ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-04-15 11:18

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy OSPSBHP


10 maja 2019 r. w Toruniu odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Zjazd delegatów ma dokonać wyborów władz naczelnych OSPSBHP: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Podkreślając wagę zjazdu jako najwyższej władzy stowarzyszenia, uprawnionej do wyznaczania głównych kierunków działalności OSPSBHP, obecny Zarząd Główny proponuje podjęcie dyskusji na ten temat. Głos delegatów, przedstawicieli oddziałów OSPSBHP, ma być wskazówką dla nowo wybranych władz naczelnych dotyczącą działań na rzecz rozwoju organizacji.
W programie zjazdu przewidziano m.in.:
– przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
– dyskusję nad ww. sprawozdaniami oraz ich zatwierdzenie, a także dyskusję nad głównymi kierunkami działalności OSPSBHP,
– wybór prezesa i członków Zarządu Głównego,
– wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
– wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
– wolne wnioski, sprawy różne.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488081