ATEST Ochrona Pracy

26 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-10-05 9:43

Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował 17 września br. Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Współorganizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedsięwzięcie skierowane było w szczególności do osób z niepełnosprawnością oraz działających na ich rzecz organizacji i instytucji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników.
Na forum w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawili się: Barbara Owsiak – wicedyrektor gabinetu prezesa, Nina Putyło – zastępca dyrektora oddziału w Rzeszowie, Aleksander Borkowski – zastępca dyrektora oddziału w Jaśle, Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy oraz Dorota Kijowska, Justyna Rusek i Alicja Kochanowicz-Grabuś z rzeszowskiego oddziału. Forum zostało otwarte przez dr. Wergilusza Gołąbka – rektora WSIiZ, Barbarę Owsiak – wicedyrektora gabinetu prezesa ZUS, Ninę Putyło – zastępcę dyrektora oddziału w Rzeszowie oraz Ewę Leniart – wojewodę podkarpackiego.
Podkarpackie forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), można było także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służył temu drugi panel, w którym podjęto dyskusję o wspólnej egzystencji, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań.
Partnerami merytorycznymi forum byli: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz podkarpackie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostały urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością. Ponadto dzięki Stowarzyszeniu RAMPA można było zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej, czyli tak zwanej rampy nastawnej, tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.
Podczas trwania forum uczestnicy mieli okazji oglądnąć wystawy przygotowane przez podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także przyglądać się pracy ich uczestników.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33267372