ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 1999

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Tadeusz Kuran

Cztery lata zajęła Tadeuszowi Kuranowi walka o zmianę nazwy znaku nakazu "Nakaz używania pasów bezpieczeństwa" (który niefortunnie ukazał się w polskiej normie) na "Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości". I przede wszystkim za tę walkę Kapituła przyznała T. Kuranowi Złote Szelki. Był w grupie założycielskiej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia przez jakiś czas był jego wiceprezesem, był odpowiedzialny za powołanie oddziałów terenowych; powstało ich za jego kadencji kilkanaście. Kwestie techniczne związane z warunkami pracy zawsze były w sferze jego zainteresowań, dlatego postanowił zostać inspektorem bhp. Jest nim od 1975 roku, najpierw w Społem na terenie województwa skierniewickiego, później w warszawskich wodociągach.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Krzysztof Maj

Nauczyciel zajęć praktycznych w Zespole Szkół Technicznych i Policealnym Studium Bezpieczeństwa we Włocławku oraz inspektor bhp w ZST. W swojej pracy stosuje różne formy oddziaływania, które przynoszą widoczne efekty zarówno wśród uczniów, jak i kadry pedagogicznej. To co robi traktuje poważnie i z dużym oddaniem, wydaje się, że udało mu się zmienić stosunek do bezpieczeństwa pracy swoich wychowanków, między innymi dzięki konkursom przez niego organizowanym z zakresu znajomości zagadnień związanych z przepisami bhp. Konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży głównie z uwagi na ich atrakcyjną, przemyślaną formę.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Stanisław Kowalewski

Za publikację "Co począć ze starymi prasami", która ukazała się na łamach Atestu w ubiegłym roku, Stanisław Kowalewski otrzymał wyróżnienie Złote Szelki. W artykule tym podjął w sposób wzorcowy zagadnienie dotyczące zapewnienia podobnego poziomu ryzyka przy różnych typach pras. Dr inż. S. Kowalewski jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Warszawskiej, chociaż po ukończeniu technikum mechanicznego podjął studia polonistyczne, stąd pewnie znakomita jakość językowa jego tekstów. Jest ekspertem od pras, odwiedził wiele krajów, w których pomagał uruchamiać polskie urządzenia i szkolił miejscową kadrę.
Po studiach pracował jako asystent w Zakładzie Metrologii Politechniki Warszawskiej, później w OBR PLASOMET, następnie w CIOP, gdzie kierował pracownią zagrożeń mechanicznych, obecnie w ELOKON Polska, firmie, która specjalizuje się w nowoczesnych technikach bhp dla przemysłu.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444746