ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo łódzkie

Bełchatów: Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 1
tel. 44 633 18 59
e-mail: bełchatow@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Bełchatów: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72
sekretariat: ul. Pabianicka 1
tel. 44 633 18 59
e-mail: belchatow@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kutno: Szkoła Policealna dla Dorosłych

99-300 Kutno, ul. Staszica 27
tel. 24 253 35 18
e-mail: ckukutno@wp.pl
www: http://www.ckukutno.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kutno: Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna dla Dorosłych

99-300 Kutno, ul. Staszica 27
tel./fax: (24) 253 35 18
e-mail: ckukutno@wp.pl
www: http://www.ckukutno.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 7.30-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Kutno: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10
tel. 24 355 38 26
e-mail: szkola@zdz-kutno.pl
www: http://www.szkola.zdz-kutno.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Łowicz: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna dla Dorosłych

99-400 Łowicz, ul. Blich 10
tel./fax: (46) 837 37 05
e-mail: blich@zsp2lowicz.pl
wwww: http://www.zsp2lowicz.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątki w godz. 16.00-19.00, soboty i niedziele w godz. 8.15-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Łowicz: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych woj. łódzkiego w Łowiczu. Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2
tel. 46 837 58 85, 837 50 27
e-mail: sekretariat@lowickiecku.pl
www: http://www.lowickiecku.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątek, sobotę lub niedzielę, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Łódź: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych

90-145 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 122
tel./fax: (42) 631 98 48
e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
wwww: http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątki w godz. 16.00-19.00, soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Łódź: Publiczna Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS

90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
tel. 42 632 52 20
e-mail: lodz@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Łódź: Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278
tel. 42 683 44 12, 683 44 13
e-mail: lodz@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Łódź: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii woj. łódzkiego w Łodzi Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122
tel. 42 631 98 48, 784 207 390
e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
www: http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i zaocznym - w piątki, soboty lub niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Piotrków Trybunalski: Szkoła Policealna dla Dorosłych ARKAN

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 1 Maja 18A
tel. 509 800 027
e-mail: szkolaarkan@wp.pl
www: http://www.szkolaarkan.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Piotrków Trybunalski: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. P. Skargi 3
tel. 44 648 63 53, 44 648 68 50
e-mail: kontakt@policealna.org.pl
www: http://www.policealna.org.pl

Szkoła publiczna. Kształcenie w systemie stacjonarnym. Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2014 r. Nauka trwa 3 semestry.

Piotrków Trybunalski: Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 17
tel. 44 732 36 01
e-mail: szkolylogos@gmail.com
www: http://www.szkola-logos.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Od września br. zajęcia będą odbywać się w systemie wieczorowym w piątki od godziny 15.00 do 21.00, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Poddębice: Szkoła Policealna PRYMUS w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 34
tel. 43 678 35 21
e-mail: ckprymus@op.pl
www: http://www.ckprymus.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Nauka płatna, opłata w wysokości 120 zł miesięcznie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Radomsko: Szkoła Policealna dla Dorosłych SOKRATES

97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3
tel. 44 682 27 30
e-mail: radomsko@szkola-sokrates.pl
www: http://www.szkola-sokrates.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Rawa Mazowiecka: Szkoła Policealna dla Dorosłych

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zygmunta Zwolińskiego 10
tel. 46 814 53 80
e-mail: pzszdd@wp.pl
www: http://www.pzszdd.cba.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 14.20, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sieradz: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II, budynek nr 3
tel. 43 822 52 89
e-mail: sieradz@zak.edu.pl
www: http://www.sieradz.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.15, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sieradz: Centrum Edukacji Zawodowej Szkoła Policealna

98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 4
tel. 43 822 10 12
tel./fax 43 822 38 44
e-mail: sekretariat@ckusieradz.pl
www: http://www.ckusieradz.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy w tygodniu popołudniu lub w piątki i soboty, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sieradz : Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna

98-200 Sieradz
ul. Mickiewicza 4
tel.: 43 822 10 12
e-mail: sekretariat@ckusieradz.pl
www: http://www.ckusieradz.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki w godz. 13.30- 20.00 i soboty w godz. 9.00-15.00 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Skierniewice: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E
tel. 46 323 73 38
e-mail: skierniewice@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Skierniewice: Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus" w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Mazowiecka 1B
ul. Batorego 17/21 - sekretariat
tel. 46 831 22 81
e-mail: skierniewice@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sulejów: Szkoła Policealna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

97-330 Sulejów, ul. Milejowska 21
tel. 44 616 21 99
e-mail: zsckuwsulejowie@wp.pl
www: http://www.zsckuwsulejowie.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Tomaszów Mazowiecki: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 19
tel. 44 726 00 78
e-mail: tomaszow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Tomaszów Mazowiecki: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 47
tel. 44 724 27 43
e-mail: sekretariat@policealna.net.pl
www: http://www.policealna.net.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00, co tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42502529