ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-01-05 9:12

Zmiany dotyczące badań profilaktycznych pracowników


16 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Kluczową zmianą, budzącą wiele kontrowersji, wdrażaną przez nowelizację jest to, że większość orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku może być wydawana wyłącznie na podstawie badania lekarza medycyny pracy, bez kierowania pracownika na badania specjalistyczne.
Cześć osób zainteresowanych (zwłaszcza pracodawcy) zinterpretowało tę zmianę jako zniesienie obowiązku przeprowadzania dodatkowych konsultacji specjalistycznych, druga część (zwłaszcza lekarze medycyny pracy) przeciwnie – twierdzi, że nie zamierza zakresu konsultacji dodatkowych uszczuplać. Jak będzie – czas pokaże.

Zmieniono także wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
Kilka przykładów zmian:
– Dotychczas u osób wykonujących pracę wymagającą stałego i nadmiernego wysiłku głosowego badanie lekarskie wykonywane było co 5 lat. Według nowych regulacji pierwsze badanie okresowe ma być wykonane po 12 miesiącach, a następne co 5 lat.
– U osób, które w codziennej pracy narażone są na promieniowanie jonizujące, badania wykonywane były co 3 lata. Nowelizacja rozporządzenia zakwalifikowała pracowników do dwóch kategorii: A, w której badania będą wykonywane co 1 rok, oraz do kategorii B, w której badania będą wykonywane co 3 lata.
– Z kolei u osób narażonych na pole elektromagnetyczne badania wykonywane były dotychczas co 4 lata. Zgodnie z nowelizacją co 4 lata badania będą wykonywane u pracowników poniżej 45. roku życia, a u osób, które skończyły 45 lat – co 2 lata.

Zmiany w rozporządzeniu obszernie omawiamy w artykule, który ukaże się w styczniowym ATEŚCIE.

Zamów prenumeratę na 2021 rok: https://www.atest.com.pl/strony,pre

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39203651