ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-12-20 10:10

Oddział w Warszawie przyznał Laur Bezpieczeństwa

Robert Kargol (z lewej) wręcza Laur Bezpieczeństwa Tadeuszowi Potasińskiemu
Robert Kargol (z lewej) wręcza Laur Bezpieczeństwa Tadeuszowi Potasińskiemu

Zarządu Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP tegoroczną nagrodę „Laur Bezpieczeństwa” przyznał Tadeuszowi Potasińskiemu – za bezprecedensowy wkład w organizację i działalność oddziału od 7 lat oraz za promowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Zarząd docenił ogrom pracy, energii i wysiłku, jakie każdego dnia laureat wkłada w tworzenie oddziału, ale również efektowne propagowanie inicjatyw bezpieczeństwa. Dzięki niemu oddział jest miejscem wymiany doświadczeń, doskonalenia się i pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nagrodę na spotkaniu oddziału 12 grudnia 2018 r. wręczył ubiegłoroczny jej laureat – Robert Kargol.
Nagrody „Laur Bezpieczeństwa” są przyznawane wyróżniającym się pracownikom służby bhp, członkom OSPSBHP, pracodawcom oraz ludziom nauki i medycyny pracy za szczególne osiągnięcia na rzecz tworzenia bezpiecznych i przyjaznych pracownikom miejsc pracy. Celem nagrody jest szeroka promocja pracy służby bhp, honorowanie pracodawców i ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy.
Statuetki i medale „Laur Bezpieczeństwa” opatrzone są łacińską sentencją SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO, co można przetłumaczyć: bezpieczeństwo pracy niech będzie najwyższym prawem.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257163