ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

ul. Piotrkowska 165/169
90-447 Łódź
www: http://www.bhp.sos.pl

Rozmowa z Barbarą Skorupą, prezesem Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Robert Kozela: Kilka zdań o stowarzyszeniu, którym pani kieruje...

Barbara Skorupa: W Polsce działa sześć stowarzyszeń zajmujących się bhp. Nasze jest najstarsze - powstało w 1992 roku, liczy około 130 członków, specjalistów różnych specjalności. Jesteśmy samodzielną organizacją działającą w woj. łódzkim, stowarzyszenie nie jest oddziałem OSPSBHP. Większość naszych członków ma wykształcenie wyższe, wielu kończyło studia podyplomowe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. Wśród naszych członków są osoby pracujące w służbie zdrowia, w przemyśle włókienniczym, w budownictwie, handlu, przemyśle lekkim, drukarniach, w szkolnictwie, policji, urzędach i innych. Są też przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek...

Rozmowa z Barbarą Skorupą ukazała się w ATEŚCIE nr 9/2012.

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297907