ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2020-09-21 9:24

„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy” – ogłoszenie wyników


W tym roku po raz pierwszy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizowało konkurs „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”. Konkurs odbył się w dwóch etapach: w oddziałach stowarzyszenia i na szczeblu ogólnopolskim. Do konkursu na szczeblu ogólnopolskim zgłoszono 11 kandydatów z jedenastu oddziałów OSPSBHP. Znamy już wyniki drugiego etapu.

Oto laureaci:
I miejsce: Edyta Gryszczyk – oddział OSPSBHP w Opolu,
II miejsce: Patrycja Kabiesz – oddział OSPSBHP w Katowicach,
III miejsce: Emilia Szalewicz – oddział OSPSBHP w Szczecinie.

Kandydatów z całej Polski ocenia kapituła konkursu, której posiedzenie odbyło się on-line 21 sierpnia 2020 r. W pracach kapituła uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia i inspekcji: Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, Artur Sobota – dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, Jakub Chojnicki – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Radosław Pych – wiceprezes ZG OSPSBHP, Grzegorz Dudarski – sekretarz ZG OSPSBHP.

Zdaniem kapituły laureaci konkursu to osoby które poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Ponadto kapituła konkursu przyznała wyróżnienie Pawłowi Strzelcowi z oddziału OSPSBHP w Starachowicach za szczególne osiągnięcia i dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę warunków pracy.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41633918