ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-02-21 13:40

Targi BHP w Katowicach i marcowe wydanie ATESTU

Fot. z poprzedniej edycji Targów BHP w 2017 r
Fot. z poprzedniej edycji Targów BHP w 2017 r

Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 19 edycja Targów BHP, skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz producentów i dystrybutorów z branży. Wydarzenie będzie źródłem informacji o najnowszych technologiach, produktach oraz aktualnej sytuacji na rynku. Targi współpracują z ośrodkami naukowymi, łączą wiedzę z praktyką, promują najnowsze rozwiązania.
Targi zostały objęte patronatami honorowymi: Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Tematyka wydarzenia obejmuje: ochronę indywidualną oraz zbiorową pracowników, odzież oraz obuwie ochronne i robocze, sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, środki udzielania pierwszej pomocy, monitoring środowiska pracy, aparaturę kontrolno-pomiarową, kontrolę czasu pracy, sprzęt i środki utrzymania czystości, oznakowanie i instrukcje bhp i ppoż., sprzęt oraz urządzenia pożarnicze, przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarnej, zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne, systemy alarmowe, systemy wczesnego wykrywania gazu i dymu, sprzęt do ratownictwa, firmy szkoleniowe, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe. Targi adresowane są szczególnie do pracowników służby bhp, ekspertów, specjalistów z dziedziny bhp, specjalistycznych dystrybutorów i handlowców, zaopatrzeniowców, przedstawicieli ochotniczej i zawodowej straży pożarnej oraz jednostek ratownictwa, służb utrzymania ruchu.
W programie wydarzeń towarzyszących Targom BHP 2019 znalazły się konferencje (w tym konferencja „Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki” – zob.: https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1549623346), wystawy, strefy porad, pokazy, dyskusje panelowe, np. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce w kontekście zatrudniania obcokrajowców” lub „Dobre praktyki bhp w przemyśle górniczym”.
Więcej informacji: http://bhp.fairexpo.pl/

Miesięcznik ATEST specjalnie na targi w Katowicach przygotowuje wydanie marcowe, w którym zamieścimy artykuły i informacje dotyczące ważnych problemów bhp, obecnych również w ofercie i programie targów. Poruszymy m.in. zagadnienia dotyczące instrukcji bhp, szkoleń, ochrony ppoż., bezpieczeństwa maszyn.
Na przykład Agnieszka Oksanowicz-Beszter w artykule „#grywalizacja w szkoleniach bhp” podpowiada co zrobić, żeby zmienić te szkolenia z nudnego obowiązku w ciekawe i angażujące pracowników narzędzie istotnie wpływające na poprawę warunków pracy i obniżenie wypadkowości. Natomiast Bogusław Ziędalski („Instrukcja bhp jako praktyczne narzędzie”) przypomina, jak ważne są instrukcje bhp, co powinny zawierać, jak je przygotowywać, żeby były zrozumiałe dla pracowników i stanowiły dla nich narzędzie ułatwiające bezpieczne wykonywanie pracy. O tym, jak tragicznie może skończyć się nieopracowanie i niestosowanie instrukcji bezpiecznej pracy oraz niewłaściwe, niezgodne z instrukcją producenta, zmontowanie aparatury pisze Andrzej Nowak („Wypadek przy przelewaniu kwasu”), omawiając wypadek zbiorowy o poważnych skutkach, do którego doszło podczas przelewania kwasu fluorowodorowego. Instrukcje obsługi, bezpiecznej pracy są często lekceważone i jest to duży błąd. Zgodnie z przepisami i pewną filozofią bezpieczeństwa maszyn instrukcja obsługi jest tak ważnym elementem maszyny, że jej brak oznacza defekt maszyny. „Informacje, ostrzeżenia i instrukcje nie mogą zastępować ani rozwiązań konstrukcyjnych samych w sobie bezpiecznych, ani zintegrowanych z maszyną środków ochronnych możliwych do zastosowania. Zbiór informacji jest kluczową dla bezpieczeństwa częścią maszyny” – pisze Stanisław Kowalewski w drugiej części artykułu „Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn – informowanie i ostrzeganie”.

Więcej w marcowym ATEŚCIE.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260184