ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Stowarzyszenie Ochrony Pracy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy
ul. Paca 37
04-386 Warszawa
tel. 22-517-88-36, fax: 22-517-88-87
e-mail: sop@va.pl
www: http://www.sop.org.pl

Oddziały:

[Toruń] [Katowice] [Lublin] [Łódź]

Rozmowa z Tadeuszem Sułkowskim, prezesem zarządu głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy, głównym inspektorem pracy w latach 1990-1999

Robert Kozela: Czy wśród zadań, które stawia sobie Stowarzyszenie Ochrony Pracy, jest recenzowanie, opiniowanie działania takich instytucji, jak PIP, CIOP, ROP czy innych, działających w ramach systemu ochrony pracy?

Tadeusz Sułkowski: Uważam, że naszą rolą jest wyrażanie opinii na temat stanu ochrony pracy w państwie. Jeśli jakieś sprawy nas niepokoją, dyskutujemy o nich, a następnie występujemy do organów państwa, zwracając uwagę na problem. W ten sposób występowaliśmy do premiera w roku 2010 i 2011. Zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na wzrost wypadkowości, jaki w tym czasie następował. W pierwszym piśmie alarmowaliśmy między innymi, że liczba wypadków śmiertelnych wzrosła o ponad 10 procent. W 2011 r. sygnalizowaliśmy wzrost liczby wypadków ogółem o ponad 8 procent. W związku z tym zaapelowaliśmy do premiera o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia wypadkowości i doprowadzenia do właściwego wykorzystania na ten cel środków finansowych z tak zwanego funduszu prewencji wypadkowej, tworzonego ze składek pracodawców. Naszym zdaniem rząd nie prowadzi skutecznej polityki w zakresie bhp, w tym w szczególności prewencji wypadkowej. Na tę prewencję powinny składać się nie tylko działania organów kontroli i nadzoru, ale też działania wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim prokuratury. W wystąpieniach do premiera podnieśliśmy też potrzebę ustanowienia ośrodka koordynującego i odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa pracy w państwie. Uważamy, że obecnie resort pracy nie pełni w wystarczającym stopniu roli koordynatora w sprawach ochrony pracy...

Cały wywiad z T. Sułkowskim w ATEŚCIE nr 4/2013.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298255