ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo lubelskie

Biała Podlaska: Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ

21-500 Biała Podlaska, al. Jana Pawła II 97
tel.: 83 342 56 51, 343 63 62
e-mail: zdz@bialapodl.pl
www: http://www.zdz.bialapodl.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 14.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Biała Podlaska: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, Plac Wolności 20-22
tel. 83 343 81 18
e-mail: bialapodlaska@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Biała Podlaska: Szkoła Policealna dla Dorosłych "Kursor"

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
tel. 83 342 25 78
e-mail: studium.bialapodlaska@kursor.edu.pl
www: http://www.kursor.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Chełm: Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 37
tel.: 82 562 11 30
e-mail: studium.chelm@kursor.edu.pl
http://www.kursor.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 15.00, dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Chełm: Policealna Szkoła dla Dorosłych Jobs

22-100 Chełm, Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 32
tel. 82 564 55 63
e-mail: jobs@jobs.edu.pl
www: http://www.jobs.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Chełm: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
tel.: 602 797 099
e-mail: chelm@certus.edu.pl
www: http://www.certus.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 19.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Chełm: Szkoła Policealna dla Dorosłych

22-100 Chełm, ul. Batorego 1
tel.: (82) 563 12 85, fax: (82) 560 50 25
e-mail: ckuchelm@interia.pl
www: http://www.cku.chelm.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna trwa 3 semestry. Zajęcia prowadzone są opcjonalnie w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu lub w piątki i soboty 3 razy w miesiącu w systemie zaocznym. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie na terenie szkoły.

Chełm: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"

22-100 Chełm, ul. Lwowska 12
tel.: 82 546 23 49
e-mail: chelm@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Hrubieszów: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Zamojska 16
tel.: 84 696 52 15
e-mail: hrubieszow@sei.ipt.pl
www: http://www.sei.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Za sesję egzaminacyjną pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraśnik: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 7a
tel.: 81 825 02 38
e-mail: krasnik@zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Kraśnik: Szkoła Policealna dla Dorosłych

23-210 Kraśnik, ul. Słowackiego 7
tel.: 81 825 59 68
e-mail: zs3@zs3krasnik.pl
http://www.zs3krasnik.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-17.00 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Lublinie

20-043 Lublin, Al. Racławickie 26,
Sekretariat: ul. Krakowskie Przedmieście 32, 20-002 Lublin
tel. 81 532 26 20
e-mail: lublin@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, średnio trzy razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3

20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax: (81) 747 03 78
e-mail: poczta@lcez.lublin.eu
wwww: http://www.lcez.lublin.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Lublin: Szkoła Policealna GoWork.pl w Lublinie

20-060 Lublin, ul. Przechodnia 4
tel. 533 898 761
e-mail: szkola.lublin@gowork.pl
www: http://www.policealna.gowork.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych LIDER w Lublinie

20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
tel. 81 743 61 94, 532 83 33
e-mail: sekretariat@lider24.eu
www: http://www.lider24.eu

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.15, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Lublinie

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 30/3
tel. 81 534 81 58
e-mail: lublin@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'CHIKARA

20-064 Lublin, ul. Bolesława Prusa 8
tel.: 81 533 76 73
e-mail: lublin@ochikara.pl
www: http://www.ochikara.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.30 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Lublin: Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Lublinie

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62
tel.: 81 441 33 32
e-mail: szkola@kursor.edu.pl
www: http://www.kursor.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Łuków: Policealne Studium Zawodowe

21-400 Łuków, ul. Kwiatkowskiego 4
tel. 25 797 20 88
e-mail: lukow.zdz@zdzbp.pl
www: http://www.zdz.bialapodl.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z planem uzgodnionym ze słuchaczami, dwa razy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Łuków: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41
tel.: 25 798 30 50
e-mail: lukow@sei.ipt.pl
www: http://www.sei.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 17.50, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Piaski: Szkoła Policealna dla Dorosłych

21-050 Piaski
ul. Partyzantów 19,
tel. 81 582 10 01, 81 582 11 23
e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl
www: http://www.zspiaski.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 15.00-20.00 i soboty w godz. 8.00-15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Poniatowa: Szkoła Policealna dla Dorosłych

24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 16c
tel. 81 82056 24
e-mail: zs.poniatowa@wp.pl
www: http://www.zs.poniatowa.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Poniatowa: Szkoła Policealna dla Dorosłych

24-320 Poniatowa
ul. Fabryczna 16c
tel. 81 820 56 24
e-mail: zstponiatowa@wp.pl
www: http://www.zsponiatowa.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Puławy: Zespół Szkół nr 1. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 6

24-100 Puławy
ul. Polna 18
tel. 81 886 38 21
e-mail: Zs1_pulawy@o2.pl
www: http://www.zs1.pulawy.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godz. 8.30-16.30. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Puławy: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna nr 5 w Puławach

24-100 Puławy
ul. Wojska Polskiego 7
tel./fax: 81 886 37 05, 81 886 39 36
e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl
www: http://www.rcku-pulawy.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co drugi tydzień w piątki w godz. 16.00-19.15, w soboty i niedziele w godz. 8.30-16.45. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Radzyń Podlaski: Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzyniu Podlaskim

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Sitkowskiego 2A
tel. 83 352 19 60
e-mail: zdz@bialapodl.pl
www: http://www.zdz.bialapodl.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 120 zł miesięcznie, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Siedlce: Policealna Szkoła EDICUS

08-110 Siedlce, Plac Tysiąclecia 23
tel.: 25 644 32 42
e-mail: siedlce@edicus.pl
www: http://www.edicus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.45 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Warszawy - na terenie szkoły.

Zamość: Policealna Szkoła "Nowa Akademia Sukcesu" w Zamościu

22-400 Zamość, Nowy Rynek 27
tel. 609 101 091
e-mail: sekretariat.zamosc@as.edu.pl
www: http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.40, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Policealna Szkoła Akademia Sukcesu

22-400 Zamość, Nowy Rynek 27
tel. 609 101 091
e-mail: secretariat.zamosc@as.edu.pl
www: http://www.as.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.40, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 14
tel. 84 627 13 60
e-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl
www: http://www.ckziu.zamosc.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 21
tel. 84 639 11 63
e-mail: cuszam@neostrada.pl
www: http://www.cuslider.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 12
tel. 84 639 51 44
e-mail: zamosc@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Policealna Szkoła TEB Edukacja Oddział w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 11
tel. 84 639 97 76
e-mail: zamosc@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Zamość: Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9
tel. 84 638 70 00, fax: 84 638 70 08
e-mail: zamosc@kursor.edu.pl
www: http://www.kursor.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42504436