ATEST Ochrona Pracy

4 marca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-02-22 11:24

Katarzyna Łażewska-Hrycko kieruje Państwową Inspekcją Pracy

Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy (fot. Państwowa Inspekcja Pracy)
Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy (fot. Państwowa Inspekcja Pracy)

10 lutego 2021 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Jej kandydatura na to stanowisko została zaakceptowana 9 lutego przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP.

K. Łażewską-Hrycko prezentując program swojego działania, podkreśliła, że chce koncentrować się na poprawie skuteczności działania Państwowej Inspekcji Pracy, zapewnieniu szerokiego dostępu do poradnictwa prawnego dla pracowników i pracodawców, rozwoju programów prewencyjnych.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z PIP związana od 2000 r. Po odbyciu aplikacji inspektorskiej i złożeniu egzaminu inspektorskiego w 2001 r. pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku jako inspektor pracy, potem starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy – specjalista, a następnie nadinspektor pracy – kierownik Sekcji Prawnej. Specjalizowała się w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych. W 2016 r. objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego, gdzie zajmowała się m.in. organizacją posiedzeń RDS i zespołów problemowych,
organizacją konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności RDS, przygotowaniem publikacji dotyczących dialogu społecznego i RDS.

Poprzedni Główny Inspektor Pracy – Andrzej Kwaliński zmarł niespodziewanie 8 stycznia 2021 r. (https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1610184184&t=main).

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39765352