ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-09-13 13:54

Ergonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy – warsztaty na konferencji ATESTU


Ocena ryzyka zawodowego musi mieć wymiar praktyczny, tzn. powinna prowadzić do takich działań, które poprawią warunki pracy, zmniejszą narażenie na zagrożenia itp. Praktyczne rozwiązania zapisuje się w procedurach bezpiecznej pracy (to pierwszy krok) i wdraża bezpośrednio na stanowiskach (drugi krok). Między innymi tym zagadnieniom poświęcona będzie 11. konferencja ATESTU. Konferencji towarzyszą cztery bloki warsztatowe; jeden z nich poświęcony jest tematyce, która ma wymiar bardzo praktyczny i której nie da się oddzielić od bhp. Tytuł warsztatów: „Ergonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Warsztaty będą podzielone na dwie części.

■ Temat pierwszej części warsztatów: „Czy praca w biurze może być szkodliwa? Ergonomia na stanowisku komputerowym”
Program:
– Prawne uwarunkowania w UE i Polsce dotyczące przygotowania i pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – obowiązki pracodawcy z nich wynikające.
– Problemy zdrowotne pracowników biurowych i innych osób pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
– Ocena stanowiska pracy – metody umożliwiające ocenę.
– Możliwości dostosowania obecnych stanowisk pracy biurowo-komputerowej do potrzeb pracownika w zależności od jego cech antropometrycznych, odczuwanych dolegliwości, wymagań prawnych.
– System pracy siedząco-stojącej – jak prawidłowo należy zorganizować stanowisko tego typu.
– Elementy wzbogacające szkolenie bhp dla pracowników biurowych i testy sprawdzające wiedzę.
Pierwszą część warsztatów poprowadzi Iwona Zastawna – mgr zarządzania i marketingu, absolwentka UW. Product Manager z 20-letnim doświadczeniem w branży produktów biurowych w międzynarodowej firmie Fellowes Brands, w której portfolio znajdują się wysokiej jakości innowacyjne produkty ergonomiczne z certyfikatami FIRA, przeznaczone do wyposażenia stanowisk komputerowych. Praktyk, od ponad 15 lat zajmująca się w tematyką ergonomii na stanowisku komputerowym. Tester nowych rozwiązań produktowych. Współtwórczyni społecznej kampanii edukacyjnej ERGOTEST propagującej wykorzystanie ergonomii na stanowisku komputerowym nagrodzonej m.in. Sabre Awards, Platinium Magellan Award oraz European Office Product Awards dla najlepszej kampanii społecznej. Autorka praktycznego poradnika o wykorzystaniu ergonomii przez pracowników i pracodawców na stanowisku komputerowym oraz artykułów w pismach branżowych na temat ergonomii przy pracy na komputerze.

■ Temat drugiej części warsztatów: „Ergonomiczne narzędzia do oceny obciążenia fizycznego”
Celem warsztatów jest praktyczne przybliżenie problematyki oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem fizycznym pracowników (tzw. ergonomicznych czynników ryzyka). Ryzyko to jest z reguły niedoceniane i niedoszacowywane w trakcie dokonywania typowej oceny ryzyka zawodowego – zazwyczaj nie wiąże się bezpośrednio ze śmiercią lub poważnymi urazami, a „jedynie” z dolegliwościami bólowymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, że duże obciążenie fizyczne powoduje duże zmęczenie będące z kolei przyczyną przypadków nieprzestrzegania procedur pracy (w tym bezpiecznej pracy), ryzykownych zachowań i w konsekwencji wypadków przy pracy. Podczas warsztatów uczestnicy szczegółowo zapoznają się z dwiema najpopularniejszymi (poza oczywiście oceną wydatku energetycznego i obciążenia statycznego OWAS) metodami wykorzystywanymi do oceny obciążenia fizycznego: REBA i RULA, a także możliwością wykorzystania ergonomicznych list kontrolnych w tym zakresie. Podczas warsztatów przedstawione zostaną także problemy oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem czynności ręcznego przemieszczania materiałów.
Program:
– Przedstawienie metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu: RULA i REBA (teoria oraz krok po kroku na przykładach).
– Dokonanie praktycznej oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu przy użyciu metod RULA i REBA na przykładach przedstawionych przez uczestników – każdy może przywieźć kilka zdjęć ze swojej praktyki; prowadzący zaproponuje też przykłady do ćwiczeń.
– Ergonomiczne listy kontrolne – historia, rodzaje, przykłady. Omówienie i przećwiczenie wybranej ergonomicznej listy kontrolnej.
– Transport ręczny wg nowych przepisów – zmiany w naszym prawie, zalecenia zgodne z wynikami badań naukowych, poprawne techniki, procedury ręcznego podnoszenia i przenoszenia, zagrożenia dla zdrowia, czynniki ryzyka.
Drugą część warsztatów poprowadzi: dr inż. Zbigniew Jóźwiak – pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, gdzie w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii prowadzi badania m.in. w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, a także służbie zdrowia (w szczególności pielęgniarek i stomatologów). W swojej pracy wykorzystuje zarówno metody kwestionariuszowe, jak i zaawansowane metody instrumentalne: EMG powierzchniowe, goniometrię, dynamometrię oraz skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu ErgoShape, WATBAK, RULA i REBA. Popularyzuje wiedzę na temat prawidłowego, w sensie fizjologicznym i ergonomicznym, wykonywania pracy. Promując zdrową pracę w biurze współpracuje ze znanymi europejskimi producentami krzeseł i mebli biurowych. Wykonał również ekspertyzy dotyczące poprawności ergonomicznej kilkuset wzorów krzeseł i mebli biurowych.

Czytaj też o warsztatach poświęconych instrukcjom bezpiecznego wykonywania robót budowlanych: http://www.atest.com.pl/info,new?&id2=1536656728

Więcej informacji i rejestracja na konferencję: http://www.atest.com.pl/strony,konf2018

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260001