ATEST Ochrona Pracy

26 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-03-28 11:17

Pamięci ofiar wypadków przy pracy


26 kwietnia w Rzeszowie odbędzie się 4 edycja ogólnopolskiej konferencji organizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tegorocznej edycji pierwszy z bloków poświęcony zostanie bezpieczeństwu w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Drugi natomiast obejmie zagadnienia ogólne oraz dobre praktyki. W programie wydarzenia zostały zaplanowane następujące tematy: „Obowiązki szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – Podkarpacki Kurator Oświaty, „Obowiązki pracodawców oraz dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu pracowników, dzieci i młodzieży ” – Inspekcja Transportu Drogowego, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas użytkowania urządzeń podlegających pod dozór techniczny” – Urząd Dozoru Technicznego, „Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w województwie podkarpackim – czynnik ludzki, jako determinant ich występowania. Działania Prezesa UTK w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych” – Urząd Transportu Kolejowego, „Wskazówki do stworzenia programu edukacji zdrowotnej w miejscu pracy dla mężczyzn na podstawie wyników badań” oraz „Jak i czego chcieliby się uczyć starsi pracownicy?” – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, „Jakość powietrza w placówkach nauczania i wychowania – zagrożenia” – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja i pierwsza pomoc w świetle znowelizowanych przepisów” – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, „Dobre praktyki – pomysły i inspiracje, które warto wdrażać” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy, „Wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie. Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.
Konferencja organizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Rzeszowie, Państwową Inspekcję Sanitarną – WSSE w Rzeszowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Rzeszowie.
Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować pod e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl lub tel. 17 867 52 18.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33267469