ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo warmińsko-mazurskie

Braniewo: Szkoła Policealna Zaoczna

14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
tel./fax: (55) 243 23 50
e-mail: sekretariat@zsb.iq.pl
www: http://www.zsb.iq.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa 3 semestry, opłata - 120 zł za semestr. Egzamin potwierdzajšcy kwalifikacje zawodowe z reguły odbywa się na terenie szkoły przed OKE w Łomży.

Działdowo: Szkoła Policealna dla Dorosłych

13-200 Działdowo, ul. Polna 11,
tel. 23 697 06 90, tel./fax: 23 697 06 05
e-mail: cku@darsa.pl
www: http://www.edukacja.darsa.pl

Szkoła publiczna. Nauka na kierunku trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Elbląg: Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Armii Krajowej 7-8
tel. 55 230 46 75
e-mail: alblag@alfaedukacja.pl
www: http://www.alfaedukacja.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Ełk: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Szkoła Policealna nr 7 dla Dorosłych

19-300 Ełk, ul. Matejki 1
tel./fax: (87) 621 78 78
e-mail: sekretariat@ckpiu.pl
www: http://www.ckpiu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 8.00-16.20 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Gołdap: Zespół Szkół Zawodowych. Szkoła Policealna

19-500 Gołdap
ul. Jaćwieska 14
tel.: 87 615 04 40
e-mail: zszgoldap@post.pl
www: http://www.zszgoldap.superszkolna.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co drugi tydzień w piątki w godz. 15.00-19.00, w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Iława: Policealne Studium Zawodowe

14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13
tel.: 89 648 89 10, 89 648 41 81
e-mail: ilawa@wmzdz.pl
www: http://www.szkolailawa.wmzdz.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 160 zł miesięcznie, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Kętrzyn: Powiatowe Centrum Edukacyjne. Szkoła Policealna dla Dorosłych

11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 21
tel./fax: (89) 751 26 03
e-mail: szkola@pceketrzyn.pl
www: http://www.pceketrzyn.fc.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co tygodzień w soboty i niedziele od 8.00 do 15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Lubawa: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubawie

14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 33/28,
tel. 89 645 23 78
e-mail: biuro@wkl.edu.pl
www: http://www.wkl.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach ustalonych ze słuchaczami. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Mrągowo: Mrągowskie Centrum Kształcenia. Szkoła Policealna dla Dorosłych

11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 65A
tel.: 89 741 30 92
e-mail: mck_mragowo@wp.pl
www: http://www.mckmragowo.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się co drugi tydzień w soboty w godz. 8.00-15.30 i w niedziele od godz. 8.00-14.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Olecko: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Szkoła Policealna nr 1

19-400 Olecko, ul. Gołdapska 29
tel.: 87 520 22 51, fax: 87 520 22 52
e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl
www: http://www.zsliz.olecko.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 8.00-14.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Olsztyn: Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych Cosinus w Olsztynie

10-900 Olsztyn, Pl. Jedności Słowiańskiej 1
tel. 89 541 50 11
e-mail: olsztyn@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00; co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Olsztyn: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Olsztynie

10-019 Olsztyn, ul. Targ Rybny 15
tel. 89 535 44 55
e-mail: olsztyn@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Olsztyn: Futura Policealna Szkoła dla Dorosłych

10-576 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10/14
tel.: 89 512 17 70, fax: 89 512 17 75
e-mail: olsztyn@futura.edu.pl
www: http://www.futura.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży- na terenie szkoły.

Olsztyn: Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie

10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5
tel.: 89 523 72 64, 535 39 84
e-mail: szkola@wmzdz.pl
www: http://www.szkola.wmzdz.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Olsztyn: Szkoła Policealna Progres

10-959 Olsztyn, plac Jana Pawła II 2/3
tel.: 89 527 99 58
e-mail: olsztyn@szkolaprogres.pl
www: http://www.szkolaprogres.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.10, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Olsztyn: NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie

10-102 Olsztyn, ul. Jana Pawła II 4
tel. 89 512 20 22
e-mail: olsztyn@nova.edu.pl
www: http://www.nova.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Ostróda: Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

14-100 Ostróda
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2,
tel. 89 646 52 78
e-mail: staszicostroda@poczta.onet.pl
www: http://www.staszicostroda.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godz. 8.00-19.40. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły

Ostróda: Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Pascal w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 11
tel. 89 652 12 31
e-mail: ostroda@pascal.edu.pl
www: http://www.pascal.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42505073