ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-04-15 14:03

Z troski o bezpieczeństwo


Świadome i zaplanowane budowanie kultury bezpieczeństwa jest nieodzowne w każdej organizacji, która dąży do eliminacji wypadków. Brak wiedzy w tym zakresie zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej oraz nieznajomość odpowiednich narzędzi przyczyniają się do alarmujących statystyk. Według danych GUS w ubiegłym roku ponad 84 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. O tym jak zapobiegać takim zdarzeniom będą mówić eksperci w ramach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Czekają nas cztery dni wypełnione wykładami, debatami, warsztatami i prezentacjami. Cel jest jeden – zwiększenie bezpieczeństwa. Z bogatego programu specjalnie wydzielonej strefy konferencyjnej będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy bloku targów ITM Polska już od 4 czerwca, czyli pierwszego dnia tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania dla branży przemysłowej.
Psychologia a BHP
Pierwszy dzień wykładów zostanie zdominowany przez psychologiczne aspekty budowania kultury bezpieczeństwa. Rozpocznie go przygotowana przez Safety Group J&J debata oksfordzka pt. Robotyzacja stanowisk produkcyjnych – czy ludzie powinni się obawiać utraty pracy? W jej trakcie eksperci dowiodą, jak w dobie automatyzacji ochronić pracowników przed poczuciem zagrożenia bezrobociem.
Podczas panelu przygotowanego przez firmę STEP 2 SAFETY Safety Change Management, czyli od poprawy bezpieczeństwa do poprawy wyników finansowych firmy, słuchacze dowiedzą się, czy zmiana jednego nawyku może zainicjować lawinę zmian w przedsiębiorstwie.
Kolejne pytanie tego bloku tematycznego: Czy styl przywódczy ma wpływ na liczbę wypadków i wyniki ekonomiczne w przemyśle? – również nie pozostanie bez odpowiedzi. Prezentacja Magdaleny Stoli-Kowalskiej z STEP 2 SAFETY będzie próbą zainspirowania słuchaczy do doskonalenia naturalnego stylu zarządzania. Taka modyfikacja nie jest łatwym procesem, ale pokazane podczas panelu metody mogą pomóc w jego rozpoczęciu. Słuchacze dowiedzą się także jak przekonać pracownika do stosowania środków ochrony indywidualnej (PPE). Poznają wybrane mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw naszych decyzji oraz sposoby rozmowy z pracownikami, które mają szansę wpłynąć na zmianę ich zachowania.
Błąd człowieka – jak się przed nim uchronić?
Od wielu już lat wiadomo, że główną przyczyną wypadków jest tzw. czynnik ludzki. Aby osiągnąć oczekiwane zachowania całego personelu, łącznie z kadrą kierowniczą, niezbędna jest wiedza dotycząca istniejącego stanu kultury bezpieczeństwa oraz celu, który chce się w każdym z jej elementów osiągnąć. Konferencja pt. Safety 360 przygotowana przez Safety Media przybliży nie tylko najczęściej popełniane błędy na stanowisku pracy, ale też pozwoli na zapobieganie takim nieprawidłowościom w przyszłości. Spotkanie, które odbędzie się 5 czerwca rozpocznie Paweł Szczepański z QES Consulting wykładem pt.: Wpływ człowieka na bezpieczeństwo.
Jak zapewniają organizatorzy konferencji, błędy ludzkie są popełniane, pomimo że pracownicy wykonują prace na dobrze przygotowanym stanowisku i są zobligowani do postępowania zgodnie z odpowiednimi standardami. Poszerzenie analizy sytuacji wypadkowych o te, które zdarzają się poza pracą (w domu, na drodze) prowadzi do wniosku, że charakter źródłowych błędów ludzkich jest zbliżony, niezależnie od miejsca podejmowanych aktywności.
W trakcie wykładu pt.: Pośpiech, frustracja, zmęczenie, pewność siebie – stany, w których rośnie ryzyko wypadku Paweł Rolewski z SafeStart wskaże na typowe błędy ludzkie, które mogą przyczynić się do sytuacji wypadkowych w pracy i poza nią oraz nakreśli sytuacje, w jakich rośnie ryzyko popełniania tych pomyłek.
Coraz powszechniejszą praktyką Safety Managerów jest korzystanie ze specjalnych, zwiększających kulturę bezpieczeństwa aplikacji. Strukturę takich narzędzi oraz ich specyfikę przybliżą eksperci: Fabian Biel (Safety Media) i Paweł Szczepański z QES Consulting w wykładzie pt.: Odzyskaj swój czas – aplikacje wspierające Safety Managerów.
Podczas konferencji Safety 360 nie zabraknie także praktycznych warsztatów. W ich trakcie Katarzyna Myślińska z QES Consulting zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas udzielania pierwszej pomocy.
Jak zapewniają organizatorzy warsztaty nie będą skoncentrowane tylko na sytuacjach w miejscu pracy, ale również w warunkach domowych, kiedy ratować musimy zdrowie i życie naszych bliskich, zwłaszcza dzieci.
Bogaty program Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle urozmaici także debata oksfordzka (5 czerwca) poświęcona bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń na budowie. Poprowadzą ją eksperci z Safety Group J&J. Powszechnie wiadomo, że budownictwo to szczególnie trudny sektor dla bezpieczeństwa pracy. Safety Group J&J zadba także o merytorykę w ostatnim dniu targów (7 czerwca), zapraszając uczestników na wykład pt.: Czy roboty zastąpią ludzi na ich stanowiskach pracy? – dokąd zmierzamy?
Fire Day, czyli zostań bohaterem
Dużą atrakcją dla uczestników targów będą praktyczne warsztaty (4 i 5 czerwca 2019 r.) pt. FIRE DAY – Zostań bohaterem w swojej firmie. To szkolenie przeciwpożarowe z użyciem trenażera gaśniczego oraz nowoczesnego sprzętu będzie skierowane do osób ceniących sobie bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniem. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia uczestnicy będą mogli szkolić się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jak zapewniają organizatorzy Safety Group J&J, ćwiczenia w namiocie pomogą osiągnąć umiejętność sprawnej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych, związanych z ograniczonym widzeniem w zadymieniu. Poznają również zasady prowadzenia ewakuacji oraz nauczą się posługiwać podręcznym sprzętem gaśniczym. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
W ramach Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle odbędzie się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.
Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle będzie towarzyszył targom ITM Polska od 4 do 7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie zwiedzić będzie można także ekspozycję targów Modernlog, 3D Solutions i Subcontracting.
Więcej inf.: https://bhp.mtp.pl/pl/program/

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488255