ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo kujawsko-pomorskie

Aleksandrów Kujawski: Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji WIEDZA

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
tel.: 54 282 20 50, 54 282 20 27
e-mail: wiedza_ak@poczta.onet.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, podczas dziesięciu zjazdów w semestrze. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Brodnica: Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe

87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl
www: http://www.ced.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - maksymalna miesięczna opłata wynosi 50,00 zł. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Bydgoszcz: Szkoła Policealna Mechaniczna

85-348 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19
tel./fax: (52) 373 1239
e-mail: zsmnr2@op.pl
www: http://www.zsmnr2.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna trwa 3 semestry. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Gdańsku.

Bydgoszcz: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 32
tel. 52 321 43 61
e-mail: bydgoszcz@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Bydgoszcz: Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Pascal w Bydgoszczy

85-791 Bydgoszcz, ul. Twardzickiego 33 B
tel. 52 515 52 53
e-mail: bydgoszcz@pascal.edu.pl
www: http://www.pascal.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Bydgoszcz: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Przyszłość" w Bydgoszczy

85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 46 A
tel. 52 345 02 11
e-mail: przyszlosc@przyszlosc.edu.pl
www: http://www.przyszlosc.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Czesne wynosi 10 zł miesięcznie. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 7.10 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Bydgoszcz: Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS w Bydgoszczy

85-829 Bydgoszcz, ul. Szarych Szeregów 4a
Sekretariat - ul. Dworcowa 7/6a
tel. 52 322 09 13
e-mail: bydgoszcz@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Bydgoszcz: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 4
tel.: 52 349 34 48
e-mail: biuro@skk.pl
www: http://www.skk.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Chełmża: Szkoła Policealana dla Dorosłych

87-140 Chełmża, ul. Hallera 23
tel./fax: (56) 675 24 19
e-mail: sekretariat@zs-chelmza.nazwa.pl
www: http://www.zs-chelmza.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna trwa 3 semestry. Zajęcia co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Gdańsku na terenie szkoły.

Gronowo: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Gronowie

87-162 Lubicz, Gronowo 128
tel./fax: (56) 678 41 18
e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl
www: http://www.zsgronowo.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godz. 8.00-17.25. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Gdańsku - na terenie szkoły.

Grudziądz: Policealna Szkoła TEB Edukacja

86-300 Grudziądz, ul. Włodka 7/214
tel.: 56 463 12 39
e-mail: grudziadz@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godz. 16.20 do 20.25 i soboty, niedziele od godz. 8.00 do 14.35, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Grudziądz: Policealna Szkoła dla Dorosłych ATSA w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 102
tel. 56 463 09 74
e-mail:info@ats.edu.pl
www: http://www.edukacja.grudziadz.com

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Inowrocław: Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych Cosinus w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 46-48
kom. 505 273 665
e-mail: inowroclaw@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Inowrocław: Policealne Studium Zawodowe "Fama" w Inowrocławiu im. Henryka Arctowskiego

88-100 Inowrocław, ul. 3 Maja 11/13
tel.: 52 353 30 89
e-mail: inowroclaw@fama.edu.pl
http://www.fama.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Inowrocław: Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 46-48
tel.: 52 357 08 33
e-mail: inowroclaw@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Radziejów: Prywatna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

88-200 Radziejów, ul. Brzeska 65
tel. 54 285 29 94
e-mail: centrumoswiata@wp.pl
www: http://www.ceoswiata.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, opłata wynosi 100 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 14.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Rypin : Zespół Szkół nr 2 w Rypinie. Szkoła Policealna

87-500 Rypin
ul. Dworcowa 11
tel.: 54 280 31 81
e-mail: zs2rypin@wp.pl
www: http://www.zs2.rypin.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty w godz. 9.00-14.00 trzy razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE Gdańsk - na terenie szkoły.

Świecie: Policealna Szkoła "Oskar"

86-105 Świecie, ul. Żwirki i Wigury 6
tel.: 52 332 43 56
e-mail: sekretariat@zsm-swiecie.pl
www: http://www.zsm-swiecie.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry. Opłata miesięczna - 100 zł. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Świecie: Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6A
tel.: 52 331 24 38
e-mail: zsp_swiecie@go2.pl
www: http://www.zsp.swiecie.eu.org

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki, soboty i niedziele w godz. od 15.00 do 20.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Toruń: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak

87-100 Toruń, ul. Franciszkańska 2
tel. 56 621 11 54
e-mail: torun@zak.edu.pl
www: http://www.zak-torun.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Toruń: Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12A
tel. 56 648 45 50
e-mail: torun@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.10, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Toruń: Szkoła Policealna dla Dorosłych

87-100 Toruń, Pl. św. Katarzyny 8
tel. 56 652 22 43
e-mail: sekretariat@cku.torun.pl
www: http://www.cku.torun.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.35, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Toruń: Policealna Szkoła Zawodowa TWP

87-100 Toruń, ul. Morcinka 13
tel.: 56 612 01 00
e-mail: torun@twp.edu.pl
www: http://www.twp.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godz. 15.30 do 20.20 i soboty w godz. od 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Toruń: Policealna Szkoła TEB Edukacja

87-100 Toruń, ul. Rejtana 2-4 (od września br. ul. Lelewela 33)
tel. 56 660 91 12
e-mail: torun@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym ze słuchaczami planem, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Tuchola: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Szkoła Policealna

89-500 Tuchola, ul. Świecka 89A
tel.: 52 334 35 31
e-mail: tcez@tuchola.pl
www: http://www.tcez.tuchola.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-19.30 i zaocznym w piątki w godz. 15.15-20.00, soboty i niedziele w godz. 8.00-18.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Włocławek: Szkoła Policealna EDICUS

87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 34
tel.: 54 232 47 61
e-mail: wloclawek@edicus.pl
http://www.edicus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Włocławek: Prywatna Szkoła Policealna "Twoja Szkoła"

87-800 Włocławek, ul. Bukowa 9
tel.: 54 231 16 09
e-mail: wloclawek@twoja-szkola.pl
http://www.twoja-szkola.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Włocławek: Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 5/2
tel. 54 425 11 25
e-mail: wloclawek@pascal.edu.pl
www: http://www.pascal.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godziny 15.30 do 20.00 i w soboty od godziny 8.00 do 17.50, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

Włocławek: Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS PLUS

87-800 Włocławek, ul. Kaliska 108
tel.: 54 231 27 75
e-mail: wloclawek@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Gdańska - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914287