ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-07-25 17:27

Konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”


31 sierpnia br. w ramach Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, towarzyszącego poznańskim targom ITM Industry Europe, odbędzie się on-line konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”, organizowana przez CIOP i MTP SAWO.

Konferencja jest przedsięwzięciem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przybliżającym użytkownikom bazę internetową bazę CHEMPYŁ – narzędzie wspomagające ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki chemiczne i pyłowe.

Podczas konferencji organizatorzy zapraszają nie tylko do bliższego zapoznania się z możliwościami uzyskiwania potrzebnych informacji, ale też do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy. Wygłoszenie wiodących referatów powierzono ekspertom i przedstawicielom środowisk naukowych w obszarze bezpieczeństwa i medycyny pracy.

Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:
– analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy,
– oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych,
– zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej,
– nowych zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy,
– źródeł informacji na temat zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale też higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, służba bhp, pracownicy służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszyscy, którzy są zainteresowani ww. problematyką.

Podczas konferencji można podzielić się swoją wiedzą i informacjami podczas sesji plakatowej (tym razem w formule on-line). Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w tej sesji. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Więcej informacji o konferencji i rejestracja:
https://bhp.mtp.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/konferencja-niebezpieczne-substancje-chemiczne/

Miesięcznik ATEST – Ochrona Pracy jest partnerem medialnym konferencji.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


Karolina: Link niestety nie działa (2021-08-23)

Link: Proszę spróbować ponownie. Teraz link powinien już działać. (2021-08-23)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43838083