ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo wielkopolskie

Chodzież: Szkoła Policealna dla Dorosłych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych

64-800 Chodzież, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel./fax: (67) 282 13 69
e-mail: zsp_chodziez@wp.pl
www: http://www.zsp.chodziez.net.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 2 semestry. Zajęcia w systemie zaocznym w czwartki i piątki od 16.00 do 19.00, w soboty do 14.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Czarnków: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoła Policealna

64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 29
tel. 67 255 23 27
e-mail: zsp@zspczarnkow.edu.pl
www: http://www.zspczarnkow.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godziny 15.00 do 20.00 i soboty od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Czarnków: Szkoła Policealna

64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 29
tel.: (67) 255 23 27, fax: (67) 255 23 46
e-mail: zsp@zspczarnkow.edu.pl
www: http://www.zspczarnkow.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki popołudniu i soboty od rana co tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Gniezno: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS PLUS

62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 32/14,
tel. 61 425 18 75
e-mail: pila@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Gniezno: Szkoła Policealna TEB Edukacja

62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 26
tel. 61 425 02 72
e-mail: gniezno@teb.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Gniezno: Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 3
tel. 61 425 18 75
e-mail: gniezno@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Gostyń: Zespół Szkół Zawodowych. Szkoła Policealna dla Dorosłych

63-800 Gostyń, ul. Tuwima 44
tel.: (65) 572 05 94, fax: (65) 572 73 43
e-mail: zszgostyn1@poczta.onet.pl
www: http://www.zsz-gostyn.com.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia co dwa tygodnie w piątki od 15.30 do 20.05 oraz w soboty od 8.00 do 15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Grodzisk Wielkopolski: Szkoła Policealna dla Dorosłych

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 2
tel. 61 444 01 37
e-mail: poczta@ckdgrdzisk.pl
www: http://www.ckdgrodzisk.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 160 zł miesięcznie, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w piątki od godziny 15.15 do 20.10 i w soboty od godziny 8.00 do 14.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Jarocin: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 14a
tel. 62 505 30 10
e-mail: ckd.jarocin@gmail.com
www: http://www.ckdjarocin.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w piątki od godziny 16.00 do 20.00 i soboty od godziny 9.00 do 18.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Kalisz: PLUS EDUKACJA Szkoła Policealna w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 60-62
tel. 62 590 32 46, 590 32 47
e-mail: kalisz@plusedukacja.pl
www: http://www.plusedukacja.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Kalisz: Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS

62-800 Kalisz, ul. Majkowska 11,
tel. 62 767 13 51
e-mail: kalisz@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Kalisz: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

62-800 Kalisz, ul. Chopina 26-28
tel. 62 767 68 40
e-mail: kalisz@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Konin: Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS

62-510 Konin, Aleje 1 Maja 22
tel. 63 249 71 13
e-mail: konin@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym harmonogramem, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Konin: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

62-510 Konin, ul. Chopina 21D,
tel. 62 245 48 07
e-mail: konin@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl/konin

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Konin: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

62-500 Konin, ul. Wodna 1
tel.: 63 242 89 43
e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl
www: http://www.zscku.konin.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-14.30 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Koźmin Wielkopolski: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim

63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Zamkowa 1
tel.: (62) 721 68 28, fax: (62) 721 62 47
e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl
www: http://www.zspkozmin.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w piątki w godz. 15.05-20.00 i w soboty w godz. 8.00-15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Krotoszyn: Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn
ul. Mickiewicza 11
tel.: 62 725 32 75
e-mail: zsp1krot@op.pl
www: http://www.zsp1krotoszyn.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w piątki w godz. 15.20-20.35 i soboty w godz. 7.45-18.40, z godzinną przerwą na obiad. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Krotoszyn: Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11
tel. 62 725 32 75, fax: 62 725 30 15
e-mail: zsp1krot@op.pl
www: http://www.zspkrotoszyn.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w piątki od godziny 15.15 do 20.35 i soboty w godzinach od 7.45 do 18.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Leszno: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Lesznie

64-100 Leszno, Rynek 33
tel. 65 520 23 00
e-mail: leszno@zak.edu.pl
www: http://www.leszno.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym harmonogramem, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Leszno: Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki przy Instytucie Edukacji i Biznesu

64-100 Leszno, ul. Słowiańska 11
tel. 65 529 48 20
e-mail: instytut@pseii.leszno.pl
www: http://www.pseii.leszno.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Leszno: Policealna Szkoła TEB Edukacja

64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 90
tel. 65 526 19 66
e-mail: leszno@teb.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w piątki od godziny 16.00 do 20.00, w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Mosina: Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Szkoła Policealna

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2
tel.: 61 813 29 22
e-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl
www: http://www.zsmosina.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się co drugi tydzień w piątki, soboty i niedziele w systemie zaocznym. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Nowy Tomyśl: Szkoła Policealna dla Dorosłych

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 6
tel.: 61 442 24 50
e-mail: sekretariat@zsont.pl
www: http://www.zsont.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki w godz. 15.40-20.00 i soboty od godz. 8.00-17.00 w każdym tygodniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Oborniki: PLUS EDUKACJA Szkoła Policealna w Obornikach

64-600 Oborniki, Rynek 11
tel. 61 674 60 81
e-mail: oborniki@plusedukacja.pl
www: http://www.plusedukacja.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, opłata za jeden semestr wynosi 100 zł. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.25, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Poznania - na terenie oddziału szkoły w Poznaniu.

Ostrów Wielkopolski: Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła Policealna

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 20/3
tel.: 62 736 27 12
e-mail: ostrowwielkopolski@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Ostrów Wielkopolski: Policealna Szkoła TEB Edukacja

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 47
tel.: 62 591 55 91
e-mail: ostrow@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.50, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

Piła: Szkoła Policealna - Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile

64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A
tel. 67 212 33 75
e-mail: szkola@romaniszyn.com.pl
www: http://www.romaniszyn.com.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Piła: Policealna Szkoła TEB Edukacja

64-920 Piła, ul. Śródmiejska 16
tel. 67 356 73 50
e-mail: pila@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Piła: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Żak"

64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33
tel. 67 215 53 52, 215 53 51
e-mail: zs3@zs3.szkola.pl
www: http://www.zs3.szkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Piła: Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile

64-920 Piła, ul. Bydgoska 23
tel. 67 351 60 21
e-mail: pila@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Poznań: Policealna Szkoła EDICUS w Poznaniu

61-829 Poznań, ul. Podgórna 3/1
tel.: 61 855 13 04
e-mail: poznan@edicus.pl
www: http://www.edicus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Poznań: Policealna Szkoła Zawodowa Ikar

60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33
tel.: 61 662 44 14
e-mail: ckikar@op.pl
www: http://www.ckikar.cba.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, czesne wynosi 800 zł za semestr. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Poznań: Dwuletnia Policealna Szkoła ŻAK

61-886 Poznań, ul. Półwiejska 25/2
tel.: 61 851 66 27
e-mail: poznan@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Poznań: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Szkoła Policealna dla Dorosłych

60-161 Poznań
ul. Jawornicka 1
tel. 61 660 66 06
e-mail: sekretariat@pceuip.pl
www: http://www.pceuip.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16.00-21.00 i soboty w godz. 8.00-17.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Poznań: PlusEdukacja Szkoła Policealna dla Dorosłych

61-885 Poznań, ul. Półwiejska 23/6
tel. 61 666 12 70
e-mail: poznan@plusedukacja.pl
www: http://www.plusedukacja.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, opłata administracyjna wynosi 100 zł/semestr. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Poznań: Policealna Szkoła TEB Edukacja

60-847 Poznań, Rynek Jeżycki 1
tel. 61 853 64 05
e-mail: poznan@teb.p,
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Poznań: Szkoła Policealna PROGRES

61-888 Poznań, ul. Półwiejska 30
tel. 61 853 36 05
e-mail: poznan@szkolaprogres.pl
www: http://www.szkolaprogres.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Poznań: NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Poznaniu

61-888 Poznań, ul. Półwiejska 20/7a
tel.: 61 307 03 36, kom. 535 307 035
e-mail: poznan@nova.edu.pl
www: http://www.nova.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 99 zł miesięcznie, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Szamotuły: Zespół Szkół nr 3, Szkoła Policealna nr 1 im. H. Kołłątaja

64-500 Szamotuły, ul. A. Mickiewicza 4
tel. 61 292 15 79
e-mail: zs3@zs3.szkola.pl
www: http://www.zs3.szkola.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty w godzinach od 7.45 do 16.00, co tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Tarce: Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Szkoła Policealna w Tarcach

63-200 Jarocin, Tarce 19
tel./fax: (62) 747 24 43
e-mail: tarce@wp.pl
www: http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i niedziele od 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Poznaniu - na terenie szkoły.

Wągrowiec: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel.: 67 262 01 08
e-mail: zsp1wagrowiec@post.pl
www: http://www.giganci.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty w godz. 8.00-16.20 i niedziele w godz. 8.00-14.30 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

Złotów: Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Jana Pawła II w Złotowie

77-400 Złotów, Plac Wolości 1/2
tel. 67 265 00 60
e-mail: sekretariat@zsezlotow.edu.pl
www: http://www.ekonom.zlotow.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00, co tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Poznania - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914786