ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2022-08-01 13:52

Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu!


Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22–23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów własnych, przybliżą również analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

Konferencja z pewnością zainteresuje szczególnie menadżerów i inżynierów w dziedzinie bhp, maszyn, normalizacji oraz jakości, a więc osoby związane z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem podwykonawcami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Konieczna jest dbałość o to, żeby pracownicy, szczególnie ci, którzy obsługują maszyny, mogli bezpiecznie wykonywać swoje działania. Zarówno człowieka, jak i maszynę trzeba odpowiednio zabezpieczyć i uporządkować procesy. Nieuniknione jest również zaangażowanie pracowników firm zewnętrznych. To jeszcze bardziej złożony obszar, który stanowi istotne ryzyko w trakcie realizacji całości działań, ale podwykonawcy także muszą zostać objęci nadzorem i normami bhp.
– Inicjatywa zrodziła się na bazie pytań klientów oraz naszej chęci dzielenia się wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle. Zainteresowanie tą tematyką w branży przemysłowej pozostaje niezmiennie ogromne, stąd decyzja o organizacji trzeciej edycji – stwierdza Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, firmy doradczo-szkoleniowych podejmującej się kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców.
Obecna edycja została objęta patronatem przez firmę Wolters Kluwer Polska. W jej imieniu prelekcję wygłosi Maciej Krajewski – dyrektor ds. rozwoju biznesu. Podzieli się on swoją wiedzą nt. prawnych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach w obszarach bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zagrożenia przy użytkowaniu maszyn
Dr inż. Radosław Gonet na podstawie praktyki biegłego sądowego przybliży najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy podczas użytkowania maszyn. Warto zaznajomić się również z postępowaniem sądowym po zai stnieniu wypadku.
Poznanie doświadczeń audytora z pewnością może uratować przed wysokim mandatem. Grzegorz Brylonek z EcoMS Consulting przekona, że szereg problemów, z jakimi styka się w trakcie audytów oceniających zgodność z wymaganiami prawnymi, powtarza się w wielu zakładach produkcyjnych, w tym w trakcie prac przy urządzeniach energetycznych. Właśnie dlatego warto je bliżej poznać i skutecznie wyeliminować.

Bhp a pracownicy z zagranicy
Wymagania bhp dotyczą również zatrudniania cudzoziemców. Adam Tuleja z Państwowej Inspekcji Pracy omówi zasady kontroli i podpowie praktyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy cudzoziemców. Z kolei Dominika Haba-Posz z Saint-Gobain Innovative Materials Polska zapozna uczestników konferencji z codziennością zatrudniania pracownika-cudzoziemcy w Polsce. Podejmie się również odpowiedzi na pytanie, czy zatrudnianie osób z innych krajów jest opłacalne i jaka jest obecnie opinia o zagranicznym pracowniku.

Rozwiązania systemowe
System zarządzania ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy. W kolejnym panelu dominować będzie spojrzenie na temat z innej perspektywy – znanych jednostek certyfikujących: Bureau Veritas, DNV, LRQA oraz SGS.
– Cykl Deminga (plan, do, check, act) to podstawa rozwiązywania problemów w systemach zarządzania. Pozwala na ciągłe doskonalenie, wyłapywanie błędów czy marnotrawstwa w pracy i znajdowanie rozwiązań problemów. Ułatwia to systemowe podejście chociażby na podstawie norm ISO 9001 czy ISO 45001 – podkreśla Andrzej Kwocz, dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń, EcoMS Consulting.
Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy odpowiedzialność, bazując na modelu procesu w systemach? Doświadczeniami w tym zakresie podzieli się Joanna Mazurkiewicz, audytor wiodąca i trener z LRQA (dawniej Lloyd’s Register). Natomiast Włodzimierz Biel, audytor wiodący i trener w DNV, da w trakcie swojego wystąpienia odpowiedź na pytanie, jakie są różnice pomiędzy zarządzaniem i przywództwem oraz dlaczego w ISO 45001 przywództwo jest tak ważne.
Artur Świątczak, zastępca szefa technicznego z Bureau Veritas Polska, zwróci uwagę uczestników na zarządzanie ryzykiem zawodowym na każdym etapie wykonywania prac. Warto zastanowić się, dlaczego właściwe zarządzanie ryzykiem zawodowym jest ważne i kto może przeprowadzić ocenę takiego ryzyka w świetle wymagań prawnych, a także jakie są sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem zawodowym.
Kolejne rozważania dotyczyć będą kontekstu organizacji w aspekcie ISO 45001, sposobu jego określenia i dlaczego często jest to problem dla przedsiębiorstwa? O wszystkich tych aspektach opowie Jacek Węglarczyk – audytor wiodący i trener SGS.

Od ergonomii do bezpiecznych narzędzi
Drugi dzień rozpocznie tematyka normalizacji wraz z jej związkami z ergonomią pracy, którą przedstawi dr inż. Zygmunt Niechoda – doradca prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Do tego obszaru, na bazie doświadczeń z wielu zakładów przemysłowych, ustosunkuje się również Karolina Rduch, East Europe HSE manager w Faurecia. Zaprezentuje ten zakres z punktu widzenia zakładu jako całości i pojedynczego miejsca pracy.
Nie należy zapominać o tym, że bezpieczeństwo poprawiają także poszczególne narzędzia, na przykład odpowiednio dobrane drabiny wykorzystywane w trakcie prac. Niezbędna jest wysoka jakość i dokumentacja oraz kontrole drabin, na czym skupi się Joanna Nagraba – Brand Manager w Faraone Poland Sp z o.o.
Wojciech Tubek – Chief Technology Officer w Surveily – wprowadzi zebranych w świat bezpieczeństwa Przemysłu 4.0 w oparciu o sztuczną inteligencję, inteligentne systemy, RFID/asset tracking, predictive maintenance czy digital twin.

Behawioral Based Safety
Coraz częściej spotykanym narzędziem do zmiany mentalności i zachowań pracowników oraz lepszego zrozumienia ich osobistego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa są projekty behawioralne. Ten sposób budowania kultury bezpieczeństwa będzie rozpatrzony z kilku punktów widzenia.
Pod rozwagę zostanie poddane zagadnienie, kiedy projekty behawioralne nie przynoszą efektu i jakie mogą być tego przyczyny. Doświadczenia EcoMS z wielu wdrożeń przedstawi prezes Aleksander Myśkow. Pozwolą one wyciągnąć właściwe wnioski i podpowiedzieć, jakie założenia programu przyjąć, żeby osiągnąć sukces. Projekty Behawioral Based Safety (BBS) są indywidualnie dostosowane do konkretnej organizacji i odnoszą się do bezpieczeństwa wszystkich pracowników: od dyrektora i kierowników do pracowników liniowych i wykonawców zewnętrznych.
Tematyka BBS zostanie zaprezentowana także na konkretnych przykładach – Agnieszka Travnickova omówi ją z punktu widzenia zakładu Brembo, Witold Wilarski – zakładu Hitachi, natomiast Łukasz Kamrowski z Grupy Żywiec powie, jak to wygląda w Browarze w Elblągu.
Przemysł to wiodąca część gospodarki każdego kraju. Świadomość problemów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy jest nie do przecenienia dla właściwego przebiegu wszystkich procesów przemysłowych. Konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle III” ma być źródłem wiedzy i praktycznych wskazówek dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji na https://bezpieczenstwowprzemysle.pl

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48834810