ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-08-21 11:35

Substancje chemiczne w miejscu pracy – konferencja


Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łodzi – Sikawa zapraszają do udziału w konferencji „Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp”. Konferencja odbędzie się 12 września 2018 r. w Łodzi.

W programie przewidziano następujące tematy:
– zmiany w prawie i nowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych – konsekwencje dla pracodawców, laboratoriów i służb kontrolnych,
– substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym,
– ocena ryzyka i narażenia zawodowego związanego ze stosowaniem substancji chemicznych,
– pierwsza pomoc w wypadkach z chemikaliami,
– nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne,
– działania ośrodka Enterprise Europe Network na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Konferencja jest częścią międzynarodowej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu.

Informacje na temat kampanii i związanych z nią wydarzeń, a także formularz zgłoszenia na konferencję w Łodzi, dostępne są na stronie: https://chemia.ciop.pl/

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260050