ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-03-10 18:51

Raport o służbie bhp


18 lutego odbyło się kolejne „Spotkanie czwartkowe bez krawata”, zorganizowane przez Zespół TEAMS działający w krakowskim oddziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Tematem spotkania było omówienie raportu CIOP-PIB o służbie bhp. W spotkaniu wzięli udział autorzy raportu: Magdalena Dobrzyńska i Alfred Brzozowski, pracownicy CIOP-PIB.

Uczestnicy spotkania i prowadzący starali się znaleźć odpowiedzi na kilka pytań:
- Jaka jest średnia płaca w branży? Czy da się „wyciągnąć” więcej?
- Kto jest lepszym behapowcem – kobieta czy mężczyzna?
- Ilu jest pracowników zakładowej służby bhp w Polsce?
- Dlaczego młody behapowiec to pesymista?
- Jaka jest prognoza dla branży? Czy warto zostać? A może szukać nowej niszy i się przebranżowić?

Moderatorzy spotkania – Justyna Bednarczyk i Paweł Furlaga – przygotowali krótką ankietę na temat zagadnień zawartych w omawianym raporcie. Ankietę wypełniły 23 osoby, a jej wyniki zostały omówione na końcu spotkania.
M. Dobrzyńska krótko zaprezentowała tło pracy nad raportem, genezę powstania raportu a przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu danych z rynku usług bhp, co powoduje, że raport może być obarczony dużym błędem. Omówiła diagnozę i prognozy dla rynku bhp.
Następnie moderatorzy odnosząc się do danych z raportu omówili charakterystykę służby bhp w zakresie wykształcenia, stażu pracy, dominującej płci w zawodzie, podstawy zatrudnienia, zarobków, źródeł satysfakcji i najważniejszych problemów w zawodzie. P. Furlaga zwrócił uwagę na interdyscyplinarność zawodu i oczekiwanie od pracowników służby bhp szerokiej wiedzy z wielu dziedzin.
Zaskoczeniem okazały się różnice między pracownikami wewnątrzzakładowej służby bhp a specjalistami spoza zakładu, jeśli chodzi o źródła satysfakcji i trudności w zawodzie, ale też postrzeganie ich przez pracodawców i pracowników.

Następnie omówiono wpływ pandemii Covid-19 na pracę służby bhp. Uczestnicy zgodnie zauważyli, co również odzwierciedla raport, że większość pracowników służby bhp odczuła negatywne skutki przede wszystkim w zakresie dodatkowych obowiązków, jak również nacisku na pracę zdalną. Jednak widoczne są też pozytywne aspekty pandemii: przede wszystkim rola pracownika służby bhp w zakładzie została zauważona i bardziej doceniona, rozwinęły się zdalne formy kontaktu. Przy okazji uczestnicy spotkania dyskutowali na temat prowadzenia szkoleń bhp on-line, zalecanych w dobie pandemii, a dotychczas niedopuszczalnych w takiej formie pomimo zaawansowanych możliwości technologicznych.
Podsumowując prezentację raportu A. Brzozowski powiedział, że powstał on m.in. po to, aby podnosić rangę służby bhp i jest to pierwszy raport o służbie bhp w Polsce.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


kawałek mięsa: "M. Dobrzyńska krótko zaprezentowała tło pracy nad raportem, genezę powstania raportu a przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu danych z rynku usług bhp, co powoduje, że raport może być obarczony dużym błędem". Czy ktoś z kogoś robi sobie żąrty czy tak to tylko wygląda na pierwszy rzut oka ? (2021-03-11)

Paweł Kania: M. Dobrzyńska krótko zaprezentowała tło pracy nad raportem, genezę powstania raportu a przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu danych z rynku usług bhp. Zdanie „co powoduje, że raport może być obarczony dużym błędem” nie zostało wypowiedziane przez Panią Magdalenę Dobrzyńską, a było opinią pojedynczych uczestników. Zapis w artykule nie jest precyzyjny – nietrafnie to opisaliśmy. Zdanie to powinno brzmieć: dane zawarte w raporcie umożliwiają wyciąganie ograniczonych wniosków. Jako jeden organizatorów spotkania chciałem przeprosić za tak nieprecyzyjny opis. (2021-03-11)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41632939