisów bhp, jak to jest w przypadku pomieszczeń higienicznosanitarnych, oświetlenia światłem dziennym czy umiejscowienia pomieszczeń pracy poniżej poziomu terenu. Zdarza się również, że w trakcie użytkowania obiektu ujawniają się pewne niedogodności – co jest efektem braku rzeczywistych, profesjonalnych konsultacji projektantów z przyszłymi użytkownikami, przy udziale behapowców orientujących się w zasadach ergonomii.

Wykładowca: Małgorzata Majka – jako chemik, legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w badaniach środowiska pracy w uczelniach i instytutach naukowych oraz w zakładach produkcyjnych. Jako pracownik Inspektoratu BHP Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyła szerokie doświadczenie behapowskie, m.in. przy opracowaniu i wdrażaniu systemu oceny ryzyka zawodowego, przy odbiorach nowych budynków dla wydziałów przyrodniczych, w trakcie licznych staży w uczelniach zagranicznych. Specjalizuje się w kwestiach bezpieczeństwa przy stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów. Opracowała i z powodzeniem stosuje autorskie metody oceny ryzyka związanego z pracą i kształceniem w laboratoriach uczelnianych. Jako szkoleniowiec specjalizuje się w dziedzinie zagrożeń zawodowych. Jest autorką ponad 100 artykułów publikowanych głównie w czasopiśmie ATEST – Ochrona Pracy.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47395400