ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-06-26 11:55

Nowoczesne terapie wzroku


Leniwe oko i zez są zaburzeniami widzenia, które dotykają prawie 5% dzieci na całym świecie. Niestety prawidłowa i wczesna diagnostyka tego typu zaburzeń stanowi dziś bardzo duży problem. Tylko część dzieci trafia do poradni pedagogicznych z zaburzeniami motoryki, problemami w nauce i zajęciach sportowych. Nieleczone stają się rozdrażnione lub wycofane. Takie objawy powinny być podstawą do kompleksowego badania widzenia obuocznego. Wskazane zaburzenia rozpoznane i leczone we wczesnym dzieciństwie wiążą się z wieloletnią pracą nad prawidłowym działaniem układu wzrokowego i koordynacją ruchową. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Szybka Ścieżka przyznało finansowanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.
Intensywność, immersja i interakcja z pacjentem to trzy cechy, które czynią z wirtualnej rzeczywistości idealną przestrzeń terapeutyczną. Już od lat 90-tych wykorzystuje się VR by zwiększyć zaangażowanie i intensywność ćwiczeń w fizjoterapii i psychoterapii, a teraz także w terapii widzenia. Tradycyjne metody terapii bazują na zasłanianiu jednego z oczu by zmobilizować chore oko do patrzenia, a następnie na stymulowaniu współpracy obu oczu z użyciem przyrządów, które technologicznie nie są rozwijane od prawie 50 lat. Trudno uwierzyć, że w terapii tak ważnego narządu zmysłu, jakim jest wzrok nie zachodzą zmiany od tak dawna. I tu z rozwiązaniem przychodzą nowe technologie. Wirtualna rzeczywistość ma wręcz idealne warunki do uczynienia rehabilitacji wzroku jeszcze skuteczniejszą poprzez atrakcyjność, zwiększenie zaangażowania i możliwość stosowania jej zdalnie pod pełną kontrolą specjalisty. RemmedVR z początkiem tego roku wprowadził na rynek autorskie rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu gogli VR, kontrolera ruchowego i ekranu kontrolnego, umożliwia wykonywanie terapii wzroku w warunkach domowych pod jednoczesną, pełną, zdalną kontrolą specjalisty i możliwości modyfikowania parametrów terapeutycznych bez konieczności częstych wizyt w gabinecie. Metodologia RemmedVR została opracowana przy współpracy wybitnych okulistów dziecięcych, optometrystów i ortoptystów prowadzących na co dzień terapię wzroku w swoich gabinetach. Gogle VR zapewniają warunki dwuoczne, a to oznacza, że każde z oczu widzi osobny fragment ekranu. Użytkownik widzi obrazy modyfikowane (kontrast, jasność, kolor, ilość obiektów uwagi, tło) niezależnie dla każdego z oczu, celem wywołania konkretnego efektu terapeutycznego. By wykonać poprawnie ćwiczenie silniejsze i słabsze oko musi współpracować. Co więcej, gdy gogle są na głowie, a obszary ekranu dobrze od siebie odizolowane, nie ma możliwości oszukiwania. Wszystko to ubrane w scenariusze gier dla dzieci z najmłodszych grup wiekowych. Pełne dane z sesji terapeutycznej przekazywane są do specjalisty za pośrednictwem sieci komórkowej i wyświetlane w formie tabel i wykresów w panelu zarządczym. Terapeuta po raz pierwszy w historii ma możliwość kontrolowania procesu ćwiczeń domowych i weryfikacji czy pacjent i jego opiekun stosują się do zaleceń. W zależności od wyników specjalista modyfikuje ustawienia terapii, aby zwiększyć lub zmniejszyć trudność wykonywanych zadań, a w przypadku niejednoznacznych wyników może prześledzić przebieg całej sesji ćwiczeniowej mając do dyspozycji plik wideo z podglądem widoku terapii z perspektywy pacjenta. Rodzic towarzyszy dziecku w ćwiczeniach domowych obserwując podgląd sesji w czasie rzeczywistym na ekranie kontrolnym. Kontrola bezpieczeństwa dla pacjentów poniżej 16 roku życia to jeden z kluczowych wymogów certyfikacji medycznej, którą RemmedVR pozyskał dla swojego rozwiązania. Oprócz wdrażania rewolucji technologicznej w terapii wzroku, zespół RemmedVR ma aspiracje, by rozwinąć zupełnie nowe gogle wirtualnej rzeczywistości, których innowacyjność leży w nowatorskich modułach projekcyjno-pomiarowych. Dzięki nowemu urządzeniu będzie możliwe wykonywanie zdalnych procedur diagnostycznych, np. badań przesiewowych dzieci w przedszkolach i szkołach na skalę dzisiaj zupełnie niemożliwą. Dane gromadzone przez dedykowane sensory pozwolą jeszcze efektywniej dostosowywać proces terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, jednocześnie znacząco rozszerzając zakres ćwiczeń i zwiększając poziom zaangażowania. Rehabilitacja wzroku to nie tylko terapia zeza i niedowidzenia. Spółka już prowadzi prace nad przygotowaniem serii ćwiczeń do terapii wzroku osób z zaburzeniami neurologicznymi powstałymi na skutek udaru lub wylewu oraz do treningu widzenia funkcjonalnego osób słabowidzących. Rozwija także grupę ćwiczeń dla sportowców. Jest to założenie Sport Vision Therapy, gdzie rozwija się możliwości przetwarzania wzrokowego, by w konsekwencji osiągać lepsze wyniki sportowe. RemmedVR dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez NCBR w ramach projektu Szybka Ścieżka skieruje swoje prace badawczo-rozwojowe na stworzenie narzędzia o szerokim zastosowaniu nie tylko terapeutycznym, ale i diagnostycznym.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488235