ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Województwo świętokrzyske

Busko-Zdrój: Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 21
tel. 833 003 204
e-mail: busko@sigma.org.pl
www: http://www.sigma.org.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Chęciny: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2

26-060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia 1
tel./fax: (41) 315 10 68
e-mail: zs2checiny@onet.pl
www: http://www.zspcheciny.cal.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna trwa 3 semestry. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi na terenie szkoły.

Chmielnik: Szkoła Policealna dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 3

26-020 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 11
tel./fax: (41) 354 28 94
e-mail: zs3@zs3.chmielnik.com
www: http://www.zs3.chmielnik.com

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna trwa 3 semestry. Zajęcia w systemie zaocznym w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu. Liczba zjazdów w razie konieczności może ulec zwiększeniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się na terenie szkoły przed OKE w Łodzi.

Cudzynowice: Zespół Szkół Rolniczych. Szkoła Policealna

28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 176
tel./fax: (41) 352 11 62
e-mail: zsrcudzynowice@vp.pl
www: http://www.zsrcudzynowice.edu.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia dwa razy w miesiącu w piątki, soboty i niedziele od 14.00 do 20.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Jędrzejów: Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa AWANS w Jędrzejowie. Szkoła Policealna dla Dorosłych

28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 21 C
tel.: 41 386 36 88
e-mail: jedrzejow@szkoly-kielce.pl
www: http://www.awanas-szkoly.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do godzin popołudniowych, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Jędrzejów: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jędrzejowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

28-300 Jędrzejów, Al. J. Piłsudskiego 6
tel. 41 386 12 57
e-mail: jedrzejow@zdz.kielce.pl
www: http://www.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - czesne 80 zł miesięcznie, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły

Kielce: Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 38
tel.: 41 343 23 89, 341 59 86
e-mail: kielce@apedukacja.edu.pl
www: http://www.apedukacja.edu.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 17.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły. Opłata egzaminacyjna w wysokości 100 zł.

Kielce: NOVA Centrum Edukacyjne w Kielcach

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66
tel.: 41 202 01 01, 796 400 826
e-mail: kielce@nova.edu.pl
www: http://www.nova.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 99 zł miesięcznie (szkoła udziela rabatów), trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Kielce: Policealna Szkoła "Monolit"

25-546 Kielce, ul. Toporowskiego 40
tel.: 41 362 39 74
e-mail: skola.monolit@interia.pl
www: http://www.monolit.drl.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00; dwa zjazdy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kielce: Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach

25-344 Kielce, ul. Kujawska 18,
tel. 41 369 17 85
e-mail: prestiz2005@interia.pl
www: http://www.szkolyprestiz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.30 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kielce: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych

25-150 Kielce, ul. Barwinek 31
tel. 41 314 40 04
e-mail: elita.cku@gmail.com
www: http://www.ckuelita.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty od godziny 8.00 do 16.00 i niedziele od godziny 8.00 do 14.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kielce: Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach

25-344 Kielce, ul. Kujawska 18
tel. 41 369 17 85
e-mail: prestiz2005@interia.pl
www: http://www. kielce.szkolyprestiz.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Kielce: Szkoła Policealna TEB Edukacja

25-355 Kielce, ul. Zagórska 14
tel.: 41 343 22 75
e-mail: kielce@teb.pl
www: http://www.teb.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 17.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły. Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł.

Kielce: Centrum Kształcenia EDUKATOR. Policealna Szkoła Zawodowa

25-734 Kielce, Jagiellońska 90
tel. (41) 345 57 05
e-mail: kielce@ckedukator.pl
www: http://www.ckedukator.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Końskie: Szkoła Policealna dla Dorosłych NOVUM w Końskich

26-200 Końskie, ul. Warszawska 13
tel. 604 733 789
e-mail: w.stanislawska@wp.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Końskie: Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych AWANS

26-200 Końskie, ul. Towarowa 4
tel. 41 372 20 84
e-mail: konskie@awans-szkoly.pl
www: http://www.awans-szkoly.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.15, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Łopuszno: Szkoła Policealna dla Dorosłych

26-070 Łopuszno, ul. Konecka 2
tel.: (41) 391 40 25
e-mail: zsp5lopuszno@o2.pl
wwww: http://www.zsp5lopuszno.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątki w godz. 15.00-20.00 i soboty w godz. 8.00-17.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Opatów: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opatowie

27-500 Opatów, ul. 16 Stycznia 4
tel. 530 192 965
e-mail: opatow@szkolyprestiz.pl
www: http://www.opatow.szkolyprestiz.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 20.30, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Opatów: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

27-500 Opatów, ul. Marii Konopnickiej 2
tel.: 15 868 41 56
e-mail: opatow@zdz.kielce.pl
www: http://www.szkolywopatowie.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - wysokość czesnego uzależniona jest od liczby słuchaczy, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Ostrowiec Świętokrzyski: Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła Policealna dla Dorosłych

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A
tel.: 41 265 34 67
e-mail: ckuostrowiec@gmail.com
www: http://www.ckuostrowiec.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zjazdy odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Ostrowiec Świętokrzyski: Szkoła Policealna dla Dorosłych

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A,
tel. 41 265 34 67
e-mail: ckuostrowiec@gmail.com
www: http://www.ckuostrowiec.pl

Szkoła publiczna. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00, średnio co dwa tygodnie lub w piątki i soboty, przy czym zajęcia w piątek rozpoczynają się od 15.30. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Ostrowiec Świętokrzyski: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 6B
tel.: 41 247 60 49
e-mail: ostrowiecswietokrzyski@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 18.00, średnio co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

Pińczów: Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa "AWANS" w Pińczowie

28-400 Pińczów, ul. 1 Maja 2
tel.: 41 357 56 43
e-mail: pinczow@szkoly-kielce.pl
www: http://www.awans-szkoly.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna - 90 zł miesięcznie. Nauka trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.45; dwa zjazdy w miesiącu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sandomierz: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 39
tel. 15 832 05 03
e-mail: sandomierz@szkolyprestiz.pl
www: http://www.sandomierz.szkolyprestiz.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 16.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Sandomierz: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

27-600 Sandomierz
ul. Słowackiego 37,
tel. 15 644 58 74
e-mail: zstio-san@o2.pl
www: http://www.zstio.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 15.00-19.30 i soboty w godz. 8.00-15.00. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Skarżysko-Kamienna: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 36
tel.: 41 253 94 17
e-mail: skarzyskokamienna@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl, http://www.skarzysko-kamienna.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - w Skarżysku Kamiennej.

Skarżysko-Kamienna: Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119,
tel.: 41 253 28 97
e-mail: kontakt@zstm.pl
http://www.zstm.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki w godz. 14.00-19.15 i soboty w godz. 8.00-15.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Skarżysko-Kamienna: Szkoła Policealna

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Powstańców Warszawy 11
tel. 41 253 86 72
e-mail: skarzyskozse@poczta.fm
www: http://www.zseskarzysko.ehost.pl

Szkoła publiczna. Nauka trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Skarżysko-Kamienna : Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych

26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Legionów 119
tel.: 41 253 28 97
e-mail: kontakt@zstm.pl
www: http://www.zstm.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki w godz. 14.00- 19.00 i soboty w godz. 8.00-15.45 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE w Łodzi - na terenie szkoły.

Starachowice: Szkoła Policealna Szkoła Zawodowa w Starachowicach

27-200 Starachowice, ul. Radomska 72
tel.: 41 274 52 74
e-mail: zsz1.stce@pro.onet.pl
www: http://www.zsz1.star.pl

Szkoła publiczna. Nauka bezpłatna, trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki w godz. 15.00-20.00 i soboty w godz. 8.00-15.00 co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Starachowice: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 41 274 75 44
e-mail: starachowice@zdz.kielce.pl
www: http://www.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Starachowice: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Starachowicach

27-200 Starachowice, Rynek 8,
tel. 41 274 70 24
e-mail:starachowice@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Starachowice: Niepubliczna Szkoła Policealna Średniego Studium Edukacyjnego w Starachowicach

27-200 Starachowice, ul. Szkolna 10
tel. 41 274 72 67
e-mail: starachowice_studium1@o2.plwww.
www: http://studium-starachowice.edu.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka bezpłatna, trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - termin i godziny zjazdów uzgadniane ze słuchaczami. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Staszów: Niepubliczna Szkoła Policealna w Staszowie. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

28-200 Staszów, ul. Koszarowa 7
tel.: 15 864 40 55
e-mail: staszow@zdz.kielce.pl
www: http://www.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka płatna. Nauka trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godz. 8.00-14.00, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Łodzi - na terenie szkoły.

Zwoleń: Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 86
(zajęcia odbywają się przy ul. Kościelnej 7)
tel.: 48 676 42 72
e-mail: zwolen@zdz.kielce.pl
www: http://www.zdz.kielce.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa trzy semestry, opłata wynosi 70 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45, co dwa tygodnie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed OKE z Warszawy - na terenie szkoły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914694