ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Stowarzyszenie Higienistów Pracy

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
tel. 32-266-08-85 wew.295
e-mail: shp@imp.sosnowiec.pl

Robert Kozela: Które z wydarzeń z życia stowarzyszenia w ubiegłym roku uznałby pan za najważniejsze?

Ryszard Tkocz: Po wyborze nowego zarządu stowarzyszenia, we wrześniu odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone m.in. zagadnieniom pozyskiwania środków europejskich na działalność stowarzyszeniową oraz problemom hałasu na stanowiskach pracy...

Rozmowa z Ryszardem Tkoczem, prezesem Stowarzyszenia Higienistów Pracy - ATEST 2/2005.

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298396