ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo podlaskie

Białystok: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku

15-370 Białystok,ul. Bema 105
tel. 602 797 099
e-mail: bialystok@certus.edu.pl
www: http://www.certus.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Policealne Szkoła Zawodowa Meritum sp. z o.o. w Białymstoku

15-874 Białystok, ul. Poleska 52
tel.: 85 674 70 77
e-mail: szkola.vector@onet.eu
www: http://www.meritum.bialystok.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Szkoła Policealna nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku. Centrum Kształcenia Ustawicznego

15-448 Białystok, ul. Żabia 5
tel./fax: (85) 651 58 55
e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl
www: http://www.ckubialystok.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia co dwa tygodnie w systemie zaocznym w soboty i niedziele. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku

15-063 Białystok, ul. Warszawska 2
tel. 85 743 51 06, 743 57 05
e-mail: nauka@twp.bialystok.pl
www: http://www.twp.bialystok.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Policealna Szkoła Akademia Sukcesu

15-282 Białystok, ul. Piękna 5, lok. 12
tel. 605 303 361
e-mail: biuro@as.edu.pl
www: http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Policealna Szkoła Administracji Akademia Sukcesu

15-282 Białystok, ul. Piękna 5, lok. 12
tel.: 662 231 142
e-mail: biuro@as.edu.pl
www: http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.30, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Białystok: ATUT Lider Kształcenia

15-426 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24 (I piętro)
tel.: 85 307 03 21, kom. 536 315 434
e-mail: bialystok@atutszkola.pl
www: http://www.atutszkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.45, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Białystok: Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku

15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3a
tel.: 85 667 22 60
e-mail: biuro@as.edu.pl
http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.30 do 16.40, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: APEdukacja sp. z o.o.

15- 426 Białystok, Rynek Kościuszki 24
tel.: 85 732 71 31, 508 198 012
e-mail: bialystok@apedukacja.pl
www: http://www.apedukacja.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Szkoła Policealna nr 2 w Białymstoku

15-111 Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
tel.: 85 651 21 74
e-mail: zse@zse.biaman.pl
http://www.zse.biaman.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-17.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Białystok: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 6, lok. 15
tel.: 85 746 08 40
e-mail: bialystok@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.30 do 18.20, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Łapy: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łapach

18-100 Łapy, ul. gen. W. Sikorskiego 68
tel.: 85 715 28 21
e-mail: zsm@fajnaszkola.net
www: http://www.fajnaszkola.net

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Łomża: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łomży

18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
tel. 86 215 02 15
e-mail: lomza@zak.edu.pl
www: http://www.lomza.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Łomża: Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Łomży

18-400 Łomża
ul. Przykoszarowa 22
tel.: 86 218 27 90, fax: 86 219 07 69
e-mail: info@lomza.ckp.pl
www: http://www.zckpiu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się przed OKE Łomża na terenie szkoły.

Mońki: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Aleja Niepodległości 16
tel.: 85 716 62 21
e-mail: sekretariat@centrumedu.pl
www: http://www.mentor-med.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Niećkowo: Szkoła Policealna w Niećkowie

19-230 Szczuczyn, Niećkowo 63
tel.: 86 272 51 74
e-mail: nieckowo@poczta.onet.pl
http://www.zsnieckowo.com.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godz. 15.00 do 20.00 i soboty od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Suwałki: Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna nr 2

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 33
tel.: 87 565 36 32
e-mail: cku@zst.suwalki.pl
www: http://www.zst.suwalki.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Suwałki: Policealna Szkoła Akademia Sukcesu

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 1,
tel. 662 232 335
e-mail: suwalki@as.edu.pl
www: http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.40, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Suwałki: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85F
tel. 87 566 34 20
e-mail: suwalki@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Suwałki: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoła Policealna nr 2

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 35
tel. 87 565 36 32
e-mail: zst@zst.suwalki.pl
www: http://www.zst.suwalki.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

Zambrów: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

18-300 Zambrów, al. Wojska Polskiego 5
tel.: 86 271 42 11
e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl
www: http://www.szkolyzdz.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łomży - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914871