ATEST Ochrona Pracy

7 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚
w kategorii Najlepszy wyk豉dowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚

Edycja 2015

Lech Piszczorowicz
Lech Piszczorowicz

Lech Piszczorowicz

Z dzia豉lno軼i szkoleniow w bhp zwi您any jest od 40 lat. Zaczyna od prowadzenia przedmiot闚 z bhp w studium pomaturalnym. W latach 1984 - 2013 pracowa w OIP w Poznaniu. Opr鏂z podstawowych czynno軼i inspektorskich prowadzi dzia豉lno嗆 edukacyjn w zakresie ochrony pracy dla organizacji zwi您kowych, stowarzysze naukowo-technicznych oraz SIP. W latach 2001 - 2013 by wyk豉dowc zagadnie bhp i ergonomii m.in. w: O鈔odku Szkolenia PIP we Wroc豉wiu, NOT w Kaliszu, Centrum Techniki i Wynalazczo軼i w Ostrowie Wlkp., Politechnice Wroc豉wskiej. Jest autorem trzech edycji "Ma貫go poradnika ochrony pracy". Uczestniczy w pracach Komisji Szkoleniowej SEP w Kaliszu i w Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Ostrowie Wlkp. Obecnie prowadzi zaj璚ia na studiach podyplomowych "Kadry i BHP" w Kaliszu i w Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowie Wlkp., gdzie zajmuje si bezpiecze雟twem pracy przy urz康zeniach energetycznych. Prowadzi seminaria szkoleniowe w kaliskim oddziale OSPSBHP. Opr鏂z kompetencji merytorycznych w procesie nauczania prezentuje wysokie umiej皻no軼i organizatorskie, dydaktyczne i psychologiczne. Stosuje metody aktywizuj帷e uczestnik闚 szkole, elastycznie dostosowuje styl zaj耩 do poziomu wiedzy, umiej皻no軼i i kultury s逝chaczy.

Edycja 2014

Ryszard Szefler
Ryszard Szefler

Ryszard Szefler

Warsztaty i wyk豉dy, kt鏎e prowadzi od dziesi璚iu ju lat, to 篡we, nieustannie doskonalone i na bie膨co aktualizowane autorskie programy, b璠帷e efektem wiedzy, w豉snych do鈍iadcze i przemy郵e. Takie m.in. opinie o zaj璚iach prowadzonych przez Ryszarda Szeflera powtarzaj si w ocenach instytucji , z kt鏎ymi wsp馧pracuje. Nale膨 do nich m.in. Wy窺za Szko豉 Bankowa w Gda雟ku, Towarzystwo O鈍iatowe "Profil" w Sopocie, Det Norske Veritas, Pa雟twowa Inspekcja Pracy, OSPSBHP, Urz康 Celny. Specjalizuje si w temacie 鈔odk闚 ochrony indywidualnej - zakres doboru, efektywne zarz康zanie, dopuszczenie do obrotu 酣i podlegaj帷ych wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC wprowadzanych na obszar UE z kraj闚 trzecich, dob鏎 odzie篡 ochronnej i 酣i zapewniaj帷e ochron przed czynnikami chemicznymi i w miejscach, w kt鏎ych mo瞠 wyst徙i atmosfera wybuchowa, analizy efektywno軼i doboru 酣i itp. Wiedz, kt鏎a pozwoli豉 mu stworzy doskona貫 programy autorskie czerpie przede wszystkim z pracy w firmie ROBOD S.A., gdzie od 2001 r. zajmuj si m.in. rozwojem produkt闚, wsp馧prac z akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami notyfikowanymi. Wdra瘸 produkty wytwarzane w kraju oraz na Dalekim Wschodzie. Poznanie 酣i od surowca poprzez proces produkcji i wymagania prawne da造 mu mo磧iwo嗆 szerokiego spojrzenia na problematyk 酣i oraz znacznie g喚bsze spojrzenie na problematyk doboru - nie tylko z uwzgl璠nieniem wymaga prawnych, ale i pewnej logiki p造n帷ej ze zdrowego rozs康ku i do鈍iadczenia oraz analizy efektywno軼i ekonomicznej wdra瘸nych rozwi您a. Wiedz pog喚bia te dzi瘯i wsp馧pracy m.in. z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz poprzez dzia豉lno嗆 jako ekspert z zakresu 鈔odk闚 ochrony indywidualnej podlegaj帷ych wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC nominowany przez Wojew鏚zki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Edycja 2012

Bogdan Solawa
Bogdan Solawa

Bogdan Solawa

W Okr璕owym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje od 1998 r. Od czterech lat zajmuje si rownie dzia豉lno軼i prewencyjn w dziedzinie bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚. Inspektor Bogdan Solawa by jednym z czterech przedstawicieli PIP, kt鏎zy brali udzia w mi璠zynarodowym szkoleniu we Francji, zorganizowanym w celu przygotowania kampanii "Mniej d德igaj" w krajach UE. Po powrocie, zgodnie z zasad "wyszkol szkol帷ych", prowadzi wyk豉dy dla inspektor闚 pracy, partner闚 spo貫cznych zrzeszonych w organizacjach pracodawc闚, zwi您k闚 zawodowych, Spo貫cznej Inspekcji Pracy, ma這polskiego oddzia逝 OSPSBHP i uczni闚 szk馧 zawodowych. Prowadzi te wyk豉dy w zwi您ku z kolejnymi kampaniami PIP: "Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego" i "Bezpiecze雟two pracy w budownictwie". Biegle pos逝guje si j. angielskim. Bra udzia w konferencjach po鈍i璚onych ocenie ryzyka zawodowego w Sewilli, Wiedniu i Pradze, uczestniczy w wyjazdach studyjnych po陰czonych z kontrolami na budowach w Portugaii i Bu貪arii, wsp馧organizowa wizyt delegacji norweskiej inspekcji pracy w OIP w Krakowie. Podzi瘯owania, jakie nap造n窸y z francuskiej inspekcji za profesjonalne opracowanie i zrealizowanie w Krakowie sta簑 ich kandydatek na inspektor闚 pracy przyczyni造 si do przyznania mu nagrody G堯wnego Inspektora Pracy za szczeg鏊ne osi庵ni璚ia zawodowe.
Szczeg鏊n wag B. Solawa przywi您uje do edukacji m這dych ludzi. Uwa瘸, 瞠 zaszczepienie zasad bezpiecznego zachowania przy pracy w pocz徠kach zawodowej aktywno軼i przynosi dobre efekty. Dlatego ch皻nie w ramach dzia豉 prewencyjnych PIP uczestniczy w spotkaniach z m這dzie膨 szk馧 鈔ednich i studentami. Jego wyk豉dy i prezentacje s zawsze profesjonalnie przygotowane i przekazane w niezwykle przyst瘼nej formie.
Kapitu豉 wyr騜nienia przyzna豉 ZΜTE SZELKI Bogdanowi Solawie za profesjonalne i pe軟e zaanga穎wania prowadzenie szkole dla inspektor闚 pracy, partner闚 spo貫cznych zrzeszonych w zwi您kach pracodawc闚, zwi您k闚 zawodowych, uczni闚 szk馧 ponadgimnazjalnych, a tak瞠 wyg豉szanie interesuj帷ych wyk豉d闚 podczas licznych konferencji i kampanii prewencyjnych Pa雟twowej Inspekcji Pracy

Edycja 2011

Iwona S這mka
Iwona S這mka

Iwona S這mka

Akademick karier dr Iwona Romanowska-S這mka, absolwentka wydzia逝 mechanicznego Politechniki Wroc豉wskiej, rozpocz窸a w 1972 r. w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wroc豉wiu. Pracowa豉 w Instytucie In篡nierii Rolniczej, a od 1997 r. na kierunku Technika Rolnicza i Le郾a. Od czterech lat zwi您ana jest z Wy窺z Szko陰 Zarz康zania Ochron Pracy w Katowicach. Wyk豉dy, 獞iczenia, szkolenia, jakie p. doktor prowadzi dla student闚, s逝chaczy studi闚 podyplomowych, uczestnik闚 szkole, zwi您ane s z bezpiecze雟twem pracy. Przyk豉dowo: "Analiza ryzyka zawodowego", "Zarz康zanie bhp", "Metodyka szkolenia w bhp", "Zagro瞠nia biologiczne i ocena ryzyka zwi您ana z tymi zagro瞠niami". Ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje, w鈔鏚 nich podr璚zniki i poradniki z zakresu bhp.

Edycja 2010

Zbigniew J騧wiak
Zbigniew J騧wiak

Zbigniew J騧wiak

W Instytucie Medycyny Pracy, gdzie pracuje od lat, zajmowa si oddzia造waniem p鏊 elektromagnetycznych na b這ny biologiczne, nast瘼nie w zak豉dzie fizjologii pracy i ergonomii , u prof. T. Makowiec-D帳rowskiej, skutkami oddzia造wania wszelkich prac na uk豉d mi窷niowo-szkieletowy. Ergonomia w pracy piel璕niarek, dentyst闚, stanowisko pracy przy komputerze - to tematy, kt鏎e kojarz si z dr. Zbigniewem J騧wiakiem. Jest znakomitym wyk豉dowc, o czym mogli鄉y przekona si chocia瘺y podczas konferencji organizowanych przez redakcj ATEST. W spos鏏 mistrzowski 陰czy erudycj zawodow w zakresie ergonomii z talentem popularyzatorskim. Znakomicie nawi您uje kontakt ze s逝chaczami, podczas wyk豉d闚 korzysta z wszelkich dost瘼nych form przekazu. Wyk豉da m.in. w Politechnice 鏚zkiej, Uniwersytecie Medycznym, Wy窺zej Szkole Kupieckiej w υdzi. Prowadzi te szkolenia behapowskie, g堯wnie dla piel璕niarek i dentyst闚. Jest autorem wielu interesuj帷ych artyku堯w, g堯wnie z dziedziny ergonomii.

Edycja 2009

Tadeusz Szopa
Tadeusz Szopa

Tadeusz Szopa

Profesor dr hab. in. Tadeusz Szopa jest kierownikiem Zespo逝 Bezpiecze雟twa i Niezawodno軼i w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydzia逝 Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a tak瞠 kierownikiem studium podyplomowego "Bezpiecze雟two i higiena pracy". Jest autorem ponad 100 opracowa naukowych, oko這 200 recenzji prac naukowych, kierowa wieloma projektami badawczymi dotycz帷ymi m. in. metod analizy ryzyka, metod badania wypadk闚 przy pracy, a tak瞠 ryzyka powodzi, bezpiecze雟twa w lotnictwie. Jest autorem siedmiu program闚 kszta販enia w zakresie bezpiecze雟twa na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Zorganizowa specjalno嗆 In篡nieria bezpiecze雟twa i studia podyplomowe Bezpiecze雟two i higiena pracy na Politechnice Warszwskiej. Prowadzi wyk豉dy m. in. z przedmiot闚: problematyka bezpiecze雟twa, metody analizy ryzyka zawodowego, podstawy analizy niezawodno軼i, niezawodno嗆 cz這wieka. Jest autorem kontrowersyjnego pogl康u, 瞠 uczelnia, kt鏎a oferuje studia dot. bhp powinna r闚nie prowadzi prace naukowe w zakresie bezpiecze雟twa.

Edycja 2008

Barbara Dr騜y雟ka
Barbara Dr騜y雟ka

Barbara Dr騜y雟ka

Jest absolwentk wydzia逝 chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Uko鎍zy豉 te podyplomowe studia w zakresie higieny pracy organizowane przez IMP w υdzi, studia podyplomowe z zakresu in篡nierii procesowej w Politechnice 鏚zkiej oraz z dziedziny bhp i ergonomii w Politechnice Warszawskiej. W 2001 roku uzyska豉 w CIOP certyfikaty kompetencji we wszystkich mo磧iwych kategoriach: wyk豉dowcy bhp, audytora systemu zarz康zania bhp, specjalisty bhp oraz specjalisty ds. pomiar闚 parametr闚 鈔odowiska pracy. Do ka盥ego cyklu wyk豉d闚 przygotowuje w豉sne prezentacje multimedialne wykorzystuj帷 solidn wiedz, osobiste do鈍iadczenia i refleksje.

Edycja 2007

Jan Siek
Jan Siek

Jan Siek

Jest wyk豉dowc na kursach bhp na r騜nych poziomach kszta販enia. Umiej皻nie 陰czy znajomo嗆 praktyki z wiedz teoretyczn. Studenci radomskiej Wy窺zej In篡nierskiej Szko造 Bezpiecze雟twa i Organizacji Pracy wysoko ocenili jego zdolno軼i dydaktyczne. Jest specjalist bhp zaanga穎wanym szczeg鏊nie w dzia豉lno嗆 radomskiego oddzia逝 OSPSBHP.

Edycja 2006

Wanda Buka豉
Wanda Buka豉

Wanda Buka豉

Bezpiecze雟twa i higieny pracy uczy w technikum, w szkole policealnej, na wy窺zej uczelni, prowadzi kursy bhp dla r騜nych grup pracowniczych. W swojej pracy pedagogicznej stosuje metody aktywizuj帷e, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem metody projekt闚. Jest autork ksi捫ek dla szk馧 鈔ednich, program闚 nauczania, poradnika dla nauczycieli i uczni闚 dot. dydaktyki z zakresu przestrzegania zasad bhp, wyk豉dowc w telewizyjnej stacji EDUSAT.

Edycja 2005

Wies豉wa Maria Horst
Wies豉wa Maria Horst

Wies豉wa Maria Horst

Ergonomi zawodowo zaj窸a si w latach siedemdziesi徠ych, kiedy jako adiunkt pracowa豉 w Mi璠zywydzia這wym Instytucie Ochrony Pracy i Ergonomii UAM w Poznaniu. Od 1997 r. dr W. Horst zwi您ana jest z Politechnik Pozna雟k, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Ergonomii Instytutu In篡nierii Zarz康zania i znakomitym wyk豉dowc. Opr鏂z pracy naukowo-dydaktycznej prowadzi szkolenia z zakresu ergonomii, oceny ryzyka zawodowego, zarz康zania bezpiecze雟twem. Robi to w spos鏏 profesjonalny, 豉two nawi您uje kontakt ze s逝chaczami, ch皻nie podejmuje dyskusj. Jest cz這nkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Komisji Ergonomii PAN (oddzia pozna雟ki),wsp馧pracuje z Europejsk Agencj Bezpiecze雟twa i Zdrowia w Pracy (Krajowy Punkt Informacyjny), jest sekretarzem naukowym Mi璠zynarodowych Seminari闚 Wyk豉dowc闚 Ergonomii.

Edycja 2004

Katarzyna Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka

Katarzyna Majchrzycka

Uko鎍zy豉 wydzia w堯kienniczy na Politechnice 鏚zkiej, w 1999 roku uzyska豉 tytu doktora nauk technicznych. Jest in篡nierem o uzdolnieniach humanistycznych. Wyk豉danie jest jej pasj. Ju trzykrotnie otrzyma豉 nagrod dyrektora CIOP-PIB dla najlepszego wyk豉dowcy roku na studiach podyplomowych w zakresie bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia. Nagroda ta przyznawana jest wyk豉dowcom, kt鏎zy w ankiecie przeprowadzonej w鈔鏚 s逝chaczy w danym roku uzyskaj najwi瘯sz liczb punkt闚. Lubi wyk豉da, ma sw鎩 autorski spos鏏 prowadzenia zaj耩. Posiada wyj徠kowe zdolno軼i nawi您ywania kontaktu ze s逝chaczami. Satysfakcj sprawia jej 篡wy odbi鏎 tego co przekazuje, bezpo鈔ednia reakcja s逝chaczy.

Edycja 2003

Wies豉w Langer
Wies豉w Langer

Wies豉w Langer

W prowadzonych wyk豉dach korzysta z prawniczej wiedzy, bowiem z wykszta販enia jest prawnikiem, i do鈍iadczenia wyniesionego z pracy m.in. w PIP, gdzie by inspektorem, zast瘼c okr璕owego inspektora pracy i wreszcie okr璕owym inspektorem pracy w Kielcach. Podejmuje skomplikowane tematy z zakresu prawa pracy i bhp, szczeg鏊nie te, kt鏎e przysparzaj k這pot闚 s逝瘺om zak豉dowym lub pa雟twowym urz璠om. Lubi wyzwania ze strony s逝chaczy, bardzo anga簑je si w zaj璚ia . Wsp馧pracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi o ustalonej marce. W ankietach przeprowadzanych przez firmy go zatrudniaj帷e zawsze plasuje si na wysokich pozycjach w鈔鏚 wyk豉dowc闚.

Edycja 2003

Adam Pietrzak
Adam Pietrzak

Adam Pietrzak

Specjalista z zakresu medycyny ratunkowej, lekarz anestezjolog, wyk豉dowca, tak瞠 w ramach szkole bhp. Wysokie kwalifikacje, do鈍iadczenie, niezwyk豉 umiej皻no嗆 obrazowego przekazywania wiedzy i poczucie humoru czyni z niego wyk豉dowc bardzo dobrze odbieranego przez s逝chaczy. Uczestnicy nie tylko zapami皻uj przekazywan wiedz, ale potrafi te zastosowa j w praktyce. Umiej皻no軼i dr. Pietrzaka dostrzeg豉 r闚nie telewizja, gdzie prowadzi cykle po鈍i璚one ratownictwu drogowemu i medycznemu.

Edycja 2002

Adam S這mka
Adam S這mka

Adam S這mka

Jego wyk豉dy zawsze ciesz si du篡m zainteresowaniem s逝chaczy. Doktor A. S這mka od 1992 roku jest wyk豉dowc w O鈔odku Szkolenia Pa雟twowej Inspekcji Pracy we Wroc豉wiu. Specjalizuje si w tematyce technicznego bezpiecze雟twa pracy, zarz康zania bezpiecze雟twem pracy oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Uko鎍zy wydzia mechaniczny na Politechnice Wroc豉wskiej, jego specjalno軼i by豉 budowa statk闚 鈔鏚l康owych. Jest autorem lub wsp馧autorem 34 publikacji, w tym patent闚 i wzor闚 u篡tkowych i 37 prac niepublikowanych. Za swoj prac otrzyma wiele nagr鏚, m.in. nagrod dyrektora O鈔odka Szkolenia PIP za opracowanie programu szkolenia i materia堯w szkoleniowych kursu "Nowoczesne metody zarz康zania bhp oraz ryzykiem zawodowym".

Edycja 2001

Adam Markowski
Adam Markowski

Adam Markowski

"Rozwijanie wyobra幡i przy ocenie ryzyka jest jednym z wa積iejszych cel闚 naszego studium. Absolwenci musz umie wybra najlepsze scenariusze awaryjne, zaproponowa skuteczne rozwi您anie" - tego z dobrym skutkiem m.in. uczy swoich student闚 dr Adam Markowski z Katedry System闚 字odowiska Wydzia逝 In篡nierii Procesowej i Ochrony 字odowiska Politechniki 鏚zkiej, kierownik Studium Podyplomowego "Bezpiecze雟two Proces闚 Przemys這wych".

Edycja 2000

Boles豉w Wr鏏el

Jako nauczyciel przedmiot闚 zawodowych i z zakresu bezpiecze雟twa, higieny pracy i prawa pracy wykazywa si du膨 wiedz fachow i umiej皻no軼iami praktycznymi oraz 豉two軼i nawi您ywania kontaktu z m這dzie膨. To o przedmiocie prowadzonym przez profesora B. Wr鏏la uczniowie m闚ili, 瞠 to jeden z przedmiot闚 ciekawie prowadzonych, przyst瘼nie, przyk豉dami z 篡cia poparty. Przed podj璚iem w 1978 roku pracy w szkolnictwie zawodowym przez kilkana軼ie lat pracowa w przemy郵e w璕lowym na stanowiskach zwi您anych z bezpiecze雟twem pracy - jest absolwentem Wydzia逝 G鏎niczego Politechniki 奸御kiej. By wsp馧autorem program闚 nauczania w zakresie bhp, przygotowywa m這dzie do udzia逝 w konkursach o bezpiecze雟twie pracy, opracowywa instrukcje i regulaminy dla pracowni i warsztat闚 szkoleniowych. Przez wiele lat pe軟i funkcj szkolnego inspektora pracy ds. bhp, prowadzi szkolenia bhp dla nauczycieli.

Edycja 1999

Krzysztof Maj

Nauczyciel zaj耩 praktycznych w Zespole Szk馧 Technicznych i Policealnym Studium Bezpiecze雟twa we W這c豉wku oraz inspektor bhp w ZST. W swojej pracy stosuje r騜ne formy oddzia造wania, kt鏎e przynosz widoczne efekty zar闚no w鈔鏚 uczni闚, jak i kadry pedagogicznej. To co robi traktuje powa積ie i z du篡m oddaniem, wydaje si, 瞠 uda這 mu si zmieni stosunek do bezpiecze雟twa pracy swoich wychowank闚, mi璠zy innymi dzi瘯i konkursom przez niego organizowanym z zakresu znajomo軼i zagadnie zwi您anych z przepisami bhp. Konkursy te ciesz si du篡m zainteresowaniem m這dzie篡 g堯wnie z uwagi na ich atrakcyjn, przemy郵an form.

Edycja 1998

Franciszek Mirek

S逝chacze szkole: pracodawcy, pracownicy s逝瘺y bhp, pracownicy wy窺zego i 鈔edniego nadzoru technicznego czy robotnicy zgodnie stwierdzaj, 瞠 wyk豉dy prowadzone przez in. Franciszka Mirka to wiedza na najwy窺zym poziomie przekazywana w bardzo przyst瘼nej formie. W wyk豉dach F. Mirek odwo逝je si przede wszystkim do przyk豉d闚 ze swojego zbioru dokumentacji, kt鏎y kompletowa przez wiele lat pracy zawodowej. By technikiem budowlanym, g堯wnym energetykiem, naczelnikiem wydzia逝 techniki i energetyki w zrzeszeniu przedsi瑿iorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie styka si z problemami technicznymi chyba wszystkich specjalno軼i. Przez kilkana軼ie ostatnich lat pracy zawodowej by starszym inspektorem ds. ciep這wnictwa, energetyki i bhp w Urz璠zie Wojew鏚zkim w Rzeszowie. W imieniu wojewody nadzorowa warunki pracy w 43 jednostkach, a tak瞠 stan bhp w instytucjach podleg造ch wydzia這m zdrowia, kultury, sportu i turystyki oraz zespo這wi pomocy spo貫cznej. Wsp馧pracowa z prokuratur, gdzie cz瘰to wyst瘼owa w charakterze bieg貫go. Behapowiec nie musi by kochany, ale na pewno powinien by szanowany - to credo, jakie F. Mirek przekazywa swoim s逝chaczom.

Edycja 1997

Teresa Musio
Teresa Musio

Teresa Musio

Doktor Teresa Musio jest absolwentk Wydzia逝 Chemicznego Politechniki 奸御kiej. Doktorat (Ergonomia stanowiska pracy operatora pulpitu sterowniczego w elektrowni) obroni豉 w Instytucie Organizacji Przemys逝 Maszynowego w Warszawie. Przez wiele lat pracowa豉 w przemy郵e - jako mistrz zmianowy w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach, in篡nier specjalista ochrony 鈔odowiska, a p騧niej kierownik pracowni higieny pracy w Energopomiarze w Gliwicach; od 1991 roku jest adiunktem w Politechnice 奸御kiej na Wydziale Organizacji i Zarz康zania. Zaj璚ia prowadzone przez T. Musio ciesz si du篡m uznaniem w鈔鏚 student闚 i s逝chaczy (prowadzi szkolenia g堯wnie z ergonomii dla s逝瘺y bhp) m.in. z uwagi na dynamiczny styl, aktywizuj帷y odbiorc闚; na wyk豉dach dr. Musio nikt nie drzemie. Du篡m atutem T. Musio jest jej wieloletnia praca w przemy郵e, co pozwala jej kompetentnie powi您a wiedz teoretyczn z praktyk. Wp造w na jako嗆 i styl szkole dr in. T. Musio maj tak瞠 szkolenia, kt鏎e odby豉 w Kopenhadze i Nancy.

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48834509