ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-07-10 12:09

Innowacje w bhp – konferencja CIOP


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Novel technological innovations for occupational safety and health: (OSH InnoTech)”, która odbędzie się 15 października 2019 r. w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Czerniakowska 16.
Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi w tej dziedzinie. Jest skierowana do naukowców, przedsiębiorców oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem nowatorskich innowacji technologicznych, służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Konferencja jest podzielona na trzy sesje:
– Sesja 1: Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
– Sesja 2: Innowacyjne rozwiązania ograniczające hałas na stanowiskach pracy i w środowisku.
– Sesja 3: Inteligentne środki ochrony indywidualnej oraz elektronika noszona dla bezpiecznych miejsc pracy w Przemyśle 4.0.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim – organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Udział jest bezpłatny. Rejestracja jest otwarta do 30 września 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy na konferencję: https://tiny.pl/tdcjm
Informacje o konferencji: https://tiny.pl/tdcj9

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488081