ATEST Ochrona Pracy

26 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-08-29 11:14

Bhp – czy to się opłaca?


10 października 2018 r. w Auli Politechniki Opolskiej, odbędzie się konferencja „BHP – Czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo”. Wydarzenie organizują Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Opolu oraz Politechnika Opolska.
W programie znajdą się następujące tematy:
– dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem w polskich przedsiębiorstwach,
– ciecze jonowe jako bezpieczny zamiennik roztworów amin w procesie usuwania dwutlenku węgla z gazów,
– bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach dotkniętych rewolucją technologiczną XXI wieku,
– właściwy dobór obuwia a bezpieczeństwo pracy,
– nowoczesne metody doboru środków ochrony indywidualnej,
– reasekuracja w eliminowaniu zagrożeń wypadkowych,
– RCA – analiza przyczyn wypadków,
– rola ubezpieczenia wypadkowego w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
– odpowiedzialność w zakresie oznakowania ewakuacyjnego, ppoż. i bhp,
– analiza kosztów – ile kosztuje skutek wypadku, a ile kosztowałoby usunięcie jego przyczyny?

Równolegle z konferencją odbędzie się pokaz sprzętu medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://www.ospsbhp.opole.pl/

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


pracodawca: "BHP - czy się opłaca" - dla pracodawcy zdecydowane NIE. (2018-09-02)

ciekawy: Czemu (2018-09-03)

Mirek: Firma Transco zainwestowała 870 tyś. euro w BHP po czterech latach oszczędziła 6,5 mln euro na ograniczeniu wypadków – to jeden z przykładów, które wskazał dr Betkowski. Wskazano również polskie firmy, takie jak „Teofilów”, „KGHM”, które uzyskały korzyści ekonomiczne i poprawę stanu bhp, ale oczywiście w mniejszej skali ekonomicznej. (2018-09-11)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33267361