ATEST Ochrona Pracy

29 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2020-09-11 8:40

Nowe władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Profesor Arkadiusz Mężyk, nowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Profesor Arkadiusz Mężyk, nowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniach 26-27 sierpnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Grono rektorów uczelni z całego kraju zdalnie wybrało nowe władze KRASP. Przewodniczącym na kadencję 2020-2024 został rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk. Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP zamykało obecną kadencję 2016-2020 pod przewodnictwem prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej. Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz uczelni dyskutowali m.in. o problemach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funkcjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19.

Arkadiusz Mężyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji będzie integracja środowiska akademickiego, współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego. Niezwykle ważne, szczególnie w warunkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej. Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą. Niezbędne jest kształtowanie dobrego wizerunku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym, reprezentowanie interesów i poglądów środowiska, działalność opiniotwórcza i opiniodawcza. Kluczowym zadaniem jest dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu. Osiągnięcie tych szczytnych celów wymaga jednak zapewnienia właściwego finansowania i warunków do rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia w Polsce.

W trakcie posiedzenia wybrano również zastępców przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję. Zostali nimi prof. Jacek Popiel, rektor elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP. Kończący swoją kadencję prof. Jan Szmidt otrzymał status honorowego przewodniczącego konferencji. Kadencja nowo wybranych władz rozpoczęła się 1 września br.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie instytucję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto dziewięć szkół ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% procent wszystkich studentów w Polsce.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37850807