ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-03-25 21:43

W czwartek o wypadkach


11 marca 2021 r. Zespół TEAMS, działający przy oddziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie, zorganizował „Spotkanie czwartkowe bez krawata” dotyczące tematyki wypadków przy pracy według różnych przepisów branżowych. Spotkanie prowadzili Justyna Izak-Bialikiewicz i Mirosław Kruczała, którzy przygotowali prezentacje i omówili szczegółowo metodologię badania wypadków oraz zagadnienia teoretyczne związane z rodzajami sporządzanej dokumentacji powypadkowej, a także podstawy prawne.

J. Izak-Bialikiewicz omówiła cztery przykładowe metody stosowane do badania wypadków przy pracy: TOL, analizę bezpieczeństwa, drzewo zdarzeń, STEP – wskazując na ich wady i zalety. Prelegentka w swojej pracy najczęściej łączy te metody, gdyż żadna z nich nie jest idealna. Podczas dyskusji okazało się, że wiele osób bada okoliczności i przyczyny wypadków nie stosując żadnej konkretnej metody.

Mirosław Kruczała omówił zagadnienia teoretyczne oraz podstawy prawne wypadków innych niż wypadki przy pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Najpierw omówił wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przekazał informacje na temat postępowania po wypadkach uczniów oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji powypadkowej. Zwrócił uwagę na trudne zagadnienia, tj. utrzymywanie kontaktu z rodzicami, oświadczenie rodzica dziecka, które jest w wieku przedszkolnym lub uczęszcza do żłobka, wysłuchiwanie wyjaśnień poszkodowanego w obecności psychologa lub pedagoga szkolnego. Podczas późniejszej dyskusji uczestnicy odnieśli się do wypadków uczniów w domu podczas nauki zdalnej.
Kolejny omówiony rodzaj dokumentacji powypadkowej dotyczył wypadków przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy. M. Kruczała szczegółowo omówił sporządzanie karty wypadku: w jakich przypadkach sporządza się kartę wypadku przy pracy, kto jest zobowiązany do jej sporządza, jakie dokumenty potrzebne są do jej sporządzenia, kto uznaje zdarzenie za wypadek, termin sporządzenia karty wypadku, zgłaszanie zastrzeżeń.

Następnie J. Izak-Bialikiewicz omówiła postępowanie powypadkowe prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej. Zwróciła uwagę m.in., że wypadki bada czteroosobowa komisja, ale tylko jeden jej członek może dokonywać ustaleń okoliczności i przyczyn, a reszta członków tylko podpisuje zapoznanie się z tymi ustaleniami, decydujących głos ma przewodniczący komisji.

Po każdym wykładzie był czas na dyskusję, podczas której uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie było wstępem do tematyki wypadków przy pracy. Tym razem skupiono się na teorii, ale organizatorzy planują kolejne spotkania dotyczące omawiania konkretnych wypadków, a także spotkanie z przedstawicielami ZUS.

oprac. Anna Pająk-Niewczas

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41634001