ATEST Ochrona Pracy

7 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚
w kategorii Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚

Edycja 2020

Stefan Gawo雟ki
Stefan Gawo雟ki

Stefan Gawo雟ki

Stefan Gawo雟ki - od niedawna na emeryturze, ale w s逝瘺ie bhp przepracowa ponad 40 lat. Wszystkie swoje dzia豉nia w zakresie zapewnienia bezpiecze雟twa pracownikom w zak豉dzie i poza nim opiera na w豉snych pomys豉ch i inicjatywie, co prze這篡這 si na osi庵ni璚ie wysokich standard闚 i wynik闚 w pracy. W 1977 r. ko鎍zy sta we Wroc豉wskim Kombinacie Ogrodniczym, kiedy wydarzy si wypadek. Inspekcja pracy nakaza豉 utworzenie s逝瘺y bhp, Stefan Gawo雟ki otrzyma ofert pracy, i tak to si zacz窸o. W nast瘼nym roku by ju dyplomowanym technikiem ds. bhp. Znaczn cz窷 jego pracy w s逝瘺ie bhp stanowi造 szkolenia. W latach 1982-1991 by wyk豉dowc w O鈔odku Szkolenia PIP we Wroc豉wiu, w O鈔odku Kszta販enia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA - te we Wroc豉wiu. Szkolenia prowadzi nie tylko w kraju, ale r闚nie w Holandii, Szwecji, Czechach, gdzie szkoli m.in. pracownik闚 polskich firm tam dzia豉j帷ych.
Pracowa w zak豉dach podleg造ch Akademii Rolniczej. W 1994 r. przyst徙i do konkursu na stanowisko specjalisty ds. bhp w Cadbury Poland w Bielanach Wroc豉wskich, kt鏎y wygra. Rozpocz掖 prace od zera: pisanie instrukcji bhp i ppo., regulaminu bhp, tworzenie procedur, plan闚 ewakuacyjnych, prowadzenie szkole w zakresie bhp i ppo. Postanowi stworzy taki system bhp, w kt鏎ym wszyscy pracownicy, na r騜nych szczeblach mogliby ze sob wsp馧pracowa w zakresie bhp. Pod auspicjami dyrektora zorganizowa konkurs bhp, kt鏎ego ide by這 ograniczenie wypadk闚, absencji chorobowej, przestrzeganie przepis闚 bhp i ppo. oraz przekazanie wiedzy: co to jest bezpiecze雟two pracy i jak wa積e jest w 篡ciu, a tym samym podniesienie kultury bezpiecze雟twa. By to strza w dziesi徠k! Po dw鏂h latach postanowi pokaza zak豉d na zewn徠rz - zg這si Cadbury Poland do konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Zdobyli I miejsce.
W 1999 r. w uznaniu osi庵ni耩 w dziedzinie bhp Okr璕owy Inspektorat Pracy we Wroc豉wiu wytypowa, wtedy ju po po陰czeniu, Cadbury Wedel jako jedyny zak豉d z Dolnego 奸御ka do pierwszego pilota穎wego programu wdro瞠nia systemu zarz康zania bhp zgodnie z PN-N-18001. Wdro篡li ten system jako pierwsi w Polsce. W 2001 r. w Og鏊nopolskim Konkursie Poprawy Warunk闚 Pracy zak豉d otrzyma nagrod II stopnia. Ojcem sukcesu jest S. Gawo雟ki, kt鏎y przygotowa prac pod tytu貫m "Bezpieczny zak豉d". Przez wiele lat wsp馧pracowa z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach - nieustannie podnosi swoje kompetencje.

Edycja 2019

Grzegorz Sza豉s
Grzegorz Sza豉s

Grzegorz Sza豉s

Grzegorz Sza豉s prac zawodow zwi您an z bezpiecze雟twem i higien pracy rozpocz掖 w 2003 r. w rodzinnej firmie transportowej. W tym czasie by ju studentem w Wy窺zej In篡nierskiej Szkole Bezpiecze雟twa i Organizacji Pracy w Radomiu na specjalno軼i BHP. W 2006 r. uzyska tytu in篡niera i podj掖 pe軟oetatow prac pracownika s逝瘺y bhp w Miejskim O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Radomiu. Obecnie jest pracownikiem s逝瘺y bhp, wyk豉dowc tematyki bezpiecze雟twa na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i prowadzi w豉sn dzia豉lno嗆, kt鏎ej celem jest organizowanie niestandardowych form szkolenia w zakresie bhp. Studia magisterskie zrobi w specjalno軼i: finanse ochrony pracy na Akademii Finans闚 w Warszawie, uko鎍zy te studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spo貫cznych (UMCS), a tak瞠 pedagogicznym.
G. Sza豉s od 2005 r. jest czynnym cz這nkiem radomskiego oddzia逝 OSPSBHP pe軟i帷 funkcje skarbnika, wiceprezesa, a od lutego 2019 r. prezesa oddzia逝. Anga簑je si te w dzia豉lno嗆 stowarzyszenia na szczeblu zarz康u g堯wnego. W 2007 r. za這篡 stron internetow OSPSBHP i komunikacj elektroniczn. W ramach dzia豉lno軼i spo貫cznej by czynnie zaanga穎wany m. in. w organizacje wydarze:
- kurs instruktorski BLS/AED wsp馧organizowany z Polsk Rad Resuscytacji, gdzie 80-ciu behapowc闚 zdobywa這 praktyczn wiedz z zakresu prowadzenia szkole z pierwszej pomocy (2011)
- seminarium "Bezpieczne maszyny", wyr騜niaj帷e si praktycznymi zaj璚iami - maszyny zosta造 specjalnie przetransportowane na szkolenie (2012)
- szkolenie z elementami praktycznych 獞icze Savoir-vivre w pracy trenera-wyk豉dowcy (2013)
- kurs inspektor闚 ochrony przeciwpo瘸rowej wsp馧organizowany z O鈔odkiem Szkolenia Stra篡 Po瘸rnej, w kt鏎ym wzi窸o udzia 60-ciu cz這nk闚 oddzia逝 OSPSBHP (2014)
- pozyskanie 鈔odk闚 na organizacje wyjazdu studyjnego do niemieckiej organizacji BASI; wydarzenie by這 pierwszy krokiem do wst徙ienia OSPSBHP do ENSCHPO (europejska organizacja zrzeszaj帷a organizacje behapowskie - sie stowarzysze) (2015)
- pierwsza mi璠zynarodowa konferencja "Podziel si bezpiecze雟twem" (2015)
- spotkanie szkoleniowe zwi您ane z wypadkami przy pracy, uczestnicy: ZUS, PIP, S康y, BHP, Policja, Pogotowie (2016)
- szkolenie RODO w s逝瘺ie BHP (2018)
- w ramach jubileuszu radomskiego oddzia逝 OSPSBHP przygotowanie spektaklu "Szalone no篡czki, czyli bhp w zak豉dzie fryzjerskim" (2018)
- organizacja pikniku edukacyjnego dla behapowc闚 i ich rodzin "Ja dorosn zostan behapowcem"

Edycja 2019

Bogumi Dudek
Bogumi Dudek

Bogumi Dudek

Z wykszta販enia jest mgr. in篡nierem elektrykiem. Ca貫 zawodowe 篡cie zwi您any z energetyk: Instytut Energetyki Zak豉d Bezpiecze雟twa Pracy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - pracuje nadal jako ekspert, Zak豉d Energetyczny BZE S.A., Partner na Rynku Energii Elektrycznej. Rzadko ju obecnie spotykany spo貫cznik, dzia豉j帷y oczywi軼ie na polu energetycznym - Stowarzyszenie Elektryk闚 Polskich: Polski Komitet Ochrony przed Zagro瞠niami Elektrycznymi - cz這nek Prezydium; Komitet Prac pod Napi璚iem - przewodnicz帷y od za這瞠nia do po陰czenia z PKOpZE w Polski Komitet Bezpiecze雟twa Pracy w Elektryce, nadal przewodniczy; G堯wny S康 Kole瞠雟ki. Od 1994 r. jest jurorem Mi璠zynarodowych Targ闚 Energetyki ENERGETAB - ocenia wyroby pod k徠em BHP i ochrony 鈔odowiska. Jest znakomitym organizatorem, m.in. jubileuszy 45-, 50- i 55-lecia s逝瘺y BHP w energetyce, dwunastu konferencji po鈍i璚onych bezpiecze雟twu pracy i prac pod napi璚iem, wspiera co dwa lata organizowan przez Politechnik Wroc豉wsk konferencj "Bezpiecze雟two elektryczne ELSAF". Jest cenionym ekspertem mi璠zynarodowym w zakresie technik prac pod napi璚iem, jedynym Polakiem uczestnicz帷ym we wszystkich edycjach europejskich konferencji PPN - ICOLIM. Wiedz i do鈍iadczeniem zdobytymi podczas licznych zagranicznych konferencji dzieli si na 豉mach ENERGETYKI i SPEKTRUM.
Pracuj帷 spo貫cznie na rzecz normalizacji krajowej i mi璠zynarodowej prowadzi Komitet Techniczny nr 72 ds. elektroenergetycznego sprz皻u ochronnego i do prac pod napi璚iem PKN. Bra aktywny udzia w pracach przy rozporz康zeniu MG w sprawie bhp przy urz康zeniach energetycznych.
Wsp馧pracuje z wieloma redakcjami, jest kompetentnym autorem licznych artyku堯w poruszaj帷ych problemy bezpiecze雟twa pracy i techniki prac pod napi璚iem, kt鏎e obni瘸j wypadkowo嗆 w krajowej energetyce.
Nowatorskie sposoby prowadzenia zaj耩, stosowanie warsztatowych metod aktywizuj帷ych, w豉軼iwe wykorzystanie 鈔odk闚 dydaktycznych czyni z niego znakomitego wyk豉dowc. Szkolenia organizowane w ZIAD cz瘰to 陰czy z wizytami w bielskim teatrze, gdzie np. Mistrz i Ma貪orzata czy sztuka J. Zgai雟kiego o historii elektryki i bhp by造 dope軟ieniem jego wyk豉d闚.

Edycja 2018

Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek trzeci kadencj jest cz這nkiem zarz康u g堯wnego oraz prezesem oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP w Kaliszu. Jest dyrektorem Centralnego O鈔odka Szkolenia OSPSBHP. Prac zawodow, po uko鎍zeniu studium bhp, rozpocz掖 przed dwudziestu laty w rodzinnej firmie zajmuj帷ej si obs逝g przedsi瑿iorstw w zakresie bhp. W 2008 r. uzyska tytu in篡niera, studia magisterskie i doktoranckie kontynuowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; jest doktorem nauk rolniczych. W ramach stowarzyszenia organizuje konferencje zwi您ane z bhp: cykliczn wsp馧organizowan z UP w Lublinie dot. ergonomii i bhp w praktyce, w Wa豚rzychu po鈍i璚on warunkom 鈔odowiska pracy i zdrowiu pracownik闚 i inne w Rzeszowie, S逝psku czy Szczecinie, w wi瘯szo軼i w kooperacji z miejscowymi oddzia豉mi stowarzyszenia. Jest wyk豉dowc na studiach podyplomowych bhp w kilku uczelniach. Obecnie prowadzi firm Grupa Interlis sp. z o.o., zajmuj帷 si obs逝g bhp, ochron 鈔odowiska, badaniami 鈔odowiska pracy. Jest autorem wielu artyku堯w z dziedziny bhp, broszury "Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie", materia逝 merytorycznego do scenariusza filmowego "BHP w rolnictwie".

Edycja 2017

Justyna Pok豉dnik
Justyna Pok豉dnik

Justyna Pok豉dnik

W豉軼iciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor System闚 Zarz康zania Bezpiecze雟twem. Uko鎍zy豉 tak瞠 studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowa豉 jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a nast瘼nie wprowadzi豉 firm na rynek polski. Polskim oddzia貫m firmy Kirschstein&Partner kierowa豉 4 lata. Obecnie ma w豉sn firm (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpiecze雟twa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkole i kszta速owania instrument闚 bezpiecze雟twa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i 鈍iadomo軼i). Ma do鈍iadczenie w organizacji i prowadzeniu szkole otwartych, konkurs闚 BHP i Dni Bezpiecze雟twa. Przeprowadza r闚nie analizy kultury bezpiecze雟twa w firmach i opracowuje plany poprawy - cz瘰to tworzy nowe rozwi您ania adresowane do konkretnego klienta. Szkolenia z zakresu bhp przez ni prowadzone s dowodem, 瞠 szkolenia nie musz by przykrym obowi您kiem. Jest niezwykle inspiruj帷ym trenerem z innowacyjnym podej軼iem do budowania kultury bezpiecze雟twa. Warsztaty prowadzone przez Justyn Pok豉dnik to czas w pe軟i wykorzystany na pozyskanie przydatnych umiej皻no軼i oraz kompleksowej wiedzy. Cz瘰to po szkoleniu pozostaje z uczestnikami i prowadzi rozmowy, doradza, motywuj i udziela pomocy. Posiada do鈍iadczenie w pracy w Polsce oraz za granic (m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Omanie). Pisze r闚nie artyku造 do bran穎wych czasopism oraz opracowuje w豉sne gry szkoleniowe. W wolnym czasie prowadzi w豉snego bloga, pisze artyku造, czyta, je寮zi na rowerze i organizuje z rodzin spontaniczne wyprawy po Europie.

Edycja 2016

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza nale篡 do pasjonat闚 bhp. Prowadzi r騜nego rodzaju dzia豉nia maj帷e na celu podwy窺zanie 鈍iadomo軼i, doradza w projektowaniu rozwi您a technicznych i przekonuje pracodawc闚 ma造ch i 鈔ednich firm budowlanych do wdra瘸nia dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnie嗆 poziom bezpiecze雟twa w bran篡, w kt鏎ej statystyki wypadkowe nale膨, niestety, do najwy窺zych. D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Ochrony 字odowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szko喚 Aspirant闚 PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatyw Komisji Europejskiej umo磧iwiaj帷 ka盥emu obywatelowi Europy lepsz prezentacj kwalifikacji i umiej皻no軼i zawodowych).
Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszed szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po kierownika zmiany. Od 2009 r. prowadzi te w豉sn dzia豉lno嗆 jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencj przekonuje, 瞠 niejednokrotnie ma造m nak豉dem finansowym mo積a uzyska zadowalaj帷y poziom i jako嗆 w zakresie bezpiecze雟twa. Do behapowskich osi庵ni耩 zalicza swoje autorskie projekty urz康ze pomocniczych, do kt鏎ych nale膨: systemowe pomosty transportowe - pozwalaj帷e na ca趾owicie bezpieczny odbi鏎 materia堯w w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniaj帷e bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych; rozwi您ania zapewniaj帷e bezpieczne wykonywanie deskowa ustroj闚 no郾ych.
Z sukcesem prowadzi systematyczne dzia豉nia ukierunkowane na podwy窺zanie kultury bezpiecze雟twa i 鈍iadomo軼i w鈔鏚 pracownik闚 fizycznych na budowach oraz os鏏 nadzoruj帷ych prace. Jako koordynator do spraw bhp na budowach pe軟i funkcj zar闚no kontroln, jak i doradcz, t ostatni traktuje priorytetowo. Uwa瘸, 瞠 dostrzec i wytkn望 nieprawid這wo軼i jest stosunkowo 豉two, ale dobrze podpowiedzie i wyegzekwowa realizacj zaproponowanych zmian znacznie trudniej.
Poprzez zespo這w prac z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami bud闚, zewn皻rznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytk闚 stara si tworzy now jako嗆 w zakresie technicznego bezpiecze雟twa pracy. Zwraca uwag, 瞠 wszelkiego rodzaju standardy, procedury nale篡 wdra瘸, nie zapominaj帷 o zdrowym rozs康ku. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do monta簑 rusztowa, spawalnicze. Uko鎍zy specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysoko軼i w dost瘼ie linowym.
Kapitu豉 Wyr騜nienia w uzasadnieniu przyznania ZΜTYCH SZELEK podkre郵i豉, 瞠 Dariusz Kulesza otrzymuje je za upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecze雟twa i higieny pracy w鈔鏚 przedsi瑿iorc闚 r騜nych bran, za pasj w poszukiwaniu rozwi您a wp造waj帷ych na poziom bhp na budowach, w tym projektowanie i wdra瘸nie innowacyjnych rozwi您a technicznych poprawiaj帷ych bezpiecze雟two pracy w budownictwie.

Edycja 2015

Dariusz Smoli雟ki
Dariusz Smoli雟ki

Dariusz Smoli雟ki

"Dariusz Smoli雟ki od kilkunastu lat jest szeroko znany w 鈔odowisku zwi您anym z bezpiecze雟twem i ochron zdrowia pracownik闚. W latach 2007-2009 jako doradca g堯wnego inspektora pracy by odpowiedzialny za realizacj program闚 prewencyjnych zwi您anych z przygotowaniami Polski do EURO 2012. Opracowa i wdro篡 wtedy program prewencyjny maj帷y na celu zapewnienie bezpiecze雟twa pracy na budowach stadion闚 i innych obiekt闚 na EURO 2012, zainicjowa powstanie serii materia堯w promocyjnych z obszaru bezpiecze雟twa pracy na budowach, kt鏎e przybra造 form ilustrowanych prezentacji dobrych praktyk i nowych technologii, przez co stworzy w PIP nowy rozdzia promocji oparty na prezentacji dobrych praktyk, a nie tylko na przytaczaniu przepis闚 i typowych nieprawid這wo軼i na budowach. D. Smoli雟ki jest autorem wielu artyku堯w po鈍i璚onych wa積ym problemom zwi您anym z bhp, m.in. umowom 鄉ieciowym, prawnym rozwi您aniom w obszarze bhp, ergonomii, obiektom budowlanym. Kolejnym obszarem dzia豉 D. Smoli雟kiego jest badanie ekonomicznych zwi您k闚 pomi璠zy bezpiecze雟twem i ochron zdrowia a efektywno軼i pracy i jako軼i produkcji lub us逝g. Dzia豉lno嗆 w tym obszarze jest kluczowa dla propagowania bhp w鈔鏚 przedsi瑿iorc闚. Pozwala bowiem na wykazanie, 瞠 poprawa bhp to nie wy陰cznie ponoszenie nak豉d闚 na utrzymanie okre郵onego poziomu bezpiecze雟twa, lecz jest to dzia豉nie inwestycyjne, przynosz帷e efekty ekonomiczne dla przedsi瑿iorstwa. Zmiana postrzegania bhp z kosztowego na prorozwojowy jest najlepszym sposobem przekonania przedsi瑿iorc闚 do zainteresowania si problematyk bhp nie tylko w aspekcie realizacji przepis闚 prawa pracy.
Obecnie zaanga穎wa si w przygotowanie serii film闚 z obszaru bhp, traktuje to jako kolejny krok w tworzeniu nowego wizerunku promocji bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia. Pozycje filmowe, takie jak "BHP przy stosowaniu drabin oraz serie po鈍i璚one bezpiecze雟twu i higienie pracy w budownictwie" s szczeg鏊nie dobrze przyjmowane przez 鈔odowisko zwi您ane z ochron pracy. Dzi瘯i nim Dariusz Smoli雟ki po鈔ednio sta si prelegentem na wielu szkoleniach z zakresu bhp.
Wa積ym obszarem dzia豉lno軼i Dariusza Smoli雟kiego s tak瞠 zaj璚ia ze studentami. Efektem prowadzonych wyk豉d闚 i 獞icze z zakresu bhp jest strona internetowa, kt鏎a sta豉 si mini portalem bhp, z kt鏎ego korzystaj nie tylko studenci."

Edycja 2014

Gra篡na Niedzielska
Gra篡na Niedzielska

Gra篡na Niedzielska

W s逝瘺ie bhp pracuje od 1978 r., od 1983 r. w Grupie 砰wiec S.A. Browar w Elbl庵u; obecnie jest zatrudniona na stanowisku g堯wnego specjalisty ds. bhp. Po wdro瞠niu w firmie w 2002 r. systemu zarz康zania z zakresu bhp jest te pe軟omocnikiem kierownictwa systemu zarz康zania (PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007). Ogromne zaanga穎wanie Gra篡ny Niedzielskiej w promowanie bezpiecznych dzia豉 w zakresie bhp przyczyni這 si do wysokiego poziomu kultury bezpiecze雟twa w Browarze w Elbl庵u. To z inicjatywy G. Niedzielskiej na terenie Browaru zorganizowano wiele konferencji w ramach Europejskiej Kampanii Bezpiecznej Pracy, m.in. "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy", "Bezpiecze雟two pracy w przedsi瑿iorstwie - kszta速owanie 鈍iadomo軼i i organizacja pracy", "Przez innowacje do bezpiecze雟twa - bezpiecze雟two pracy zale篡 od Ciebie". Projekty autorskie G. Niedzielskiej, do kt鏎ych nale膨 przyk豉dowo: "3Z - Zagro瞠nie, Zabezpieczenie i Zg這szenie", tablice z aktualno軼iami bhp, instrukcje, plany bezpiecze雟twa, wprowadzenie nowatorskich rozwi您a dot. monitorowania zachowa pracownik闚 (audyty behawioralne BBS) czy zg豉szanie zdarze potencjalnie wypadkowych znalaz造 uznanie nie tylko w鈔鏚 pracownik闚 Browaru w Elbl庵u, ale te w pozosta造ch browarach Grupy 砰wiec i cz這nk闚 s逝瘺y bhp zrzeszonych w OSPSBHP. Swoje oryginalne pomys造 w dziedzinie bhp G. Niedzielska ch皻nie prezentuje podczas spotka z cz這nkami OSPSBHP. Zainteresowani mog odwiedzi Browar w Elbl庵u i zapozna si z ich funkcjonowaniem. G. Niedzielska by豉 cz這nkiem grupy za這篡cielskiej OSPSBHP.

Edycja 2013

Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Drug kadencj pe軟i funkcj wiceprezesa Zarz康u G堯wnego Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP oraz prezesa oddzia逝 OSPSBHP w Cz瘰tochowie, kt鏎ego jest te wsp馧za這篡cielem. Uko鎍zy Politechnik Cz瘰tochowsk - Wydzia In篡nierii Produkcji i Wydzia Zarz康zania Kadrami, na kt鏎ym uzyska magisterium. Uko鎍zy studia podyplomowe o profilu behapowskim, pedagogiczne oraz daj帷e uprawnienia audytora energetycznego budynk闚 - te ostatnie na Politechnice Krakowskiej. Ma te certyfikat audytora wewn皻rznego oraz pe軟omocnika zintegrowanych system闚 zarz康zania jako軼i, 鈔odowiskiem i bezpiecze雟twem pracy. Obecnie kieruje dzia貫m bhp w du瞠j, nowoczesnej firmie, prowadzi r闚nie w豉sn firm sprawuj帷 nadz鏎 behapowski nad ma造mi i 鈔ednimi firmami. Mimo m這dego wieku, dzi瘯i szerokim uprawnieniom i bogatemu do鈍iadczeniu zawodowemu zosta wpisany w S康zie Okr璕owym w Cz瘰tochowie na list bieg造ch s康owych z zakresu bhp. W ramach dzia豉lno軼i cz瘰tochowskiego oddzia逝 OSPSBHP zorganizowa dwie og鏊nopolskie konferencje "System ratownictwa w przedsi瑿iorstwie" i "Bhp przy wykonywaniu prac budowlanych" oraz wiele lokalnych seminari闚, warsztat闚, pogadanek, szkole nie tylko dla cz這nk闚 stowarzyszenia, ale tak瞠 dla behapowc闚 niezrzeszonych, np. dla kierownik闚 bud闚 czy uczni闚 technik闚 budowlanych. Ponadto, w czasopismach fachowych publikuje opinie eksperckie z zakresu bezpiecze雟twa pracy i analiz dotycz帷ych wypadk闚 przy pracy.Jako wiceprezes ZG OSPSBHP uczestniczy w spotkaniach na r騜nych szczeblach zarz康zania i ma mo磧iwo嗆 wypowiadania si na temat dalszego rozwoju zawodowego s逝瘺y bhp i poprawy warunk闚 pracy. S逝篡 swoj wiedz w tworzeniu, opiniowaniu i interpretacji projekt闚 zmian prawnych. Przygotowywa propozycje zmian statutowych stowarzyszenia zar闚no w roku 2010, jak i 2013. Za dzia豉lno嗆 spo貫czn zosta wyr騜niony dyplomami uznania przyznanymi przez Marsza趾a Sejmu RP, Przewodnicz帷 Rady Ochrony Pracy i Prezesa Zarz康u G堯wnego OSPSBHP.

Edycja 2013

Andrzej Dziedzic
Andrzej Dziedzic

Andrzej Dziedzic

Od pocz徠ku behapowskiej dzia豉lno軼i Andrzej Dziedzic prowadzi szkolenia z zakresu bhp i pe軟i obowi您ki s逝瘺y bhp w zak豉dach pracy. Jest w豉軼icielem Biura Doradczo-Us逝gowego BHP w D帳rowie Tarnowskiej, kt鏎e za這篡 w 1997 r., ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez CIOP-PIB, bieg造m s康owym z zakresu bhp powo豉nym przez S康 Okr璕owy w Tarnowie, ale przede wszystkim spo貫cznikiem obdarzonym zdolno軼iami organizacyjnymi, konsekwencj w dzia豉niu i zaanga穎waniem. Lista zorganizowanych przez niego projekt闚 jest bardzo d逝ga, przyk豉dowo: od 2008 r. prowadzi akcj "Nie b鎩 si ratowa 篡cia innym", kt鏎a obecnie ma ju zasi璕 krajowy i za kt鏎 w 2010 r. zosta wyr騜niony przez ministra pracy, cykliczne pikniki rodzinne oraz szkolne - Jak bezpiecznie 篡, Odblaskowa szko豉, Czy upadek to przypadek, Bezpieczne wakacje, W zdrowym ciele zdrowy duch, Bezpiecze雟two w ruchu drogowym. Prowadzi bezp豉tne szkolenia z prewencji wypadkowej, pierwszej pomocy, jest partnerem og鏊nopolskiej akcji "Narodowy eksperyment bezpiecze雟twa - weekend bez ofiar", zorganizowanej przez Generaln Dyrekcj Dr鏬 Krajowych i Autostrad (2010 i 2011), bierze udzia w popularyzacji bezpiecze雟twa na wsi w鈔鏚 najm這dszych - uczestnicz帷 w organizacji konkurs闚, kt鏎ych inicjatorami s KRUS i PIP. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika dla s逝瘺 mundurowych "Podstawowe zasady bezpiecznej s逝瘺y funkcjonariusza Policji" (2012 r.), i wielu publikacji na temat bhp w czasopismach, m.in. w ATE列IE, Bezpiecze雟twie Pracy, Promotorze, Serwisie BHP Infor. Jest sponsorem nagr鏚 dla m這dzie篡 m.in. w konkursach: Edukacja dla bezpiecze雟twa, Og鏊nopolskim M這dzie穎wym Turnieju Motoryzacyjnym, Og鏊nopolskim Turnieju Bezpiecze雟twa w Ruchu Drogowym. "Edukacja dla bezpiecze雟twa" to szczeg鏊ne "dziecko" Andrzeja Dziedzica. Stworzy regulamin tego konkursu, sam go nadzoruje i koordynuje. W ramach tego konkursu m這dzie szkolna (300 uczni闚) zosta豉 bezp豉tnie przeszkolona z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym RKO/AED. Prowadzi warsztaty z bezpiecze雟twa dla przedszkolak闚.Promuje te ide zdrowego biegania w ramach akcji "Ca豉 Polska biega". Jest marato鎍zykiem z osi庵ni璚iami. Od 2005 roku przygotowa 10 firm z woj. ma這polskiego do konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, z kt鏎ych 4 zdoby造 I miejsce, a pozosta貫 zaj窸y II i III miejsca. Jest cz這nkiem oddzia逝 tarnowskiego Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP.

Edycja 2012

J霩ef Ryszard Witczak
J霩ef Ryszard Witczak

J霩ef Ryszard Witczak

Od ponad 27 lat wykonuje zadania pracownika s逝瘺y bhp. Posiada szerok wiedz oraz bogate do鈍iadczenie, kt鏎e zdobywa w bran瘸ch: budowlanej, przemys這wej, handlu, s逝瘺ie zdrowia oraz w o鈍iacie.
Tytu in篡niera uzyska w WISBiOP w Radomiu - uczelni, kt鏎 wsp馧organizowa, a obecnie jest w niej nauczycielem, opiekunem praktyk i promotorem prac in篡nierskich. Studia magisterskie uko鎍zy w Akademii Finans闚 w Warszawie.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspert闚 certyfikowanych przez CIOP-PIB, posiada certyfikat kompetencji personelu OSPSBHP, jest wsp馧autorem wydawanego przez CIOP poradnika, skierowanego do ma造ch przedsi瑿iorstw.
Od 6 lat udziela porad w zakresie bhp, ergonomii i prawa pracy w radomskim oddziale stowarzyszenia. Jest autorem wielu program闚, artyku堯w i publikacji o tematyce bhp. Od 10 lat wsp馧organizuje konkursy wiedzy z dziedziny bhp dla uczni闚 szk馧 w regionie radomskim, a od dw鏂h lat w woj. mazowieckim.
J霩ef Witczak jest koordynatorem ds. bhp przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ "S"; organizuje szkolenia i konsultacje w zakresie bhp, prawa pracy, ergonomii i ochrony ppo. dla Spo貫cznych Inspektor闚 Pracy.
Przez trzy kolejne kadencje jest prezesem oddzia逝 w Radomiu OSPSBHP, kt鏎y zak豉da i doprowadzi do utworzenia organizacji, kt鏎a obecnie zrzesza ponad stu fachowc闚 o ugruntowanej pozycji zawodowej.
Kapitu豉 wyr騜nienia ZΜTE SZELKI w uzasadnieniu przekaza豉, 瞠 J霩ef Witczak otrzymuje ZΜTE SZELKI za zaanga穎wanie w utworzenie i dzia豉lno嗆 radomskiego oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP, udzielanie porad w zakresie bhp, organizacj konkurs闚 wiedzy bhp dla uczni闚 ze szk馧 wojew鏚ztwa mazowieckiego, prowadzenie szkole i konsultacji dla spo貫cznych inspektor闚 pracy.

Edycja 2011

Marek No軼iusz
Marek No軼iusz

Marek No軼iusz

Marek No軼iusz jest prezesem zarz康u g堯wnego Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP. Pe軟i t funkcj z niezwyk造m zaanga穎waniem, dzi瘯i czemu stowarzyszenie sta這 si widoczne w鈔鏚 podmiot闚 dzia豉j帷ych na rzecz bezpiecznej pracy. W swoich dzia豉niach wykazuje ogromn determinacj w sprawach zwi您anych z popraw warunk闚 bezpiecze雟twa pracy, a tak瞠 kszta速owaniem kultury bezpiecze雟twa w鈔鏚 pracownik闚, dzieci i m這dzie篡. Wprowadzi zasad organizowania konferencji i seminari闚 og鏊nopolskich organizowanych przez oddzia造 stowarzyszenia, co przyczynia si do promocji bezpiecze雟twa pracy w r騜nych 鈔odowiskach oraz do integracji s逝瘺y bhp. Dzi瘯i jego osobistemu zaanga穎waniu od 2007 r. powsta這 7 nowych oddzia堯w OSPSBHP. Jest inicjatorem porozumienia mi璠zy organizacjami reprezentuj帷ymi pracownik闚 s逝瘺y bhp, kt鏎e podpisano w 2008 r. Z jego inspiracji powsta Centralny O鈔odek Szkoleniowy w Kaliszu. 7 pa寮ziernika 2011 r. zosta wybrany ponownie prezesem OSPSBHP.

Edycja 2010

El瘺ieta Bo瞠jewicz
El瘺ieta Bo瞠jewicz

El瘺ieta Bo瞠jewicz

Od kilku lat jest prezesem oddzia逝 warmi雟ko-mazurskiego Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP, nale篡 do szczeg鏊nie aktywnych jego cz這nk闚. Jest szefem dzia逝 bhp I豉wskiego Przedsi瑿iorstwa Budowlanego w I豉wie. W swoich dzia豉niach wykazuje ogromne zaanga穎wanie w popraw warunk闚 bezpiecze雟twa pracy, a tak瞠 kszta速owanie kultury bezpiecze雟twa dzieci i m這dzie篡. Jest organizatork wielu konferencji i seminari闚 dla pracownik闚 i pracodawc闚 (przyk豉dowo: "Mniej d德igaj", "字odki ochrony indywidualnej - o czym warto wiedzie", "Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy" czy "Ryzyko zawodowe w 篤irowniach"), a tak瞠 konkurs闚 plastycznych dla dzieci i fotograficznych dla m這dzie篡 w swoim regionie. "Bezpiecznie budujemy", "M這dzi pracownicy - bezpieczny start", "Bezpieczny plac budowy" to pikniki edukacyjne CIOP i w豉dz lokalnych, w organizacje kt鏎ych El瘺ieta Bo瞠jewicz by豉 i jest mocno zaanga穎wana. Bierze udzia w pracach grupy ekspert闚 zajmuj帷ych si doradztwem w zakresie przygotowania i organizacji europejskiej kampanii "Bezpiecze雟two eksploatacji maszyn, urz康ze i budynk闚" na lata 2010-2012. W ramach dzia豉lno軼i w Forum Lider闚 Bezpiecznej Pracy jest liderem zespo逝 tematycznego "Budownictwo".
Jako szefowa oddzia逝 warmi雟kiego OSPSBHP dba o edukacj swoich cz這nk闚. Z jej inicjatywy kilka razy w roku cz這nkowie stowarzyszenia spotykaj si w siedzibie OIP w Olsztynie w celu om闚ienia zmieniaj帷ych si przepis闚 z zakresu prawa pracy i bezpiecze雟twa pracy.

Edycja 2009

Jolanta Olejko
Jolanta Olejko

Jolanta Olejko

W ministerstwie edukacji pracowa豉 od 1994 roku. Poradniki dla dyrektor闚 szk馧 wydane przez ministerstwo w serii "Biblioteka BHP Dyrektora Szko造" to w du瞠j mierze efekt jej wsp馧pracy z wizytatorami ds. bhp w kuratoriach. Przez sze嗆 lat nadzorowa豉 merytorycznie witryn "Bezpieczna szko豉". Uczestniczy豉 w opracowywaniu rozporz康zenia MEN w sprawie og鏊nych przepis闚 bhp w szko豉ch i plac闚kach o鈍iatowych oraz w sprawie og鏊nych przepis闚 bhp w szko豉ch wy窺zych. Pracowa豉 nad rozwi您aniem problemu zalegania trucizn i odczynnik闚 w szkolnych pracowniach chemicznych, bra豉 udzia w pracach grupy inicjatywnej nad chorobami g這su nauczycieli. Obecnie pracuje w ministerstwie gospodarki.

Edycja 2008

Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

W latach 80. ub. wieku wprowadza eksperymentalne metody szkolenia bhp w Politechnice 鏚zkiej. W roku 1990 zosta dyrektorem departamentu warunk闚 pracy w MPiPS. W praktyce do roku 2006 wywiera znaczny wp造w na polityk ochrony pracy w kraju. Jest wsp馧autorem koncepcji wielu przepis闚 z zakresu bhp. Po zlikwidowaniu wspomnianego departamentu pozosta w resorcie pracy, obecnie jest naczelnikiem w departamencie prawa pracy. Nadal bardzo aktywny w tworzeniu przepis闚 bhp.

Edycja 2007

Jadwiga Polaczek
Jadwiga Polaczek

Jadwiga Polaczek

Nale篡 do wsp馧tw鏎c闚, uczestnik闚 zebrania za這篡cielskiego Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP w Warszawie w 1993 roku. Przez 12 lat by豉 jego prezesem, przez dwie kadencje cz這nkiem Rady Ochrony Pracy. W 2003 roku otrzyma豉 nagrod im. Haliny Krahelskiej za zas逝gi w dzia豉lno軼i spo貫cznej.

Edycja 2006

Henryk Karczowski
Henryk Karczowski

Henryk Karczowski

D逝goletni prezes jednego z najlepszych oddzia堯w OSPSBHP, oddzia逝 kaliskiego. Od pocz徠ku swojej kariery zawodowej zwi您any z firm SPOMASZ Pleszew. Racjonalizator, tw鏎ca rozwi您a z dziedziny bezpiecze雟twa w przemy郵e maszynowym. Pomoc ma造m firmom we wdra瘸niu rozwi您a z ochrony pracy uwa瘸 za wa積e i pouczaj帷e do鈍iadczenie, kt鏎e czytelnikom ATESTU przekaza w cyklu 7 artyku堯w.

Edycja 2005

Ewa Jasi雟ka-Zubelewicz
Ewa Jasi雟ka-Zubelewicz

Ewa Jasi雟ka-Zubelewicz

Prawie od trzydziestu lat prowadzi zaj璚ia na Politechnice Warszawskiej z ergonomii, toksykologii, ochrony pracy, promocji zdrowia. Opiniuje projekty kszta販enia w zawodzie technik bezpiecze雟twa pracy, jest autork program闚 nauczania z fizjologii pracy, ergonomii, toksykologii. Publikacje dr E. Zubelewicz dotycz g堯wnie nara瞠nia zawodowego na czynniki szkodliwe. Przez wiele lat by豉 wybierana spo貫cznym inspektorem pracy, jest te wiceprzewodnicz帷 rektorskiej komisji ds. warunk闚 pracy PW.

Edycja 2004

Bo瞠nna Telec
Bo瞠nna Telec

Bo瞠nna Telec

G堯wny kierunek dzia豉nia Wojew鏚zkiego O鈔odka Medycyny Pracy pod kierownictwem dr B. Telec to promocja zdrowia. O鈔odek zosta w陰czony do Og鏊nopolskiej Sieci O鈔odk闚 Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. W pierwszej kolejno軼i zaj皻o si: profilaktyk chor鏏 narz康u g這su u nauczycieli, profilaktyk chor鏏 uk豉du ruchu w鈔鏚 piel璕niarek oraz paleniem tytoniu w miejscu pracy. Wprowadzenie przez ministerstwo edukacji obowi您kowych zaj耩 z emisji g這su na wydzia豉ch pedagogicznych jest m.in. efektem konsekwentnych dzia豉 zielonog鏎skiego WOMP. Do "Programu uwalniania firm i szk馧 zawodowych od dymu tytoniowego" o鈔odek zaprosi wszystkie zak豉dy ze swojego terenu. Og鏊nopolskie Konferencje Piel璕niarek Medycyny Pracy organizowane przez zielonog鏎ski WOMP 鈍iadcz, 瞠 dla p. dyrektor problemy zwi您ane z profilaktyk chor鏏 uk豉du ruchu nie s problemem "jej terenu". Patrzy na nie szerzej, tak jak potrafi patrze na sprawy zdrowia dobry lekarz.

Edycja 2003

Wincenty Szarmach
Wincenty Szarmach

Wincenty Szarmach

Od wielu lat prowadzi firm bhp. Zajmuje si obs逝g w dziedzinie bhp zak豉d闚 z powiatu i豉wskiego. Zg這szone przez niego do konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej" dwie obs逝giwane w zakresie bhp przez niego firmy SZYNAKA MEBLE i IRMAG zaj窸y w etapie og鏊nopolskim I i II miejsce. Przygotowuje m這dych ludzi zatrudnionych w rzemio郵e do konkursu organizowanego przez PIP i Zwi您ek Rzemios豉 Polskiego; jego grupa zawsze zajmuje wysokie miejsca. Jest pomys這dawc i g堯wnym organizatorem regionalnego konkursu dla pracodawc闚 "Lider Bezpiecze雟twa Mazur Zachodnich" oraz konkursu z zakresu prawa pracy dla m這docianych. Cz這nek OSP (przez kilka lat by jej naczelnikiem), dzia豉cz OSPSBHP, absolwent WISBiOP w Radomiu.

Edycja 2002

Lucjan Sergiel
Lucjan Sergiel

Lucjan Sergiel

Wieloletni okr璕owy inspektor pracy w Opolu (obecnie na emeryturze). Z這te Szelki otrzyma za wybitne osi庵ni璚ia w zakresie promocji ochrony pracy na Opolszczy幡ie, zw豉szcza za wprowadzenie w tym regionie, jako pierwszym w kraju, konkurs闚 na Najaktywniejszego Spo貫cznego Inspektora Pracy i Najlepszego Pracownika S逝瘺y BHP, a tak瞠 Najaktywniejszego redaktora lokalnych medi闚 z zakresu promocji zagadnie ochrony pracy. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu - in篡nierem technologii drewna; wiele lat pracowa w przemy郵e drzewnym, od 1981 roku zwi您any z inspekcj pracy w Opolu.

Edycja 2001

Mieczys豉w Kocot

Z wykszta販enia jest in篡nierem g鏎nikiem (AGH), od pocz徠ku swojej kariery zawodowej pracuje w kopalni "Borynia" (w 2001 r. by pe軟omocnikiem dyr. ds. zarz康zania bezpiecze雟twem pracy). Z這te Szelki otrzyma za wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do promocji bezpiecznych zachowa w du篡m zak豉dzie przemys這wym. Uwa瘸, 瞠 pomagaj one w przekonywaniu pracownik闚 do bezpiecznych zachowa, czyli tak瞠 we wdra瘸niu systemu zarz康zania bezpiecze雟twem pracy. W 1991 r. chyba jako pierwszy w g鏎nictwie w璕la kamiennego zastosowa komputer w pracy kom鏎ki bhp.

Edycja 2000

Stanis豉w Stadler
Stanis豉w Stadler

Stanis豉w Stadler

Stowarzyszenie nasze b璠zie takie, jakimi my b璠ziemy pracownikami s逝瘺y bhp - to has這 programowe Stanis豉wa Stadlera, by貫go, wieloletniego przewodnicz帷ego gda雟kiego oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP. Wsp馧praca edukacyjna z prokuratur, inspekcj pracy, inspekcj sanitarn, zak豉dem ubezpiecze spo貫cznych to inicjatywy S. Stadlera, kt鏎e by造 nie bez znaczenia dla zmiany wizerunku stowarzyszenia. By te inicjatorem tr鎩stronnych "narad roboczych", w kt鏎ych uczestniczyli pracownicy s逝瘺y bhp, pracodawcy i spo貫czni inspektorzy pracy, a tak瞠 programu edukacyjnego dla dzieci szkolnych "Bezpieczne zachowania".

Edycja 2000

Bogumi Kiss
Bogumi Kiss

Bogumi Kiss

Doktor nauk medycznych Bogumi Kiss by cz這nkiem wsp馧za這篡cielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w Warszawie oraz za這篡cielem Polskiego Komitetu ds. Ergonomii i Ochrony Pracy przy OW NOT w Bia造mstoku, gdzie przez kilkadziesi徠 lat by przewodnicz帷ym Komisji ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Od kilkunastu lat jest prezesem Oddzia逝 Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. By organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych o problematyce ergonomicznej. Prowadzi szkolenia, wyk豉dy i seminaria magisterskie oraz in篡nierskie z zakresu ergonomii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia造mstoku, Wydziale Mechanicznym Politechniki Bia這stockiej oraz Wydziale Architektury Wn皻rz Akademii Sztuk Pi瘯nych w Warszawie. Jest promotorem kilkuset prac dyplomowych na UwB i PB. Jako pierwszy w Polsce wraz z "Grup Tw鏎cz Hajn闚ka" wprowadzi ergonomiczne meble do klas nauczania zintegrowanego w SP nr 45 w Bia造mstoku. Zaproponowa i wprowadzi do programu nauczania na Uniwersytecie w Bia造mstoku problematyk dotycz帷 ergonomii szkolnej. Jest autorem ksi捫ki pt. "Komputery dla rozs康nych". Z wykszta販enia jest lekarzem, specjalist chor鏏 dzieci i medycyny rodzinnej.

Edycja 1999

Tadeusz Kuran

Cztery lata zaj窸a Tadeuszowi Kuranowi walka o zmian nazwy znaku nakazu "Nakaz u篡wania pas闚 bezpiecze雟twa" (kt鏎y niefortunnie ukaza si w polskiej normie) na "Nakaz u篡wania sprz皻u chroni帷ego przed upadkiem z wysoko軼i". I przede wszystkim za t walk Kapitu豉 przyzna豉 T. Kuranowi Z這te Szelki. By w grupie za這篡cielskiej Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia przez jaki czas by jego wiceprezesem, by odpowiedzialny za powo豉nie oddzia堯w terenowych; powsta這 ich za jego kadencji kilkana軼ie. Kwestie techniczne zwi您ane z warunkami pracy zawsze by造 w sferze jego zainteresowa, dlatego postanowi zosta inspektorem bhp. Jest nim od 1975 roku, najpierw w Spo貫m na terenie wojew鏚ztwa skierniewickiego, p騧niej w warszawskich wodoci庵ach.

Edycja 1998

Janusz Kurzyd這wski

Od pocz徠ku swojej aktywno軼i zawodowej 陰czy prac z jej ochron. W Wytw鏎ni Sprz皻u Mechanicznego w Krotoszynie przez trzy kadencje pe軟i funkcj zak豉dowego spo貫cznego inspektora pracy, w Wojew鏚zkiej Radzie Zwi您k闚 Zawodowych (1975-1980) zajmowa si m.in. problematyk warunk闚 pracy, by inicjatorem konkursu o tytu "Najaktywniejszego zak豉dowego spo貫cznego inspektora pracy" w woj. kaliskim. Od 1980 roku pracowa w PIP. Mi璠zy innymi z jego inicjatywy, ju jako kierownika kaliskiego oddzia逝 PIP, powo豉no Wojew鏚zk Rad Ochrony Pracy i Wojew鏚zk Komisj BHP w鈔鏚 Rolnik闚 Indywidualnych. Efektem pracy tych organizacji by造 np.: konkursy, o zasi璕u wojew鏚zkim, dla uczni闚 szk馧 鈔ednich technicznych "O najlepsz prac dyplomow w zakresie bhp i ergonomii", dla dziennikarzy prasy, radia i tv popularyzuj帷ych problematyk prawnej i technicznej ochrony pracy, "Rolnik - zaw鏚 niebezpieczny" czy olimpiada wiedzy o BHP dla rolnik闚 indywidualnych. Wa積ym, spektakularnym sukcesem pracy profilaktyczno-prewencyjnej Janusza Kurzyd這wskiego by這 stworzenie parlamentarnego lobby na rzecz warunk闚 pracy i przestrzegania prawa pracy w wojew鏚ztwie kaliskim. Zosta odznaczony m.in. Krzy瞠m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edycja 1997

Zenon Galewski
Zenon Galewski

Zenon Galewski

Pierwszym laureatem "Z這tych Szelek" w tej kategorii zosta Zenon Galewski, szef Wydzia逝 Ochrony Pracy w toru雟kiej ELANIE, przede wszystkim za "olimpiady bhp", adresowane do wszystkich pracownik闚. W ten m.in. spos鏏 propagowano problematyk ochrony pracy w zak豉dzie. W dobrych ekonomicznie latach dla ELANY fina olimpiady traktowany by jako og鏊noelanowskie 鈍i皻o z bogat opraw i atrakcyjnymi nagrodami. W najlepszych latach w olimpiadzie bra這 udzia nawet 600 pracownik闚. Celem olimpiady by這 motywowanie pracownik闚 do poszerzania wiedzy z dziedziny ochrony pracy, wyzwalanie inicjatywy pracownik闚 w zakresie poprawy warunk闚 pracy, osobisty udzia pracownik闚 w zarz康zaniu systemem bezpiecze雟twa pracy. Pierwsza olimpiada bhp odby豉 si w 1976 roku; od 1990 roku by豉 to ju olimpiada wiedzy o ochronie pracy, kt鏎ej trzema r闚noprawnie traktowanymi zagadnieniami by造: sprawy bhp, ochrony 鈔odowiska i ochrony przeciwpo瘸rowej. Tak zorganizowana olimpiada by豉 odzwierciedleniem struktury Wydzia逝 Ochrony Pracy.
W 1996 roku na olimpiad zaproszono te dzieci pracownik闚. Wzi窸y one udzia w konkursie ekologicznym pt. "Malowanie o zieleni i Elanie". Efektem by kalendarz firmowy Elany z najlepszym rysunkiem.

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48834024