ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo podkarpackie

Dębica: Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy

39-200 Dębica, Rynek 40
tel. 730 851 500
e-mail: debica@sigma.org.pl
www: http://www.sigma.org.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Jarosław: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szkoła Policealna w zawodzie technik BHP

37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 63A
tel./fax: (16) 624 15 40
e-mail: cku1jaroslaw@neostrada.pl
www: http://www.ckujaroslaw.home.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Jarosław: Policealna Szkoła w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Grodzka 7/3
tel.: 16 623 49 86
e-mail: jaroslaw@szkola-torus.pl
www: http://www.szkola-torus.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Jasło: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Karmelicka 3
tel. 13 446 23 13
e-mail: jaslo@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Jasło: Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica"

38-200 Jasło, ul. Szkolna 23
tel. 13 446 56 00
e-mail: info@wszechnica.com
www: http://www.wszechnica.com

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Krosno: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49
tel.: 13 436 88 21
e-mail: zespol@cku.krosno.pl
www: http://www.zespol.cku.krosno.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 15.00-19.00 lub piątki i soboty w godz. 8.00-13.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Krosno: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49
tel.: (13) 436 88 21, fax: (13) 432 24 73
e-mail: zespol@cku.krosno.pl
www: http://www.zespol.cku.krosno.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godz. 15.00-19.05. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Leżajsk: Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych

37-300 Leżajsk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel.: 17 242 76 73
e-mail: pszpodkarpacie@wp.pl
www: http://www.nzs.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa 3 semestry. Opłata wynosi 80 zł za miesiąc. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-14.20 co drugi tydzień. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Mielec: Mielecka Szkoła Biznesu. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych

39-300 Mielec, ul. Biernackiego 6
tel. 17 583 54 11
e-mail: sekretariat@msb.mielec.pl
www: http://www.msb.mielec.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty od godziny 8.00 do 16.00 i niedziele od godziny 8.00 do 14.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Mielec: Szkoła Policealna dla Dorosłych

39-300 Mielec, ul. Warszawska 1
tel.: (17) 773 15 81, fax: (17) 773 15 80
e-mail: zsemlc@poczta.onet.pl
wwww: http://www.ekonomik.mielec.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w środy i piątki w godz. 16.00-19.00, w soboty w godz. 8.00-13.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Krakowie - na terenie szkoły.

Przemyśl: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Glazera 44
tel. 602 797 099
e-mail: przemyśl@certus.edu.pl
www: http://www.certus.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Przemyśl: College Komputerowe Szkoła Policealna

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85
tel.: 16 678 51 39
e-mail: kcollege@poczta.onet.pl
www: http://www.collegeinfo.eu

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.15 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Przemyśl: Centrum Kształcenia TORUS Szkoła Policealna

37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 10/1
tel.: 16 732 36 13
e-mail: przemysl@szkola-torus.pl
www: http://www.szkola-torus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Ropczyce: Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 2
tel. 17 221 73 64
e-mail: sekretariat@pszr.com.pl
www: http://www.pszr.com.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry. Czesne w wysokości 110 zł miesięcznie; absolwenci innych kierunków kształcenia w szkole policealnej i liceum ogólnokształcącego w Ropczycach otrzymują 25% rabat. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Rzeszów: Policealna Szkoła TEB Edukacja w Rzeszowie

35-100 Rzeszów, ul. Żeromskiego 10
tel. 17 853 04 81
e-mail: rzeszow@teb-edukacja.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Rzeszów: Eureka Rzeszowska Szkoła Policealna

35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 20
tel. 17 307 00 30
e-mail: sekretariat@eurekaszkola.pl
www: http://www.eurekaszkola.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry; opłata wynosi 149 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Rzeszów: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Rzeszowie

35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 2D/1
tel. 17 850 19 44
tel./fax 17 850 19 45
e-mail: rzeszow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Rzeszów: Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Rzeszowie

35-125 Rzeszów, ul. Solarza 12
tel. 17 864 13 99
e-mail: rzeszow@cosinus.pl
www: http://www.cosinus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Rzeszów: Policealne Studium ZDZ w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 2
tel. 17 862 80 96
e-mail: ps@zdz.rzeszow.pl
www: http://www.zdz.rzeszow.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godziny 16.00 do 20.00, w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Stalowa Wola: Policealna Szkoła w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,ul. Okulickiego 51
tel. 15 814 36 22
e-mail: stalowawola@szkola-torus.pl
www: http://www.szkola-torus.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 15.40, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

Tarnobrzeg: I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 1C
tel. 15 823 10 36
e-mail: biuro@euroszkola-bis.pl
www: http://www.eruszkola-bis.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 1300,00 zł za rok szkolny. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godziny 15.15 do 19.30, soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Krakowa - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42502402