ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

    następne  

2020-07-06 15:45

Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP


29 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Poniżej wymieniamy najważniejsze sprawy, nad którymi obradował zarząd.

Wyznaczono przedstawicieli stowarzyszenia w jury konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, którzy wspólnie z członkami jury wyznaczonymi przez Główny Inspektorat Pracy dokonają oceny zgłoszonych przez oddziały OSPSBHP laureatów i wyłonią trzech najlepszych. W jury konkursu Zarząd Główny OSPSBHP jest reprezentowany przez: prezes Elżbietę Bożejewicz, wiceprezesa Radosława Pycha, sekretarza Grzegorza Dudarskiego.

Podczas posiedzenia ustalono też zasady komunikacji z zespołem ds. opiniowania przesyłanych do Zarządu Głównego projektów aktów prawnych. Pracę zespołu nadzoruje Michał Wasilewski, członek ZG OSPSBHP.
Na 16 września 2020 r. zaplanowano posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się on-line. Natomiast 30 września odbędzie się szkolenie dla skarbników oraz komisji rewizyjnych.

Zorganizowany przez ZG w czerwcu cykl seminariów on-line „Pytania do eksperta” cieszył się dużym zainteresowaniem. Na początek października zaplanowano więc kolejną edycję tego cyklu.
Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, w najbliższym czasie Zarząd Główny nie przewiduje spotkań stacjonarnych. Zaplanował natomiast od 18 do 20 listopada 2020 r. udział w targach SAWO. Planowane jest stoisko OSPSBHP oraz konferencja.

    następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41633588