ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2024-05-30 18:56

Samojezdne platformy osobowe – szkolenia organizowane przez firmę Faraone i oddziały OSPSBHP 🤓


🤓 Firma Faraone Poland wspólnie z oddziałami OSPSBHP organizuje szkolenia, na których omawiane są rodzaje, zastosowanie, wymagania prawne i rozwiązania techniczne dotyczące samojezdnych platform osobowych.
👇
Tematyka spotkań: urządzenia transportu bliskiego (UTB) o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów o dozorze technicznym oraz wymagania prawne dotyczące bezpiecznej pracy z wykorzystaniem:
– wózków jezdniowych podnośnikowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
– podestów ruchomych przejezdnych.
👇
Treść szkolenia:
● Omówienie różnic między wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem a podestami ruchomymi przejezdnymi.
● Wskazanie kryterium przepisów o dozorze technicznym podczas obejmowania dozorem technicznym ww. urządzeń.
● Omówienie rodzajów kwalifikacji wymaganych podczas obsługi i konserwacji powyższych urządzeń w świetle przepisów o dozorze technicznym.
● Zwrócenie szczególnej uwagi na zastosowanie, przeznaczenie omawianych UTB.
● Omówienie roli szkolenia operatorów – instruktażu stanowiskowego; jego cel i zadanie.
👇
W spotkaniach biorą udział eksperci Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
👇
Odbyło się już kilka szkoleń; jeszcze przed wakacjami z ekspertami z Faraone spotkają się członkowie oddziału OSPSBHP w Olsztynie. Następne szkolenia planowane są po wakacjach. Zainteresowane oddziały mogą w tej sprawie kontaktować się z Małgorzatą Mikrut, tel. 885 580 550, e-mail: m.mikrut@faraone.pl
👇
Miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy jest patronem medialnym wspólnych szkoleń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Faraone.
👆🤓

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60422049