ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-07-12 10:23

Konferencja WSZOP: Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie


W dniach 8-9 października 2019 r. w Szczyrku odbędzie się VIII Konferencja „Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie”, organizowana przez Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Tematyka konferencji:
I. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy:
■ czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne);
■ choroby zawodowe i zagrożenia XXI wieku;
■ zapobieganie zagrożeniom:
– programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne),
– środki ochrony indywidualnej.
■ oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.
II. Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku naturalnym.
III. Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym.
IV. Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji.

Więcej informacji:
https://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/bezpieczenstwo-pracy-srodowisko-zarzadzanie,2,2,19974,108,136

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488310