ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 1998

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Janusz Kurzydłowski

Od początku swojej aktywności zawodowej łączył pracę z jej ochroną. W Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Krotoszynie przez trzy kadencje pełnił funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych (1975-1980) zajmował się m.in. problematyką warunków pracy, był inicjatorem konkursu o tytuł "Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy" w woj. kaliskim. Od 1980 roku pracował w PIP. Między innymi z jego inicjatywy, już jako kierownika kaliskiego oddziału PIP, powołano Wojewódzką Radę Ochrony Pracy i Wojewódzką Komisję BHP wśród Rolników Indywidualnych. Efektem pracy tych organizacji były np.: konkursy, o zasięgu wojewódzkim, dla uczniów szkół średnich technicznych "O najlepszą pracę dyplomową w zakresie bhp i ergonomii", dla dziennikarzy prasy, radia i tv popularyzujących problematykę prawnej i technicznej ochrony pracy, "Rolnik - zawód niebezpieczny" czy olimpiada wiedzy o BHP dla rolników indywidualnych. Ważnym, spektakularnym sukcesem pracy profilaktyczno-prewencyjnej Janusza Kurzydłowskiego było stworzenie parlamentarnego lobby na rzecz warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w województwie kaliskim. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Franciszek Mirek

Słuchacze szkoleń: pracodawcy, pracownicy służby bhp, pracownicy wyższego i średniego nadzoru technicznego czy robotnicy zgodnie stwierdzają, że wykłady prowadzone przez inż. Franciszka Mirka to wiedza na najwyższym poziomie przekazywana w bardzo przystępnej formie. W wykładach F. Mirek odwołuje się przede wszystkim do przykładów ze swojego zbioru dokumentacji, który kompletował przez wiele lat pracy zawodowej. Był technikiem budowlanym, głównym energetykiem, naczelnikiem wydziału techniki i energetyki w zrzeszeniu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie stykał się z problemami technicznymi chyba wszystkich specjalności. Przez kilkanaście ostatnich lat pracy zawodowej był starszym inspektorem ds. ciepłownictwa, energetyki i bhp w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W imieniu wojewody nadzorował warunki pracy w 43 jednostkach, a także stan bhp w instytucjach podległych wydziałom zdrowia, kultury, sportu i turystyki oraz zespołowi pomocy społecznej. Współpracował z prokuraturą, gdzie często występował w charakterze biegłego. Behapowiec nie musi być kochany, ale na pewno powinien być szanowany - to credo, jakie F. Mirek przekazywał swoim słuchaczom.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Aleksander Stukowski
Aleksander Stukowski

Aleksander Stukowski

Aleksander Stukowski współpracuje z redakcją "Atest - Ochrona Pracy" już ponad 20 lat. Jest autorem wielu znakomitych tekstów pod względem merytorycznym, językowym i przejrzystego, logicznego przekazu. Pisuje na różne tematy, ale najchętniej porusza problemy prawne, wytyka błędy, wskazuje na nielogiczność czy niekonstytucyjność przepisów. Smutne, ale tematów mu nie brakuje. Jest doktorem chemii (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu); od 1978 roku pracuje w inspekcji pracy, gdzie zetknął się praktycznie ze znacznymi obszarami prawa. Na pewno jest najlepszym prawnikiem wśród chemików, który niejedną batalię z prawnikami wygrał. Złote Szelki otrzymał za cykl artykułów ("Komentarze do przepisów", "Lepiej pracować z kacem", "Wespół w zespół", "Kodeksowe nonsensy") poszerzających wiedzę o problemach bhp i inspirujących do działań profilaktycznych.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444861