ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-04-14 14:17

Prace szczególnie niebezpieczne


„Spotkania czwartkowe bez krawata” odbywają się on-line i są organizowane przez grupę pasjonatów bhp z krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w ramach Zespołu Teams. Tematem spotkania zorganizowanego 25 marca 2021 r. były prace szczególnie niebezpieczne, które przybliżyli Mateusz Kiper i Tomasz Talaga.

Było to wprowadzenie do cyklu spotkań poruszających tematykę prac szczególnie niebezpiecznych, które są planowane przez członków Zespołu Teams. Jest to ważny temat z uwagi na ryzyko wypadkowe związane m.in. ze specyfiką prac czy stosowanymi materiałami.

Prelegenci omówili temat prac szczególnie niebezpiecznych, analizując przepisy prawa w tym zakresie. Przedstawili wymogi prawno-organizacyjne dla podmiotów prowadzących prace szczególnie niebezpieczne oraz szczegółowe wymagania bhp, jakie powinny być zachowane przy wykonywaniu tych prac. Omówili wzory dokumentów wymaganych przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Przypomnieli o konieczności tworzenia procedur dostosowanych do konkretnego zakładu pracy, rodzaju prac, a także właściwego przygotowania pracowników oraz zapewnienia nadzoru.

Prowadzący i uczestnicy wspólnie odpowiadali na pytania:
- Co musimy wiedzieć o pracach szczególnie niebezpiecznych?
- Prace szczególnie niebezpieczne – od czego zacząć?
- Czy prace szczególnie niebezpieczne występują tylko na stanowiskach robotniczych?
- Czy prace szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane przez dwie osoby?
- Czy w pracy biurowej, np. archiwisty, występują prace szczególnie niebezpieczne?
- Czy obsługę wózka widłowego trzeba zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych?
- W jaki sposób zorganizować bezpieczne stanowisko pracy osobie, która myje okna?
Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się praktycznymi rozwiązaniami i spostrzeżeniami.

„Spotkania czwartkowe bez krawata” co do zasady są skierowane do członków oddziału OSPSBHP w Krakowie, jednak wyjątkowo w tym spotkaniu uczestniczyli członkowie oddziałów z Gdańska, Katowic i Radomia. Brali czynny udział w dyskusji i dzielili się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób. Kolejne zaplanowane jest na 22 kwietnia 2021 r.

oprac. Iwona Pietraszewska, członek Zespołu Teams

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41634119