ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- nominowani w edycji 2020

Prezentujemy osoby, kt鏎e zosta造 nominowane do wyr騜nienia ZΜTE SZELKI w 2020 r. w kategorii "Promotor dzia豉 na rzecz na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚"

Zobacz tak瞠:
Lista dotychczasowych laureat闚
Lista os鏏 nominowanych w 2019 r.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Stefan Gawo雟ki
Stefan Gawo雟ki

Stefan Gawo雟ki

Przez ponad czterdzie軼i lat w s逝瘺ie bhp wszystkie swoje dzia豉nia w zakresie zapewnienia bezpiecze雟twa pracownikom w zak豉dzie i poza nim opiera na w豉snych pomys豉ch i inicjatywie; co nie przeszkodzi這 w osi庵ni璚iu wysokich standard闚 i wynik闚 w pracy. W 1977 r. ko鎍zy sta we Wroc豉wskim Kombinacie Ogrodniczym, kiedy wydarzy si wypadek. Inspekcja pracy nakaza豉 utworzenie s逝瘺y bhp, Stefan Gawo雟ki otrzyma ofert pracy i tak to si zacz窸o. W nast瘼nym roku by ju dyplomowanym technikiem ds. bhp. Znaczn cz窷 jego pracy w s逝瘺ie bhp stanowi造 szkolenia. W latach 1982-91 by wyk豉dowc w O鈔odku Szkolenia PIP we Wroc豉wiu, w O鈔odku Kszta販enia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA te we Wroc豉wiu. Szkolenia prowadzi nie tylko w kraju, ale te w Holandii, Szwecji, Czechach, gdzie szkoli m.in. pracownik闚 polskich firm tam dzia豉j帷ych.
Pracowa w zak豉dach podleg造ch Akademii Rolniczej. W 1994 r. przyst徙i do konkursu na stanowisko specjalisty ds. bhp w Cadbury Poland w Bielanach Wroc豉wskich, kt鏎y wygra. Rozpocz掖 prac od zera: pisanie instrukcji bhp i ppo., regulaminu bhp, tworzenie procedur, plan闚 ewakuacyjnych, prowadzenie szkole w zakresie bhp i ppo. Postanowi stworzy taki system bhp, w kt鏎ym wszyscy pracownicy, na r騜nych szczeblach mogliby ze sob wsp馧pracowa w zakresie bhp. Pod auspicjami dyrektora zorganizowa konkurs bhp, kt鏎ego ide by這 ograniczenie wypadk闚, absencji chorobowej, przestrzeganie przepis闚 bhp i ppo. oraz przekazanie wiedzy: co to jest bezpiecze雟two pracy i jak wa積e jest w 篡ciu, a tym samym podniesienie kultury bezpiecze雟twa. By to strza w dziesi徠k! Po dw鏂h latach postanowi "pokaza" zak豉d na zewn徠rz - zg這si Cadbury Poland do konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Zdobyli I miejsce.
W 1999 r. w uznaniu osi庵ni耩 w dziedzinie bhp OIP we Wroc豉wiu wytypowa, wtedy ju po po陰czniu, Cadbury Wedel jako jedyny zak豉d z Dolnego 奸御ka do pierwszego pilota穎wego programu wdro瞠nia "Systemu Zarz康zania BHP zgodnie z PN-N-18001". Jako pierwsi w Polsce wdro篡li System Zarz康zania BHP i otrzymali Certyfikat Systemu Zarz康zania nr SZ BHP-1/1/2000. Kolejny plan Stefana Gawo雟kiego to zdobycie Z這tej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (srebrn ju mieli) - otrzymali j w 2001 r. W tym samym roku w Og鏊nopolskim Konkursie Poprawy Warunk闚 Pracy zak豉d otrzyma nagrod II stopnia. Ojcem sukcesu jest oczywi軼ie S. Gawo雟ki, kt鏎y przygotowa prace pod tytu貫m "Bezpieczny zak豉d". Po uko鎍zeniu w 2004 r. kursu "Dyrektywy europejskie dotycz帷e bhp" natychmiast wprowadzi dyrektywy w zak豉dzie. Przez te wszystkie lata wsp馧pracuje z CIOP. Uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach - nieustannie podnosi swoje kompetencje.
W 2018 r. - konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w Mondelez International RDQ" - I miejsce; "Wzorowy pracownik s逝瘺y bhp Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego" - wyr騜nienie; "Bezpieczna budowa" - wyr騜nienie.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Edyta Gryszczyk
Edyta Gryszczyk

Edyta Gryszczyk

Edyta Gryszczyk jest zatrudniona w s逝瘺ie bhp od 2 wrze郾ia 2013 r.; obecnie pracuje na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. bhp w firmie SFD S.A. Firma zajmuje si handlem detalicznym i hurtowym suplement闚 diety. Poza prac w firmie SFD S.A. E. Gryszczyk zajmuje si dzia豉lno軼i edukacyjn w szko豉ch policealnych oraz dzia豉lno軼i spo貫czn w ramach oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP w Opolu.
E. Gryszczyk zdoby豉 tytu Technika BHP oraz uko鎍zy豉 studia podyplomowe "Zarz康zanie bezpiecze雟twem i higien pracy" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc豉wiu.
Bhp ju dawno przesta這 by dla niej tylko prac, sta這 si wielk pasj 篡ciow, kt鏎 stara si zara瘸 inne osoby. W Og鏊nopolskim Stowarzyszeniu Pracownik闚 S逝瘺y BHP mo瞠 realizowa swoje pomys造, dzieli si zdobywan wiedz oraz do鈍iadczeniem z innymi, rozwija tak瞠 umiej皻no軼i pozosta造ch cz這nk闚 stowarzyszenia poprzez organizacj licznych warsztat闚 praktycznych oraz zach璚anie ich do pisania artyku堯w na stronie oddzia逝 OSPSBHP na Facebooku. W swojej dzia豉lno軼i zwraca szczeg鏊n uwag na tematy, kt鏎e cz瘰to s pomijane w pracy pracownika s逝瘺y bhp takie, jak profilaktyka zdrowotna pracownik闚, ergonomia stanowisk pracy, stres. Tematy te cz瘰to porusza te na stronie oddzia逝 OSPSBHP w Opole na Facebooku, propaguj帷 profilaktyk zdrowotn w pracy oraz w 篡ciu.
Ponadto w swojej pracy d捫y do ci庵貫go doskonalenia umiej皻no軼i oraz rozwoju zawodowego, poszukuje nowych 廝鏚e wiedzy oraz informacji z zakresu bhp, uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, forach, korzysta z do鈍iadcze innych ludzi, kt鏎ych spotyka na swojej drodze zawodowej.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Rados豉w Pych
Rados豉w Pych

Rados豉w Pych

Rados豉w Pych prac zawodow zwi您an z bezpiecze雟twem i higien pracy rozpocz掖 w 1999 r. od pe軟ienia obowi您k闚 nieetatowego inspektora ds. bhp w 10 Brygadzie Zmechanizowanej w Opolu, po uko鎍zeniu studi闚 magisterskich na Uniwersytecie Opolskim w dziedzinie pedagogiki pracy, ze specjalizacj z higieny pracy. Obecnie jest pracownikiem s逝瘺y bhp w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu, a tak瞠 prowadzi w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz w dziedzinie bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo瘸rowej.
R. Pych od 2015 r. jest cz這nkiem opolskiego oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP - pe軟i funkcj przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej, a od pa寮ziernika 2017 r. jest prezesem Zarz康u Oddzia逝.
W ramach dzia豉lno軼i stowarzyszenia podejmuje wiele dzia豉 maj帷ych na celu integracj 鈔odowiska behapowsk枰ego, nie tylko lokalnego. Od 2019 r. jest wiceprezesem Zarz康u G堯wnego OSPSBHP. By zaanga穎wany w organizacj i przygotowanie:
- rok 2018: II Og鏊nopolskiego Forum S逝瘺y BHP "Bezpiecze雟two w 鈍iecie 4.0", obchod闚 65-lecia s逝瘺y bhp w Polsce oraz 25-lecia OSPSBHP, wyjazdu studyjnego dla cz這nk闚 OSPSBHP do Luksemburga, Rady Stowarzyszenia, stoiska OSPSBHP podczas Targ闚 SAWO;
- rok 2019: III Og鏊nopolskiego Forum S逝瘺y BHP "Bezpiecze雟two pracownika przysz這軼i", zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OSPSBHP, Rady Stowarzyszenia;
- rok 2020: I i II edycj seminarium on-line "Pytanie do eksperta".
W ramach dzia豉lno軼i spo貫cznej w oddziale OSPSBHP w Opolu by zaanga穎wany w organizacj i przygotowanie m.in.: szkolenia z zakresu eksploatacji i konserwacji urz康ze poddozorowych (we wsp馧pracy z UDT i PIP), szkolenia ,,Zmiany w prawie pracy", wizyty w Elektrowni Opole, szkolenia "Bezpiecze雟two przy instalacjach elektroenergetycznych", warsztat闚 ,,Wypadek to nie przypadek. Wypadki przy pracy w pytaniach i odpowiedziach", szkolenia "Ergonomia - pracuj m康rze, nie ci篹ko", wyjazdu studyjnego do Centrum Innowacji 3M we Wroc豉wiu, wizyty roboczej w zak豉dzie ifm ecolink w Opolu, szkolenia "Bhp mo瞠 by sexi - czyli o behawioralnym przyw鏚ztwie s堯w kilka", warsztat闚 z emisji i higieny g這su "Mam g這s", wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Jarno速闚ka ze szkoleniem przypominaj帷ym zasady udzielania pierwszej pomocy, szkolenia "Profilaktyka zdrowotna w firmie", warsztat闚 "Specjalista bhp jako trener".
Dodatkowe kursy i uprawnienia: uprawnienia inspektora ochrony przeciwpo瘸rowej, uprawnienia energetyczne D i E, konserwator podr璚znego sprz皻u ga郾iczego, szkolenie dla audytor闚 Systemu Zarz康zania BHP wg PN-ISO 45001:2018. Udzia w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach organizowanych przez takie instytucje i o鈔odki szkoleniowe jak: PIP, CIOP-PIB, OSPSBHP, ZUS, ATEST, Porozumienie dla bezpiecze雟twa.
R. Pych w陰cza oddzia OSPSBHP w kampanie spo貫czne oraz motywuje cz這nk闚 do udzia逝 w kampaniach ich zak豉d闚 pracy. Prowadzi doradztwo dla przedsi瑿iorc闚 w zakresie pozyskiwania 鈔odk闚 na popraw warunk闚 pracy w ramach konkursu "Dofinansowanie dzia豉 p豉tnika sk豉dek na popraw bezpiecze雟twa i higieny pracy", organizowanego przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych. Podejmuje dzia豉nia w celu podniesienia 鈍iadomo軼i oraz znajomo軼i przepis闚 bhp w鈔鏚 穎軟ierzy 10 Brygady Logistycznej poprzez cykliczn organizacj konkursu wiedzy z zakresu bhp z okazji 安iatowego Dnia Bezpiecze雟twa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Stanis豉w Wolanin
Stanis豉w Wolanin

Stanis豉w Wolanin

W swojej dzia豉lno軼i skupia si na, opr鏂z podstawowych zada s逝瘺y bhp, podnoszeniu 鈍iadomo軼i, wdra瘸niu dobrych praktyk, konsultowaniu rozwi您a technicznych, wszystkim co ma wp造w na podnoszenie kultury bezpiecze雟twa. Jest otwarty na potrzeby w zakresie bhp przede wszystkim mikro- i ma造ch przedsi瑿iorstw o r騜norodnym profilu: tartaki, budownictwo, transport, ogrodnictwo, weterynaria, handel, warsztaty samochodowe, szko造, o鈔odki sportu i rekreacji i inne. Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspert闚 certyfikowanych przez CIOP-PIB. W sieci zajmuje si udzielaniem bezp豉tnych porad i aktualizacj poradnika "ABC dla pracodawc闚". Prowadzi zaj璚ia z bezpiecze雟twa i ochrony pracy w Wy窺zej In篡nierskiej Szkole Bezpiecze雟twa i Organizacji Pracy, kt鏎ej jest absolwentem. Jest opiekunem praktyk studenckich i uczniowskich, podczas kt鏎ych przekazuje m這dym ludziom rzetelny warsztat s逝瘺y bhp. Wsp馧organizuje w Radomiu konkurs wiedzy z dziedziny bhp dla uczni闚 szk馧 ponadpodstawowych o zasi璕u wojew鏚zkim.
Wsp馧pracuje od lat z PIP, ZUS, KRUS, UDT. Efektem tej wsp馧pracy s wsp鏊nie organizowane seminaria, konferencje i cykliczne imprezy np. Rajd Kazimierza Pojazd闚 Klasycznych i Zabytkowych organizowany we wsp馧pracy z Policj i Stra膨 Po瘸rn.
Stanis豉w Wolanin jest cz這nkiem zarz康u oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP w Radomiu, gdzie jest pomys這dawc i wsp馧organizatorem wielu przedsi瞝zi耩. Jest autorem publikacji, w tym podr璚znik闚 do bhp w zawodach fotograf i terapeuta.
Propaguje zasady i przepisy bhp zar闚no w zak豉dach pracy, jaki i jak w 篡ciu codziennym. Jest aktywnym cz這nkiem Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej; w czasie festyn闚 i imprez stra瘸ckich propaguje wiedz z zakresu zapobiegania po瘸rom i umiej皻nego ich gaszenia, wsp馧organizuje konkurs wiedzy po瘸rniczej dla uczni闚 radomskich szk馧.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189043