ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-01-18 11:01

Podkarpacie dla biznesu – konferencja w Rzeszowie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców, pracodawców i pracowników firm oraz administracji publicznej do udziału w bezpłatnej konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Tegoroczna, piąta edycja konferencji odbywa się pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”. Podczas konferencji zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o zmianie przepisów ubezpieczeń społecznych i prawa pracy (przechowywanie dokumentacji pracowniczej – projekt eAKTA), przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych.
Konferencja obejmować będzie następujące tematy: nowe możliwości jakie daje powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji, zmiany w przepisach prawa pracy i bhp, elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz e-AKTA – nowe obowiązki pracodawców, przewozy drogowe w świetle zmieniających się przepisów, najnowsze i planowane zmiany przepisów dotyczących działań leżących w kompetencjach prezesa UOKiK, projekt nowego prawa zamówień publicznych, nowelizacja przepisów dotyczących szkoleń bhp a rzeczywistość, prawo pracy w oświacie 2018/2019 – w tym zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela.
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele takich instytucji, jak: Podkarpackie Centrum Innowacji, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Zamówień Publicznych, Stowarzyszenie Ochrony Pracy, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać na adres: szkolenia.rzeszow@zus.pl

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444582