ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo małopolskie

Bobowa: Szkoła Policealna przy Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 10
tel./fax: (18) 351 40 31
e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl
www: http://www.zsz.bobowa.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 13.00-18.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Bochnia: Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kraszewskiego 14a
tel. 733 500 950
e-mail: bochnia@sigma.org.pl
www: http://www.sigma.org.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Chrzanów: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Copernicus"

32-500 Chrzanów, Rynek 12
tel.: 32 645 09 74
e-mail: chrzanow@copernicus.edu.pl
www: http://www.copernicus.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Chrzanów: Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1. Powiatowe Centrum Edukacyjne

32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27
tel./fax: (32) 623 26 09
e-mail: pce_chrzanow@op.pl
www: http://www.pcechrzanow.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Dąbrowica: Zespół Szkół w Dąbrowicy. Szkoła Policealna dla Dorosłych

32-742 Sobolów, ul. Chrostowa 1
tel.: 14 685 44 10
e-mail: zsr.chrostowa@interia.pl
www: http://www.dabrowica.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.00-20.00 i soboty w godz. 8.00-15.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kęty: Policealne Studium Zawodowe w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27b
tel.: 33 845 31 06
e-mail: s-kety@zdz.katowice.pl
www: http://www.zdz.katowice.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, opłata 150 zł/miesięcznie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych

31-001 Kraków, ul. Grodzka 25/2
tel.: 12 422 21 52, 422 40 60
e-mail: krakow@futura.edu.pl
www: http://www.futura.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: ATUT Lider Kształcenia

31-014 Kraków, ul. Sławkowska 1/3
kom. 535 132 661
e-mail: krakow@atutszkola.pl
www: http://www.atutszkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry, opłata dotyczy tylko sesji egzaminacyjnej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 18.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Kraków: BLUE Policealna Szkoła Zawodowa w Krakowie

31-009 Kraków, ul. Szewska 20/1
tel. 12 307 70 04
e-mail: krakow@blue.edu.pl
www: http://www.blue.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie i stacjonarnym (trzy dni w tygodniu). Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'CHIKARA w Krakowie

30-324 Kraków, ul. Adolfa Nowaczyńskiego 2
tel. 12 267 10 21
e-mail: krakow@ochikara.pl
www: http://www.ochikara.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK

31-135 Kraków
ul. Batorego 25
tel.: 12 292 62 94
e-mail: krakow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Kraków: GLOKER Niepubliczna Szkoła Policealna

31-153 Kraków, ul. Szlak 32
tel. 12 632 62 03
e-mail: gloker.krakow@gmail.com
www: http://www.gloker.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 18.00, co dwa tygodnie; w systemie dziennym 3 x w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Policealna Szkoła TEB Edukacja

31-024 Kraków
ul. Szpitalna 38/5
tel.: 12 421 23 35
e-mail: krakow@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w przedziale godzinowym od 8.00 do 20.00, co dwa tygodnie; w systemie dziennym trzy dni w tygodniu w godzinach przedpołudniowych - zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Kraków: SUKCES Edukacja w Krakowie

31-133 Kraków, ul. Karmelicka 1/3
tel.: 12 422 18 80, 660 797 559
e-mail: krakow@sukcesedukacja.pl
www: http://www.sukcesedukacja.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Zaoczna dla Dorosłych "ŻAK"

31-135 Kraków, ul. Sobieskiego 9 (zapisy: ul. Batorego 25)
tel.: 12 292 62 94, 633 27 68
e-mail:krakow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 17.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Krakowie

31-009 Kraków, ul. Szewska 14/3
tel.: 12 431 11 83, 422 16 99
e-mail: krakow@nova.edu.pl
www: http://www.nova.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Kraków: Centrum Edukacji Kadr sp. z o.o. Policealna Szkoła Zawodowa

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 1/19
tel.: 12 292 11 12, 12 292 11 13
e-mail: krakow@cek.pl
www: http://www.cek.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Matejki. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 10

31-977 Kraków, os. Szkolne 21
tel.: (12) 644 51 66, fax: (12) 425 85 35
e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl
www: http://www.cku.krakow.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie w godz. 8.00-17.15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Kraków: Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 9

31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4
tel.: 12 421 38 44 w. 32
e-mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl, uczniowski@zsz1.krakow.pl
www: http://www.zsz1.krakow.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym w poniedziałki, wtorki i czwartki po godz. 15.00 w każdym tygodniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Omega - Europejskie Centrum Rozwoju. Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

31-009 Kraków, ul. Szewska 17/1
tel.: 12 346 53 61
e-mail: krakow@omega-edu.pl
http://www.omega-edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Szkoła Ekonomii i Biznesu - Policealna Szkoła Zawodowa

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 1/19
tel.: 12 292 11 13
e-mail: krakow@cek.pl
www: http://www.cek.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna. Nauka trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Krakowska Szkoła Innowacji - Policealna Szkoła Zawodowa

31-039 Kraków, ul. J. Dietla 70
tel.: 502 139 598
e-mail: sekretariat@ksiszkola.pl
http://www.ksiszkola.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraków: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS

31-810 Kraków, Osiedle Strusia 19
tel.: 12 633 63 14
e-mail: kremerowska@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-19.00, podczas dwóch lub trzech zjazdów w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Miechów: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

32-200 Miechów, ul. Ks. Skorupki 3
tel. 41 383 19 00
e-mail: miechow@zdz.kielce.pl
www: http://www.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godziny 16.00 do 20.00 i soboty od godziny 8.00 do 14.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Nowy Sącz: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 9
tel. 18 442 14 57, 440 71 73
e-mail: nowysacz@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 18.10, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Nowy Sącz: ATUT Lider Kształcenia

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 1
tel.: 18 300 04 87, kom. 535 361 740
e-mail: nowysacz@atutszkola.pl
www: http://www.atutszkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry, opłata dotyczy tylko sesji egzaminacyjnej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Nowy Targ: Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK

34-400 Nowy Targ, ul. Kościelna 20
tel. 18 266 65 00
e-mail: nowytarg@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, ok. 10 godzin lekcyjnych dziennie, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Olkusz: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła"

32-305 Olkusz, ul. Żeromskiego 1
tel. 32 641 35 54
e-mail: olkusz@twoja-szkoła.pl
www: http://www.twoja-szkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Oświęcim: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK

32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel. 33 844 05 87
e-mail: oswiecim@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Oświęcim: Policealne Studium Zarządzania i Marketingu w Oświęcimiu

32-610 Oświęcim, ul. Wyzwolenia 3
tel. 33 843 19 71
e-mail: sekretariat@akademiazawodowa.pl
www: http://www.akademiazawodowa.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnów: Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"

33-100 Tarnów, ul. Sienna 5
tel.: 14 626 22 36
e-mail: tarnow@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-17.50 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnów: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS PLUS

33-100 Tarnów, ul. Sienna 5
tel. 14 626 22 36
e-mail: tarnow@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.50, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnów: Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 3
tel. 14 656 47 04
e-mail: sekretariat@sigma.org.pl
www: http://www.sigma.org.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnów: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3

33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 21
tel. 14 636 08 10, 633 01 24
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl
www: http://www.ckziu.tarnow.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty od 8.00 do 14.00 i w dni powszednie od 14.10 do 20.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnów: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 1
tel. 14 627 33 16, fax: 14 627 73 90
e-mail: tarnow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 18.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837534