ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2024-06-17 11:58

Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca. Substancje rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne


Konferencja pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca. Substancje rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne” to drugie już przedsięwzięcie organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, przybliżające problematykę wpływu substancji chemicznych i pyłów występujących na stanowiskach pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz wspomagające pracodawców w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują te czynniki.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 25 września 2024 r. w formule hybrydowej.

Stacjonarnie obrady odbędą się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, lecz istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji wirtualnie (on-line, na platformie ZOOM).

Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:
• zagrożeń substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi w środowisku pracy
• analizy danych o rozpoznanych przypadkach nowotworów złośliwych w Polsce
• orzecznictwa chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego
• oceny narażenia pracowników na wybrane CMR, w tym. azbest, spaliny silników Diesla, chemikalia uwalniane podczas pożarów, pyły drewna
• prewencji i dobrych praktyk w zakładach pracy, a także działań kontrolnych.

Konferencja jest skierowana nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką substancji rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych w środowisku pracy.

Do wygłoszenia wiodących referatów zostali zaproszeni eksperci i przedstawiciele środowisk naukowych związanych z tematyką bezpieczeństwa i medycyny pracy. Organizator zaprasza do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami poprzez udział w sesji plakatowej (w formule online), jak również podczas dyskusji kuluarowych. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Konferencja realizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6700015121710154027166

ATEST - Ochrona Pracy jest partnerem medialnym konferencji.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60426866