ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-07-23 12:37

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się


Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) kontynuuje ogólnopolski projekt „Działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”, pozwalający kadrze kierowniczej firm doskonalić kompetencje dotyczące zarządzania zdrowiem personelu i promować działalność firmy w tym obszarze. Projekt realizowany jest w latach 2016-2020, w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowany z budżetu państwa. Uczestnictwo w inicjatywie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i jest całkowicie bezpłatne.
Firmy biorące udział w projekcie będą miały możliwość:
– skorzystania z konsultacji ekspertów KCPZwMP, dotyczących doskonalenia działań wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się personelu;
– poznania doświadczeń innych firm w Polsce, które promują zdrowie swoich pracowników (ich metody odziaływań, osiągane korzyści, spotykane problemy i sposoby ich przezwyciężania itp.);
– udziału przedstawiciela firmy w konwersatorium, które pozwoli doskonalić kompetencje w zarządzaniu programami prozdrowotnymi (dotyczące m.in. efektywnej diagnozy potrzeb i zasobów zdrowotnych firmy, oceny korzyści wynikających z promocji zdrowia, rozwijania motywacji pracowników);
– promowania działań podjętych przez firmę, wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się pracowników, m.in. na stronach internetowych i Facebook’u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w mediach etc.;
– dostępu do najnowszej wiedzy naukowej i eksperckiej, przygotowanej i wybranej dla osób zarządzających programami prozdrowotnymi.

By dokonać zgłoszenia należy wypełnić i przesłać formularz zamieszczony do pobrania na stronie: http://promocjazdrowiawpracy.pl/aktualnosci/narodowy-program-zdrowia/
do 10 sierpnia br., na adres kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl, tel. 42 6314-685.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260532