ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-03-15 13:36

XIX Forum BHP w branży wod-kan


W związku ze wzrostem zainteresowania problematyką szeroko rozumianego bhp oraz zapotrzebowaniem na praktyczne formy szkoleń dla firm wodociągowych firma ALERTA zaprasza na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Seminarium kierowane jest przede wszystkim do kierowników w zakładach oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz komórek bhp funkcjonujących w tych zakładach.
Warunki pracy w branży wod-kan ulegają ciągłym zmianom, a na zachowanie i bezpieczeństwo pracownika mają wpływ różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wspomniane spotkania stwarzają możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie, przy udziale ekspertów, m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy oraz praktyków bhp. Generalnym założeniem jest, aby kadra kierownicza firm wodociągowych miała mentorskie spojrzenie na pracowników w zakresie problematyki bezpieczeństwa, higieny i psychologii pracy. Wskazanym jest więc podjęcie tej formy szkoleń, gdyż zdrowie i życie człowieka jest bezcenne, dlatego działanie prewencyjne jest kluczowe.
Więcej szczegółów: https://alerta.pl/2019/03/xix-forum-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-w-branzy-wod-kan/

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257185