ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-08-14 12:24

Instrukcja jako skuteczne narzędzie kształtowania bezpiecznych warunków pracy

Warsztaty poprowadzi Bogusław Ziędalski – praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem. Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowca zagadnień bhp, autor i organizator konkursów bhp. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bhp (CIOP) oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych (Politechnika Łódzka).
Warsztaty poprowadzi Bogusław Ziędalski – praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem. Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowca zagadnień bhp, autor i organizator konkursów bhp. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bhp (CIOP) oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych (Politechnika Łódzka).

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach stanowi jedno z 22 zadań służby bhp. Jednak aby opinia miała odpowiedni ciężar merytoryczny, opiniujący powinien mieć wiedzę i praktyczne umiejętności związane z powstaniem takiego dokumentu i zadaniami, jakie instrukcja ma spełniać w obszarze bezpieczeństwa, tak by nie był to tylko dokument, lecz skuteczne narzędzie dla pracodawcy i pracowników.
W związku z tym na najbliższej, 11. ogólnopolskiej konferencji ATESTU organizujemy warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. Instrukcja naszym zdaniem jest jednym z elementów praktycznego przenoszenia wyników oceny ryzyka zawodowego na codzienną praktykę funkcjonowania zakładu pracy. Naszą konferencję w dużej mierze poświęcamy praktycznym działaniom służby bhp, co odzwierciedla tytuł: „BHP 3.0 – stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka”. Pod tym hasłem spotykamy się w listopadzie w Wiśle.

W ramach warsztatów w pierwszej części zostaną omówione wymagania prawne, które obligują pracodawców do tworzenia instrukcji, jej zakres merytoryczny, czyli to, co zgodnie z przepisem instrukcja zawierać powinna. Ważna będzie wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem, opiniowaniem, stosowaniem instrukcji i ich identyfikacją, tak aby uczestnik warsztatów umiał określić swoją rolę w tym procesie, to jakie korzyści daje nam dobra instrukcja oraz czy instrukcja bhp to ten sam dokument co instrukcja obsługi maszyny/urządzenia czy też dwa odrębne dokumenty wydane na podstawie różnych aktów prawnych.
W drugiej części warsztatów uczestnicy dokonają oceny przykładowych instrukcji z zakładów pracy pod kątem ich zawartości i przydatności dla pracowników oraz pracując w zespołach na podstawie otrzymanych materiałów opracują wzorcową instrukcję. Prace zostaną omówione i ocenione przez pozostałych uczestników.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.atest.com.pl/konferencja

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257165